موج سواری و جریان‌سازی رسانه‌های غربی

موج سواری و جریان‌سازی رسانه‌های غربی

... افرادی که دیروز در مقابل سفارتخانه دست به تظاهرات زده بودند اکثراً از طرفداران خمینی بودند و از او بعنوان کسی که در روشن کردن افکار مردم نقش بسزایی داشته یاد می‌کردند. در حالی که مطالب منتشره در روزنامه گاردین راجع به تظاهرات دیروز، حکایت از این داشت که طرفداران دکتر مصدق و هواداران جبهه ملی عمده‌ترین مخالفان رژیم شاه هستند.

دوشنبه 14 نوامبر 1977 [23 آبان 1356]

 ... افرادی که دیروز در مقابل سفارتخانه دست به تظاهرات زده بودند اکثراً از طرفداران خمینی بودند و از او بعنوان کسی که در روشن کردن افکار مردم نقش بسزایی داشته یاد می‌کردند. در حالی که مطالب منتشره در روزنامه گاردین راجع به تظاهرات دیروز، حکایت از این داشت که طرفداران دکتر مصدق و هواداران جبهه ملی عمده‌ترین مخالفان رژیم شاه هستند.1

 

شماره آرشیو: 12346-288م

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.