در این سیستم مقصر اصلی که بود؟

در این سیستم مقصر اصلی که بود؟

هویدا راجع به شرفیابی دیروزش که حدود سه ساعت طول کشیده بود می‌گفت: اثر فراوان وقایع سه ماهه اخیر بر روحیه شاه و شهبانو کاملاً‌ چشمگیر است. و اصولاًً در هیچ زمانی مثل حالا لزوم عدم دخالت شاه در سیاست داخلی و واگذاری آن به عوامل اجرائی محسوس نبوده است...

یکشنبه 13 اوت 1978 [22 مرداد 1357] تهران

"هویدا راجع به شرفیابی دیروزش که حدود سه ساعت طول کشیده بود می‌گفت: اثر فراوان وقایع سه ماهه اخیر بر روحیه شاه و شهبانو کاملاً‌ چشمگیر است. و اصولاًً در هیچ زمانی مثل حالا لزوم عدم دخالت شاه در سیاست داخلی و واگذاری آن به عوامل اجرائی محسوس نبوده است. و بعد ادامه داد:‌« ... ولی شاه به هیچ‌وجه تمایلی به این کار نشان نمیدهد و کماکان اصرار دارد که در همه مسائل دخالت کند. چنانکه باز در نظر دارد روز سه‌شنبه یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر تشکیل دهد... شهبانو هم از این نظر شبیه شاه است،‌ و چون طعم قدرت را چشیده،‌ عدم دخالت در امور برایش فوق‌العاده ناگوار است. و این در حالی است که آموزگار نیز از فعالیتهای مؤثر سیاسی اکراه دارد،‌ و با طفره رفتن از قبول مسئولیت سعی دارد تمام امور را به کانال تصمیم‌گیری شاه هدایت کند...»."1

 

چهارم آبان 1346، مراسم تاجگذاری محمدرضا در کاخ گلستان

شماره آرشیو: 5349-11ع

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.