30 شهریور ماه ۱۳۴۰

30 شهریور ماه ۱۳۴۰

تصویب ترمیم حقوق فرهنگیان در جلسه هیئت دولت/اردلان با خروشچف مذاکره می کند/صدور مفاصا حساب مالیات اصناف شروع می شود/تغییرات جدید دادگستری/مذاکرات نفت بغداد شروع شد/آموزش علوم اتمی در تهران توسعه می یابد/اختلافات شرکت ملی نفت و کنسرسیوم

تصویب ترمیم حقوق فرهنگیان در جلسه هیئت دولت

سخنگوی وزیر فرهنگ اظهار داشت در جلسه دیشب هیئت وزیران تصویب نامه پرداخت 50 درصد ترمیم حقوق معلمین به تصویب رسید.

به موجب این تصویب نامه از اول مهرماه 1340 کلیه فرهنگیان که ابلاغ ترمیم حقوق در دست دارند می توانند از 50 درصد ترمیم حقوق خود را دریافت دارند.

« اطلاعات » نوشت : « برای پرداخت این ترمیم دیناری بر بودجه وزارت فرهنگ اضافه نشده است و وزارت فرهنگ خود از محل صرفه جویی هزینه های غیرضروری این اعتبار را تامین کرده است، از آن جمله کلیه ادارات فرهنگ شهرستان ها ده درصد از هزینه های غیرمستمر خود کاسته اند و همچنین صرفه جویی های دیگری از قبیل قطع ارز محصلین که استحقاق دریافت آن را نداشته اند و حذف بودجه رایزن های فرهنگی و  حذف مخارج ادارات غیرلازم که منحل گردید و کوچک کردن سرپرستی ها و تقلیل بودجه آن و تخلیه بناهایی که اجاره گزاف داشتند و یا غیر ضروری بودند و اعاناتی که به ناحق به بعضی از موسسات پرداخت می شد می باشد».

 

اردلان با خروشچف مذاکره می کند

علیقلی اردلان سفیر کبیر جدید ایران در مسکو روز یازدهم مهر تهران را به مقصد مسکو ترک می گوید.

اردلان پس از ورود به مسکو با نیکیتا خروشچف نخست وزیر شوروی ملاقات خواهد کرد و درباره روابط ایران و شوروی یک سلسله مذاکرات جدی انجام خواهد داد.

احتمال می رود که اردلان حامل پیامی از طرف مقامات ایران برای خروشچف باشد.

روابط ایران و شوروی از نظر مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیکی که طی دو هفته اخیر، در این زمینه می شود حساسیت پیدا کرده است.

اردلان سفیر ایران ، همچنان مطالعات و تماس های خود را دنبال می کند و به قراری که گزارش می رسد احتمال دارد که در ملاقات آینده اردلان و پکوف ، امینی نخست وزیر نیز حضور داشته باشد.

اکنون مجموع این فعالیت ها، در محافل سیاسی تهران، خوش بینی بیشتری نسبت به بهبود روابط دو کشور همسایه ، پدید آورده است تا جایی که گفته می شود پس از تهیه مقدمات به وسیله اردلان در تهران و مسکو، احتمال دارد مذاکراتی میان ایران و شوروی در مسکو انجام شود.

«اطلاعات » نوشت : در زمینه بهبود روابط ایران و شوروی دو نکته جالب توجه است، نکته اول این است که ابتدا باید در مورد مسائل اصولی و کلیات توافق شود و باید شرایط قطعی طرفین ، یعنی شرائطی که هیچ کدام از دول ایران و شوروی حاضر به عدول از آن نیستند، روشن و مشخص شود. این کار به یک سلسله مذاکرات و گفت و گوهای مقدماتی نیازمند است که بر عهده اردلان سفیرایران در شوروی گذاشته شده است.

مذاکرات و ملاقات قدس نخعی وزیر خارجه ایران در نیویورک با گرومیکو وزیر خارجه اتحاد شوروی را نیز باید از نقطه نظر تهیه مقدمات در نظر گرفت.

از جمله مسائلی که مقدمتا باید روشن شود، این است که برای بهبود روابط ایران و شوروی ، با عضویت ایران در پیمان سنتو و تعهدات دیگری که ایران دارد ، چه امکاناتی موجود است؟

یکی از سیاستمداران معروف ایران امروز در این زمینه به « اطلاعات » گفت : تجدید نظرهایی ضرورت دارد و این کار را می توان به طریقی انجام داد که چیزی از دست نرود و اوضاع را برای هر دو طرف، به صورت قابل قبولی درآورد.

برای حل روابط ایران و شوروی باید طرفین تضمین هایی بدهند. به عبارت دیگر ، سیاستمدار مزبور می گفت « با وجود عضویت ایران در سنتو و حفظ سایر تعهدات آن می توان تضمین هایی را در نظر گرفت که برای طرفین اطمینان بخش باشد».

سیاستمدار مورد بحث اظهار عقیده می کرد که تصور نمی رود در مسائل سیاسی و روابط بین المللی با خشونت کاری از پیش برود و روابط با به کار بردن نرمی و انعطاف قابل اصلاح است».

«اطلاعات » در توضیح مرحله و نکته دوم نوشت : پس از آن که اصول اساسی توافق روشن شد آن گاه مرحله دوم گفت و گو ها پیش خواهد آمد که بعضی از محافل حدس می زنند این گفت و گوها در مسکو انجام شود.

 

صدور مفاصا حساب مالیات اصناف شروع می شود

امروز تصویب نامه جدید مالیات اصناف به کلیه پیشکاری ها و ادارات دارایی مستقل و اداره کل وصول تهران رسما ابلاغ گردید.

به دنبال ابلاغ این تصویب نامه دستور اخذ مالیات اصناف برای تهران داده شد.

تاکنون در مورد وصول فقط اداره کل وصول تهران طی بخشنامه دستور داده بود مالیات اصناف را بر اساس متن تصویب نامه که در جراید منعکس شده قبول کنند ولی هیچ گونه قانونی روی آن انجام ندهند و مفاصا حساب را پس از ابلاغ رسمی تصویب نامه بدهند.

به دنبال ابلاغ تصویب نامه از هفته آینده مفاصا حساب مالیات های پرداخت شده توسط اصناف به مودیان داده خواهد شد و از این پس مفاصا حساب مالیاتی بلافاصله پس از وصول مالیات به مودی تسلیم می گردد.

در تهران و شهرستان ها عده ای از اصناف و کسبه هستند که مالیات خود را طبق تصویب نامه قبلی داده اند این عده هم می توانند به ادارات مربوطه مراجعه کنند و مالیات خود را طبق اشل تصویب نامه جدید حساب کنند.

 

تغییرات جدید دادگستری

بنا به گزارشات نامساعدی که رسیده بود امروز بنا به دستور وزیر دادگستری دو نفر از کارمندان دادگستری گرگان و چهار نفر از کارمندان دادگستری شهسوار منتظر خدمت شدند.

 

مذاکرات نفت بغداد شروع شد

محمد سلمان وزیر نفت عراق با فیشر رئیس هیئت نمایندگی کمپانی های نفتی مذاکراتی انجام داد.

در این مذاکرات که مدت دو ساعت طول کشید زمینه برای تجدید مذاکرات عراق با کمپانی های نفتی که از هفته آینده شروع می شود فراهم گردید.

در این هفته مهلت کمپانی های نفتی برای تماس با هیئت های مدیره خود در لندن و واشنگتن به پایان رسید و از هفته آینده مذاکرات تجدید خواهد شد.

در مذاکرات هفته آینده 12 مسئله مطرح خواهد شد که مهم ترین آن ها عبارتند از : صرفنظر کردن کمپانی های نفتی از اراضی که نفت در آن جا پیدا نشده ، استفاده عراق از گاز طبیعی ، سهیم کردن عراق در 20 درصد از سرمایه کمپانی های نفتی، افزایش درآمد عراق از نفت ، تعیین اعضای عراقی در هیئت های مدیره و به کار بردن نفتکش های عراقی در حمل نفت.

 

آموزش علوم اتمی در تهران توسعه می یابد

قرار است که انستیتوی اتمی پیمان مرکزی در تهران کار پروژه های تحقیقاتی خود را که برای کشورهای منطقه سنتو اهمیت دارد توسعه داده و آموزش عالی تری را در علوم اتمی آغاز کند.

این موضوع توسط رئیس جدید انستیتو دکتر مروین اسمیت طی مصاحبه ای در مرکز دبیرخانه سازمان پیمان مرکزی اظهار شد.

دکتر اسمیت که فارغ التحصیل از دانشگاه لندن است در شیمی اتمی تخصص دارد.

اسمیت در راه خود به تهران چند روزی در آنکارا توقف کرد ، وی اظهار داشت که انستیتوی اتمی پیمان مرکزی که در ماه مه سال 1958 به عنوان آزمایشگاهی بمنظور تربیت دانشجویان در استفاده مسالمت آمیز از رادیو ایزوتوپ تاسیس گردید تاکنون با موافقیت 60 نفر دانشجوی ایرانی، پاکستانی و ترک را تربیت کرده است. بسیاری از آنان به اجرای پروژه های مختلفی در انستیتو ادامه داده و آن چه را که آموخته اند به کار برده اند.

اکنون سه کشور منطقه ای سنتو تعلیمات مقدماتی را خود به عهده گرفته اند و انتظار می رود که دوره ای که در ماه سپتامبر در انستیتو آغاز می شود آخرین دوره مقدماتی آن باشد.

درباره طرح های آینده انستیتو اسمیت گفت : ما در نظر داریم که در طرح های تفحصی کشاورزی ، تغذیه دام ها ، پزشکی و علوم اصلی که در آن ها از رادیو ایزوتوپ استفاده می شود و برای منطقه سنتو اهمیت دارد همکاری نزدیک تری با دانشمندان هر سه کشور داشته باشیم.

این همکاری به اشکال مختلفی وجود خواهد داشت و ما می توانیم با دانشمندان در آزمایشگاه های خود آنان کار کنیم، می توانیم لوازم کار را در دسترس آنان بگذاریم و اطلاعاتی به آنان بدهیم و می توانیم تعلیمات عالی تری را به عهده گیریم .

 

اختلافات شرکت ملی نفت و کنسرسیوم

خبرنگار « اطلاعات » از نیویورک گزارش داد : در این اواخر در محافل نفتی و اقتصادی آمریکا ناراحتی و نگرانی محسوسی دیده می شود و شرکت های بزرگ نفت که میلیون ها دلار در کشورهای خارج صرف کشف و استخراج و بنای پالایشگاه های خطوط نفت کرده اند، از چندی قبل متوجه شدند که کشورهای امتیاز دهنده و صاحب نفت به 50 درصد از درآمد نفت قانع نبوده و برای گرفتن حق بیشتری شروع به اقدام کرده اند.

«نیویورک تایمز » در صفحه اقتصادی خود نوشته است : در ده سال اخیر شرکت های نفت بزرگ جهان منافع حاصل از استخراج و فروش نفت را به طور تساوی یعینی 50 – 50 با کشورهای صاحب نفت تقسیم می کردند. و از آن جایی که شرکت های نفت مجبور بودند برای استخراج و فروش نفت سرمایه های بزرگی را به کار انداخته و ضررهایی را قبول نماید، این تقسیم عادلانه به نظر می آمد ولی کشورهای صاحب امتیاز امروز ادعاهایی دارند که آن هم به نوبه خود قابل ملاحظه است.

ایران اولین کشوری بود که قرار داد 50-50 را در دادن امتیاز های جدید لغو کرد ولی قرارداد سابقش به همان حال باقی بود و کشور ونزوئلا را می توان اولین کشوری شمرد که در سال 1958 از طریق افزایش مالیات بر درآمد 60 تا 70 درصد از درآمد نفت را دریافت داشت.

چون این افزایش از طریق اخذ مالیات بر درآمد بیشتری صورت می گیرد و قرارداد سابق دست نخورده باقی می ماند شرکت های نفتی چاره ای به جز قبول پیشنهادات ندارند و در صورت مخالفت باید ضرر بیشتری را که از دست دادن تمام تشکیلات وسیع و میلیون ها دلار سرمایه است قبول کنند.

در مقابل افزایش مالیات بر درآمد در ونزوئلا شرکت های نفتی خواه ناخواه تسلیم شدند و دولت آمریکا در پاسخ شرکت های نفت آمریکایی که درخواست کمک و همراهی کرده بودند یادآور شد که تعیین مالیات و افزایش و یا کسر آن از حقوق حقه هر دولتی می باشد و دولت آمریکا نمی تواند در این زمینه در امور داخلی ونزوئلا مداخله نماید.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.