13 اسفند ۱۳۴۰

13 اسفند ۱۳۴۰

تقسیم اراضی در مراغه عملی شد/باید کاری کرد که اکثریت مردم امکان شرکت در حکومت را پیدا کنند/راه استقرار حکومت اکثریت در ایران چیست؟!/وضع اسرائیل با وضع ما قابل انطباق نیست/وزیر کشاورزی : امشب عزای رژیم ارباب رعیتی است/دهقانان عزیز! نشان دهید شایسته اطمینان و اعتماد هستید!/مذاکره دوگل و امینی درباره ایران و خاورمیانه/ژنرال دوگل خطاب به امینی : ایران برای جهان آزاد اهمیت دارد!/گفت و گوی امینی با دوگل بر سر مسائل ایران و خاورمیانه/پرداخت وام به دانشجویان شروع شد/واشنگتن پست : مردم ایران فرصت هیچ تحریکی به شوروی را نخواهند داد/14 میلیون دلار وام آمریکا به حساب سازمان برنامه ریخته می شود

تقسیم اراضی در مراغه عملی شد

ساعت هشت دیشب در مراغه با امضای اولین سند انتقال املاک از طرف خانم « مریم سیف » استاندار و سایر ماموران پس از صرف افطار به تنظیم اسناد انتقال املاک پرداختند.

حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی نیز طى یک مصاحبه مطبوعاتی درباره این موضوع که آیا اجرای قانون اصلاحات ارضی سبب استقرار دمکراسی در ایران خواهد شد یا نه توضیحاتی به خبرنگاران داد .

در مجالس بعد که انتخابات عمومی شد عموما انتخابات به دست فئودال ها افتاد و نقض غرض شد و آنها که ۱۵۰ پارچه آبادی داشتند و در دوره استبداد هم همه کاره بودند یعنی خان ها و مالکین بزرک رعایا را برای دادن رای به خط می کردند و از آن ها برای ادامه حکومت خود به نام مشروطیت رای می گرفتند و به نام آنها دنیا را به کام خود می کردند و حکومت صورت اولیگارشی به خود گرفت و کسانی چون کامران میرزا و فرمانفرما از رعایای املاکی که شاه به آن ها بخشیده بود حتی در همین اطراف تهران برای این کار استفاده می کردند و خودشان یا نوکرشان را به مجلس می فرستادند .

راه نیل به حکومت دمکراسی محروم کردن بی سوادها از حق رای نیست مخصوصا هنگامی که می بینیم آنها که در صدر مشروطیت برای مشروطه جنگیده و کشته شده اند از مردم عامی بی سواد بوده اند ولی این ها سرشار از آزادیخواهی و عدالت طلبی بودند ولی در همین حال سواد دارها قلم و قدم خود را در اختیار استبداد گذاشته بودند و مشروطه خواهان را قدم به قدم می کوبیدند. باسوادها و تحصیل کرده های فرانسه و اتریش و انگلستان آن روز که از خانواده های اشراف بودند که آمدند صدر نشینان مشروطیت شدند و این عمل عمل ارتجاعی بود و برای نیل به دمکراسی یک قدم خوب محسوب نمی شد.

 

باید کاری کرد که اکثریت مردم امکان شرکت در حکومت را پیدا کنند

آنقدر کلفت زاده و نو کرزاده را سر کار نگاه خواهیم داشت تا ملت خودش حکو مت پیدا کنند .

ما باید اکثریت مردم ایران را آماده زندگی سیاسی کنیم و یا  این که باید به قول افراطیون سوسیالیست راه انقلاب اجتماعی را در پیش گیریم.

در ممالک نظیر اقداماتی شده است که اسم آن را انقلاب اجتماعی گذارده اند این ها جز یک حرکت جاه طلبانه چند نظامی نیست و منطبق با هیچ اصولی نمی تواند باشد. این حرکت های جاه طلبانه اساس اقتصاد مملکت را درهم می ریزد و همان طور که در ممالک اطراف دیدیم نتیجه آن جز زیان مملکت وسیر قهقرایی نیست.

 

راه استقرار حکومت اکثریت در ایران چیست؟!

راه استقرار حکومت اکثریت محو کامل فئودالیته و آزادی مردم ایران از شر مالکین بزرک است این مطلب از ابتدای مشروطه مورد توجه مرامنامه های احزاب قدیم از جمله حزب دمکرات قدیم بوده و محو فئودالیته مورد توجه آنها بوده است.

سوسیالیست های علمی و تاریخی یا نمی دانم چه اسمی روی آن ها بگذارم در اتاق های در بسته به واقعیت توجه ندارند که خارج از دیوارهای اتاق آنها اجتماعی وجود دارد و انسان هایی هستند که روح و جسم دارند و کارگران و دهقانان و مردمی هستند که اعتقادات مذهبی دارند و هر گونه اخلاق وسنت و رویه و وجود مملکت را نمی توان به طورقالبی داخل تئوری آن ها کرد. غیر از کتب آسمانی تمام قوانین در حال تغییر ، تکوین و تحول است، به دلیل تکوین ۲۰۰ سال پیش کمونیست نبود و سوسیالیست نبود و رژیم اقتصادی روز فئودالیته بود ولی در دنیا امروز کمونیسم، سوسیالیسم ، کاپیتالیسم و بورژوازی وجود دارد و دیگر فئودالیته یک رژیم مترقی نیست .

درایران نمی توانیم منکر حق ارث شویم چه طبق اصول مذهبی ما و قانون مدنی این حق شناخته شده گرچه در نسل بعد مسئله ارث وتقسیم اراضی بین ورثه اشکالاتی ایجاد کند.

 

وضع اسرائیل با وضع ما قابل انطباق نیست

حل این مشکل راه دیگری دارد وضع اسرائیل باوضع ما قابل انطباق نیست. ما دارای دهات چندین هزار ساله هستیم مثل این آقایان فکر کردن خیال پردازی است ، پس باید قدری عملی تر فکر کرد و آن تئوری را گرفت که به وضع ملت ما نزدیک تر باشد و مردم بتوانند آن را هضم کنند.

تئوری ها برای سعادت مردم است. تئوری ها باید چند قدم جلو تر از عقاید مردم باشد نه آنکه صدها کیلو متر از آن فاصله داشته باشد. عقاید افراطیون برای مردم قابل هضم نیست. تصور این که طبقه کارگر باید برای نجات دهقانان کار کند اشتباه محض است.

 

دست فئودال که از سر دهقان کوتاه شد آن ها زندگی سیاسی پیدا می کنند و به دمکراسی حیات جاویدان می دهند و در راه سعادت ایران و پرچم آن جانفشانی می کنند . ما برای محو فئودالیته از وجود مشکلات ترسی نداریم، هر مشکلی پیش آید آن را بر می داریم .

 

وزیر کشاورزی : امشب عزای رژیم ارباب رعیتی است

بعد از ظهر دیروز ارسنجانی وزیر کشاورزی به مناسبت آغاز اجرای قانون اصلاحات ارضی و انتقال املاک سه نفر از مالکین به دولت جهت انتقال به زارعین پیام رادیویی فرستاد.

در این پیام آمده است :  

یقین دارم تاریخ نویسان ایران آینده این روز و این ساعت را به عنوان نقطه تحول تاریخ ایران ثبت خواهند کرد و کسانی که برای چرخاندن چرخ های ترقی و رشد اقتصادی و اجتماعی ملت ایران با فداکاری و تحمل محرومیت با تمام قدرت خود از چهار ماه پیش تاکنون کار کرده اند تا دین خود را به میهن ادا کنند سهم بزرگی در افتخارات آینده ایران خواهند داشت.

جشن امشب شما عزای رژیم ارباب و رعیتی و محکومیت واضمحلال قطعی رژیم اقتصادی نیمه فئودالی ایران است.

 

دهقانان عزیز! نشان دهید شایسته اطمینان و اعتماد هستید!

دهقانان عزیز : شما از چند روز دیگر مالک زمین هائی خواهید شد که پدران شما آن را آباد کرده اند. شما با داشتن زمین باید بر قدرت کار خودتان بیفزائید، ما آنچه وسائل کار لازم است تا جایی که مقدور باشد در اختیار شما می گذاریم، ولی شما باید نشان بدهید که شایسته اطمینان و اعتماد کسانی هستید که همیشه شما را لایق و شایسته می دانستند . کار کنید ، تنبلی و بیکاری را فراموش کنید ، ما در زندان را شکستیم و نور زندگی بر شما می تابد . علائم حیات را از خودتان نشان بدهید.

 

مذاکره دوگل و امینی درباره ایران و خاورمیانه

خبرگزاری فرانسه گزارش داد یک مقام ایرانی اظهار داشت در مذاکرات دیروز ژنرال دوگل با امینی نخست وزیر ایران که سه ربع ساعت طول کشید به طور کلی مسائل سیاسی، اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

در محافل ایرانی گفته می شود که هدف مسافرت نخست وزیر ایران تشریح وضع سیاسی و اقتصادی ایران برای مقامات فرانسوی و از بین بردن اضطراب و نگرانی است که ممکن است در نتیجه تبلیغات کمونیستی در خارج به وجود آمده باشد. تبلیغات کمونیستی در این اواخر کوشیده است وضع ایران را ناپایدار جلوه گر ساخته و از این راه تولید ناراحتی کند.

 

ژنرال دوگل خطاب به امینی : ایران برای جهان آزاد اهمیت دارد!

خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داد : از منابع ایرانی کسب اطلاع می شود که ژنرال دو گل در ملاقات خود با امینی نخست وزیر ایران اظهار داشته است که فرانسه با دقت و علاقه کامل پیشرفت های ایرانی و کوشش های دولت ایران را برای بالا بردن سطح زندگی ملت خود تعقیب می کند.

همین منابع افزودند که ژنرال دوگل تاکید کرده است که فرانسه با نظر مساعد مسئله همکاری با ایران را برای اجرای برنامه پنج ساله اقتصادی به صورت کمک در زمینه های اقتصادی فنی و فرهنگی مورد بررسی قرار داده است.

در پایان ژنرال دو گل اهمیت ایران را برای جهان آزاد و لزوم همکاری با کوشش های این کشور را به منظور پیشرفت و ترقی خاطر نشان ساخته است .

 

گفت و گوی امینی با دوگل بر سر مسائل ایران و خاورمیانه

رویتر نیز در گزارشی اعلام کرد : « امینی نخست وزیر ایران [دیروز] مدت 45 دقیقه با ژنرال دوگل رئیس جمهوری فرانسه گفت و گو کرد.»

یک مقام وابسته به سفارت ایران اظهار داشت که دو سیاست مدار مسائل مربوط به ایران و منطقه خاورمیانه را مورد گفتگو قرار داده اند و در مذاکرات امینی و دو گل، نصرالله انتظام سفیر کبیر ایران در پاریس نیز شرکت داشت.

 

پرداخت وام به دانشجویان شروع شد

از روز گذشته حواله کمک تحصیلی دانشجویان دانشگاه از طرف موسسه اعتباری دانشگاه شروع شد.

علی وکیلی رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری دانشگاه اظهار داشت در چند روز اخیر برای 783 نفر از دانشجویان دانشگاه حواله کمک تحصیلی سه ماهه صادر گردید و بدین ترتیب طی همین چند روز به آن ها تسلیم می شود.

 

واشنگتن پست : مردم ایران فرصت هیچ تحریکی به شوروی را نخواهند داد

« دروموند » مفسر معروف واشنگتن پست در شماره اخیر این روزنامه تفسیری به این شرح نوشته است : غرب

مسکو در حالی که این طور وانمود می کند که حاضر است برای حفظ استقلال لائوس وارد گفت و گو شود در پس پرده کوشش دامنه داری برای انجام عملیات تخریبی و تروریستی جهت در هم شکستن استقلال ایران آغاز کرده است.

 این یک تاکتیک شناخته شده کمونیست ها است که در یک جای دنیا مذاکرات صلح انجام می دهند و در جای دیگر دست به تهدید می زنند. حمله مستقیم اخیر مسکو علیه ایران از لحاظ تبلیغاتی به مرحله تجاوز نزدیک شده است.

کمونیست ها برای حمله به ایران چهار مرکز رادیویی را به کار انداخته اند . رادیو مسکو که در حملات خود بر ضد حکومت ایران جنبه معتدلی را دنبال می کند متناوبا  از ایران درخواست می کند که  مناسبات خودرا باغرب قطع کند و قول می دهد که اگر ایران دست به چنین کاری زند از مساعدت های اقتصادی شوروی برخوردار خواهد شد.

براثر تهدیدات مداوم شوروی ایران به پیمان بغداد پیوست و روابط خودرا با غرب مستحکم ساخت. من شخصا ظن قوی دارم که دو عامل ممکن است کرملین را وادار می کند که در حال حاضر کوششی برای مقابله با استقلال ایران به عمل آورد. اول اینکه دولت ایران به علت اجرای اصلاحات سیاسی - اقتصادی و اجتماعی که سبب ناراحتی دست راستی ها و خشم دست چپی ها (که طالب برهم زدن اوضاع هستند نه اصلاحات) شده از نظر سیاسی در معرض حملات واقع شده است.

بنابراین شوروی چنین تصور می کند که یا حالا باید ضربه را بر پیکر ایران وارد کند یا دیگر هرگز چنین فرصتی را به دست نخواهد آورد اما مردم دلاور ایران هیچ وقت چنین  فرصتی را به شوروی نخواهند داد.

 

14 میلیون دلار وام آمریکا به حساب سازمان برنامه ریخته می شود

« کیهان» نوشت : در این هفته 14 میلیون دلار وام دولت آمریکا که قرار است صرف اجرای طرح های عمومی برنامه هفت ساله دوم گردد به حساب سازمان برنامه ریخته می شود.

یک مقام سازمان برنامه در این باره اظهار داشت : تا دو روز دیگر وام مذکور به حساب سازمان برنامه ریخته می شود و سازمان برنامه از محل آن طبق قرارداد مربوطه مخارج ریالی طرح های عمومی و نیمه تمام برنامه هفت ساله دوم را تا مرحله تکمیل خواهد پرداخت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.