۱۰ اسفند ۱۳۴۰

۱۰ اسفند ۱۳۴۰

سفر نخست وزیر به بروکسل/پیشنهاد امینی ؛ ایران عضو وابسته بازار مشترک اروپا شود!/امینی به دنبال جلب نظر مقامات بازار مشترک به برنامه هفت ساله سوم/پاسخ وزیر کشاورزی به یک سوال ؛ آیا قانون اصلاحات ارضی یک قانون مترقی است؟!/جامعه ایران قبل و بعد از مشروطه یک جامعه فئودالی کامل بود/ در دوره رضاشاه طبقه متوسط ایران رشد کرد/تاثیر مثبت و منفی جنگ در پیشرفت جامعه ایران!/ بارزترین مظهر رشد طبقه متوسط بورژوا مبارزات ملی کردن صنعت نفت بود!/طبقه متوسط پس از مشروطه، خواهان از بین رفتن نظام رعیتی بوده است/اصلاحات ارضی زندگی اقتصادی ایران را از دوره نیمه فئودالی به بورژوازی منتقل کرد/امریکا از برنامه های سنتو پشتیبانی می کند/برقراری ارتباط ایران و ترکیه به زودی از طریق راه آهن/رئیس دانشگاه تهران مراجعت میکند

سفر نخست وزیر به بروکسل

گزارش رسیده از بروکسل حاکی است که بعد از ظهر دیروز به وقت تهران ، علی امینی نخست وزیر با هواپیما از فرانکفورت وارد فرودگاه بروکسل شد.

در فرودگاه تئولوفورنخست وزیر ، هانری اسپاک وزیرامور خارجه بلژیک ، مهندس هدایت سفیر کبیر شاهنشاهی در بروکسل ، فرمانده قوای داخلی ،رئیس تشریفات وزارت امور خارجه آن کشور ، اعضای سفارت کبرای شاهنشاهی و ایرانیان مقیم بلژیک از نخست وزیر استقبال کردند .

 

پیشنهاد امینی ؛ ایران عضو وابسته بازار مشترک اروپا شود!

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد علی امینی نخست وزیر مذاکرات مفصلی با والترهالشتین رئیس آلمانی کمیسیون بازار مشترک اروپایی به عمل آورد.

در اعلامیه کوتاهی که به دنبال این مذاکرات صادر شد خاطر نشان گردید که طرفین مسائل مربوط به ایران و بازار مشترک اروپائی را مورد بحث قرار داده اند .

همراه امینی در مذاکرات ، پور همایون رئیس بانک مرکزی ایران و مهندس فریور مشاور اقتصادی نخست وزیر شر کت کرده بودند.

 منابع موثق اظهار می دارند که امینی پیشنهاد کرده ایران به عنوان عضو وابسته وارد بازار مشترک اروپا شود.

 

امینی به دنبال جلب نظر مقامات بازار مشترک به برنامه هفت ساله سوم

به قراری که منابع مطلع اظهارمی دارند امینی مایل است نظر مساعد مقامات بازار مشترک را نسبت به کمک به برنامه هفت ساله سوم ایران که پائیز امسال آغاز خواهد شد جلب کند.

امینی یک سلسله مذاکرات اقتصادی نیز بهمین منظور در آلمان غربی انجام داده است .

 

پاسخ وزیر کشاورزی به یک سوال ؛ آیا قانون اصلاحات ارضی یک قانون مترقی است؟!

امروز وزیر کشاورزی در مورد این که آیا قانون اصلاحات ارضی ایران یک قانون مترقی است و اقدام به اجرای آن یک عمل مترقیانه محسوب می شود یا اینکه به موجب ادعای عده ای از افراطیون چپ و راست این قانون قانون مرتجعانه یا به قول عده دیگر اقدام انقلابی تند است گفت : باید مطالعه کنیم ببینیم آیا اجرای قانون اصلاحات ارضی اثر مستقیم در انتقال اقتصاد ایران از دوره نیمه فئودالی به دوره بورژوازی دارد یا ندارد .

اگر معلوم بشود که از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی اجرای قانون اصلاحات ارضی خواهد توانست به تبدیل دوره اقتصادی ایران کمک بکند و باعث تبدیل فورماسیون و شکل و اندازه وغالب جامعه ایران در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود خودش به شرایط تازه تر و مترقیانه تری شود در این صورت می توانیم نتیجه بگیریم که این قانون قانون مترقی است .

 

جامعه ایران قبل و بعد از مشروطه یک جامعه فئودالی کامل بود

جامعه ایران تا قبل از مشروطیت و حتی بعد از مشروطیت یک جامعه فئودالی کامل بود کشور ایران در دست فئودال ها در هر منطقه ای قرار داشت که یا به سبب قرابت با سلاطین مستبد وقت یا به سبب نفوذهای محلی که عده ای داشتند مملکت تیول دست آنها بود و هر کدام با نیروهای مسلحی که در اختیار داشتند و در مواقع معین به عنوان سرباز آزاد یا سرباز ایلی و عشیره ای باید در اختیار سلطان وقت قرار می گرفتند برای مقاصد نظامی به آن ترتیب عملا مملکت در دست یک عده تیول دار یا خان های مسلح محصور بود و به طور کلی فئودالیته به معنای اتم و اکمل خودش در ایران وجود داشت.

 

 در دوره رضاشاه طبقه متوسط ایران رشد کرد

تا بعد از مدتی که از سلطنت رضاشاه کبیر هم می گذشت وجود اشخاص مسلح در نقاط مختلف مملکت نمودار کا مل جامعه قرون وسطائی ایران بود نهضتی که در دوره سلطنت رضا شاه از نقطه نظر سیاسی و اجتماعی در ایران پیدا شد و مقدم بر همه آن ها اقداماتی که ارتش ایران برای سرکوب کردن سرکرده های فئودالی و اشخاص مسلح در نقاط مختلف مملکت کرد و مملکت را به صورت یک پارچه در آورد سبب شد طبقه متوسط ایران نضج و رشد پیدا بکند.

در دوره سلطنت رضا شاه کبیر بعد از این که صنایع سبک بوجود آمد در نقاط مختلف مملکت راه سازی شد تجارت توسعه پیدا کرد از لحاظ اقتصادی بازار صورتی پیدا کرد و خارج از بازار هم نضج و فرم گرفت سرمایه در ایران پیدا شد سرمایه گذاری به معنای خودش ایجاد شد.

 

تاثیر مثبت و منفی جنگ در پیشرفت جامعه ایران!

جنک همان طور که تاثیر منفی در پیشرفت جامعه ایران داشت تا ثیر مثبتی در جهت دیگر داشت آن این بود که عده ای تازه به دوران رسیده از نظر اقتصادی در ایران پیداشدند که از امکانات احتکار زمان جنک با امکانات خاص اقتصاد زمان جنک توانستند متمول بشوند و این ها راه تازه ای را در زندگی اقتصادی ایران گشودند و در نتیجه طبقه مالک را که به صورت طبقه حاکم مطلق زمان محسوب می شد کم کم فرم تازه ای به آن دادند یعنی اقتصاد سرمایه داری به صورت ابتدائی ترین نوع خودش در ایران ظاهر شد و اینها تاثیر در شئون اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایران پیدا کردند.

 

 بارزترین مظهر رشد طبقه متوسط بورژوا مبارزات ملی کردن صنعت نفت بود!

نتیجه این شد که جرقه های مترقیانه ای از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی در مملکت ایران در هر گوشه ای پیدا شد و آثار آن کم کم در طی چند سال اخیر نمودار شد و بارزترین مظهر رشد و نمو و پیدایش طبقه متوسط در ایران مبارزاتی بود که مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت کردند و نتیجه ای بود که در این راه گرفتند ولی ادامه این وضع یعنی تظاهرات تازه طبقه متوسط ایران با توجه به انتخابات مجلس شورای ملی با توجه به اینکه طبقه حاکمه واقعی ایران را کسانی تشکیل می دادند که می توانستند علاوه از کسانی که در شهرها دارای سرمایه های زیاد هستند و از طریق کارخانه توانسته اند قدرت و نفوذی در دستگاه های اقتصادی ایران به دست بیاورند که طبع اقتصاد تازه ایران رشد و ترقی این طبقه را اقتضا دارد. کسانی واقعا بر ایران حکومت می کردند که در دهات نشسته بودند قادر بودند از طریق به زنجیر کشیدن دهقان ها هم در انتخابات مجلس شورای ملی تاثیر قطعی و مستقیم داشته باشند.

 

طبقه متوسط پس از مشروطه، خواهان از بین رفتن نظام رعیتی بوده است

طبقه متوسط ایران بلافاصله بعد از مشروطیت خواهان و آرزومند از بین رفتن سیستم رعیتی و اربابی بوده و می خواستند به هرنحو شده اقتصاد ایران را از دوره فئودالی به دوره تازه تری منتقل کنند.

از دوره سوم که انتخابات ، انتخابات به اصلاح عمومی شد و رای، رای عام شد حکومت مجلس عملا به دست مالکین افتاد و می بینیم از آن دوره به بعد عملا این قبیل مطالب کمتر مطرح شده و پایگاه نفوذ خارجی ها در سیاست ایران و در اقتصاد ایران را مالکین عمده تشکیل دادند .

تا زمان استقرار سلطنت رضا شاه یعنی از مجلس ششم به بعد که مسائلی مطرح می شد مسائل مترقی مربوط به زمان مسائلی که برای تبدیل دوره اقتصاد ایران از صورت نیمه فئودالی به دوره بورژوازی مطرح شده و تصویب شده با قدرت و سیطره خود رضا شاه و کسانی که با او کار می کردند از قبیل داور یا سایرین که طرح های اقتصادی مملکت را به صورت تازه ای می خواستند به گردش بیندازند. تا آن زمان می بینیم که تمام مباحثات مجلس شورای ملی ایران یا مباحثاتی بوده بر محور مسائل پرت و دور افتاده یا مباحثاتی بوده بر ضد این قبیل نهضت های اقتصادی.

طبقه متوسط ایران بدون اینکه فرم گرفته باشد بدون اینکه شکل خاصی پیدا کرده باشد بدون اینکه از لحاظ اقتصادی بایگاه قوی و محکمی برای خودش ایجاد کرده باشد دائما در تلاش بود تا اینکه سلطنت رضا شاه امکان و ایجاد فرصت مناسب به آن  ها داد و یک مرتبه اقتصاد بورژوازی ایران نضج ابتدائی خودش را پیدا کرد.

 

اصلاحات ارضی زندگی اقتصادی ایران را از دوره نیمه فئودالی به بورژوازی منتقل کرد

این وضع دوام داشت تا وقتی که مسئله تقسیم اراضی پیش آمد ابتدائا تقسیم اراضی سلطنتی مطرح شد و اقدام شد بعد که در مجلس قانون اصلاحات ارضی به مجلس رفت که قانون غیر کافی و غیر مفیدی بود و شاید با شرایط زمان و مکان ایران تطبیق نمی کرد اقتباسی بود از مجموعه قوانینی که در سایر ممالک اقدام به اجرای آن کرده بودند.

 

اگر این قانون اجرا شود زندگی اقتصادی ایران را از دوره نیمه فئودالى به دوره بورژوازی انتقال می دهد و سبب یک جهش اقتصادی در زندگی ملی و مملکتی ما خواهد شد. این قانون سبب خواهد شد طبقه متوسط ایران فرم و شکل خاص خودش را پیدا بکند انتخابات از انحصار دسته های مالک در بیاید و به صورت انتخابات عمومی تری اداره بشود مردم دهات ایران که تاکنون فاقد حق رای و حق اظهار عقیده در زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی ایران بودند صاحب حقوق اجتماعی بشوند.

 

امریکا از برنامه های سنتو پشتیبانی می کند

کمیته اقتصادی سنتو پس از سه روز مذاکره توصیه هایی درباره پیشرفت اقتصادی در منطقه پیمان نمود و گزارشی را تصویب کرد.

این گزارش و توصیه ها در شورای وزیران سنتو که روز ۳۰ آوریل در لندن تشکیل جلسه میدهد موردبررسی قرار خواهد گرفت.

 در اعلامیه ای که پس از پایان کار کمیته در واشنگتن انتشار یافت خاطر نشان شده است که نمایندگان توجه مخصوصی به کمک های آمریکا و انگلیس معطوف داشته اند. در این اعلامیه تصریح شده است که کمک متقابل میان کشورهای این منطقه نقش پر ارزشی را در اجرای طرح های کمک فنی که هزینه قسمت اعظم آن از طرف آمریکا و انگلیس پرداخت می شود ایفا می کند.

 

برقراری ارتباط ایران و ترکیه به زودی از طریق راه آهن

خلعتبری دبیر کل سازمان پیمان مرکزی شب گذشته پس از خروج از وزارت امور خارجه آمریکا گفت : به زودی ارتباط مهمی به وسیله راه آهن بین ایران و ترکیه بر قرار خواهدشد.

 

رئیس دانشگاه تهران مراجعت میکند

«روزنامه اطلاعات  » نوشت :  قرار است دکتر فرهاد رئیس دانشگاه که برای معالجه به سوئیس و آلمان مسافرت کرده است روز شنبه 20 اسفند به تهران باز گردد .

پس از بازگشت رئیس دانشگاه تصمیمات لازم برای افتتاح مجدد دانشگاه گرفته خواهد شد و اعلام می گردد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.