9 بهمن ماه 1339

9 بهمن ماه 1339

15 کرسی و 50 کاندیدا/تعداد نمایندگان تهران

15 کرسی و 50 کاندیدا

تا آخر وقت دیروز 100 نفر از نمایندگان دوره بیستم مجلس شورای ملی انتخاب شدند و با توجه به نمایندگانی که آرای آن ها آخر وقت دیروز در دست قرائت بود و احتمال موفقیت آن ها می رفت می توان گفت بیش از نصف نمایندگان دوره بیستم تاکنون مشخص شده اند .

 

در چند روز اخیر رای و قرائت آرا در شهرستان ها سرعت بیشتری پیدا کرده و تعداد نمایندگان انتخاب شده به نسبتی بیش از روزهای گذشته افزایش یافت .

 

دیروز سومین هفته اخذ رای و قرائت آرا در شهرستان ها آغاز گردید .

 

در دو هفته اول در حدود 100 نفر انتخاب گردیدند و با توجه به نقاط زیادی که هم اکنون اخذ رای و قرائت آرا در آن ها ادامه دارد پیش بینی می شود که تعداد کل نمایدگان تا پایان هفته به بیش از 150 نفر برسد .

با این ترتیب ممکن است تا پایان هفته آینده کار انتخابات پایان یابد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دوره بیستم معین شوند .

 

در نخستین هفته اخذ رای احزاب با نسبت یک دوم پیش می رفتند و حزب ملیون در حدود دو برابر حزب مردم نماینده داشت ولی نسبت ناگهان به هم خورد به طوری که حزب مردم از حزب ملیون جلو افتاد.

با تغییری که یک بار دیگر در نسبت نمایندگان منتخب احزاب روی داد نسبت تعداد نمایندگان دو حزب برابر شد و از آغاز هفته دوم اخذ رای هر دو حزب درست و با نسبت مساوی پیش رفتند .

 

اکنون هر یک از احزاب 44 نماینده دارند و ممکن است تا آخر وقت امروز هر یک از احزاب دارای 50 نماینده شوند .

 

آغاز سومین هفته اخذ رای و قرائت آرا برای منفردین همراه با موفقیت بود ، بدین ترتیب که تعداد نمایندگان منتخب منفرد که طی دو هفته اول روی 8 نفر ثابت مانده بود ناگهان ترقی کرد و به 12 نفر رسید .

 

تعداد نمایندگان تهران

دیروز آگهی دیگری از طرف انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تهران منتشر گردید که طی آن تعداد نمایندگان تهران اعلام شده و مکمل آگهی قبل بود .

 

برای تهران 15 نماینده در نظر گرفته شده است ولی تعداد کاندیداهای تهران در حال حاضر حدود 50 نفر می باشد .

 

کاندیداهای تهران عبارتند از :

حزب ملیون 18 نفر

حزب مردم 12 نفر

گروه منفردین 6 نفر

کاندیداهای متفرقه 15 نفر

که جمعا در حدود 50 نفر می شوند . البته ممکن است یکی دو روز آینده در این تعداد تغییراتی داده شود و عده ای از شرکت در انتخابات منصرف شوند یا افراد جدیدی از تهران کاندیدا شوند .

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.