شکنجه تمام، دیگر نیاز به هیچ دهن‌بندی نیست!

شکنجه تمام، دیگر نیاز به هیچ دهن‌بندی نیست!

امروز نیز سه تن دیگر از نمایندگان پارلمان به نامهای: دیوید واتکینس، مارکوس فاکس، و بریان مگی، که جزء هیأت اعزامی به ایران هستند، برای صرف مشروب و گفتگو با من به سفارتخانه آمدند. در بین آنها «بریان مگی» راجع به موقعیت ایران به موشکافی پرداخت و ضمن صحبت گفت: «رویهمرفته تصویری که از ایران در اذهان وجود دارد آنقدرها خوشایند نیست.

چهارشنبه 8 مارس 1978 [17 اسند 1356]

امروز نیز سه تن دیگر از نمایندگان پارلمان به نامهای: دیوید واتکینس، مارکوس فاکس، و بریان مگی، که جزء هیأت اعزامی به ایران هستند، برای صرف مشروب و گفتگو با من به سفارتخانه آمدند. در بین آنها «بریان مگی» راجع به موقعیت ایران به موشکافی پرداخت و ضمن صحبت گفت: «رویهمرفته تصویری که از ایران در اذهان وجود دارد آنقدرها خوشایند نیست. چون حکومت ایران متهم به اجرای شکنجه و ایجاد محیط آکنده از خفقان است. و هیچ معلوم نیست که اگر نمایندگان پارلمان انگلیس در بازگشت از این سفر عقاید خود را آزادانه بیان کنند، آیا از سوی دولت ایران متهم به ناسپاسی و نمک‌نشناسی خواهند شد یا نه؟».

 

در پاسخ او، ابتدا گفتم: «پذیرفتن افرادی مثل آقای مگی در بین هیأت اعزام پارلمان انگلیس از سوی ایران، و اینکه صرفاً به انتخاب افرادی از میان نمایندگان دست راستی اکتفا نشده، شاید پاسخ مناسبی به این سؤال باشد». و بعد با اشاره به سخنان شاه در باب فضای باز سیاسی و خاتمه یافتن شکنجه در ایران، به همگی اطمینان دادم که نه در ایران، و نه در بازگشتش به انگلیس هیچ نیازی به استعمال دهن‌بند نخواهد داشت.1

 

طیب حاج رضائی قبل از اعدام هنگام تقریر وصیت‌نامه خود در حضور قاضی عسگر

شماره آرشیو: 5052-7ع

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.