فهرست اسامی نمایندگان مجلس مؤسسان اول (آذر 1304)

فهرست اسامی نمایندگان مجلس مؤسسان اول (آذر 1304)

مجلس شورای ملی دوره پنجم، که اکثر نمایندگانش توسط عوامل رضاخان در اقصی نقاط کشور دست‌چین شده بودند، به رغم ایستادگی و مقاومت دلیرانه اقلیت، در فضایی آکنده از رعب و وحشت، در 9 آبان 1304 ماده واحده انقراض قاجاریه و واگذاری موقتی حکومت ایران به رضاخان سردار سپه را تصویب کرد. در 21 آذر ماه همان سال هم مجلس مؤسسان که قریب به‌تمام نمایندگان آن از میان موافقان و حامیان رضاخان انتخاب شده بودند...

مظفر شاهدی
 
shahedi@iichs.org

مجلس شورای ملی دوره پنجم، که اکثر نمایندگانش توسط عوامل رضاخان در اقصی نقاط کشور دست‌چین شده بودند، به رغم ایستادگی و مقاومت دلیرانه اقلیت، در فضایی آکنده از رعب و وحشت، در 9 آبان 1304 ماده واحده انقراض قاجاریه و واگذاری موقتی حکومت ایران به رضاخان سردار سپه را تصویب کرد. در 21 آذر ماه همان سال هم مجلس مؤسسان که قریب به‌تمام نمایندگان آن از میان موافقان و حامیان رضاخان انتخاب شده بودند، بر تصمیم مجلس شورای ملی صحه نهاده و سلطنت ایران را در خاندان پهلوی برقرار کرد. مراسم تاجگذاری رضاشاه هم در روز یکشنبه 4 اردیبهشت 1305 در کاخ گلستان برگزار شد. از میان 273 تن از نمایندگان مجلس مؤسسان که در رأی‌گیری شرکت کرده بودند، بجز سلیمان‌ میرزا اسکندری و دو تن دیگر که رأی «ممتنع» دادند، دیگر نمایندگان به برقراری سلطنت در خاندان پهلوی رأی مثبت دادند. در زیر اسامی تمام کسانی که اعتبارنامه نمایندگی‌شان برای شرکت در جلسات رسمی مجلس مؤسسان مذکور به‌تأیید رسیده بود، همراه با حوزه انتخابیه آنان، ذکر می‌شود.

 

1. احتشام‌زاده / تهران

2. احمد عبدی /  بنی‌طرف

3. ارباب افلاطون / از طرف زرتشتیان

4. ارباب کیخسرو / از طرف زرتشتیان

5. اسدالله‌خان کردستانی / کردستان

6. اسکندرخان مقدم/ مراغه

7. اسکندری / تبریز

8. اسماعیل‌خان قشقایی / جهرم

9. اسماعیل‌خان / ملایر

10. اسماعیل‌زاده / تبریز

11. آشیخ یحیی روحی / رفسنجان

12. اعتمادالاسلام / ایوانکی

13. آقا احمد مدیرنراقی / کاشان

14. آقاجبار حسین‌زاده / پهلوی

15. آقاحسین / زنجان

16. آقاخان حکیم / کلیمیان

17. آقارضا مهدوی / مشهد

18. آقازاده سبزواری / سبزوار

19. آقا سیدابراهیم‌خان امیرکلان / تون

20. آقا سید ابوالقاسم کاشی / تهران

21. آقا سیدجواد محقق/ شیراز

22. آقا سیدحسین / بوشهر

23. آقا سیدعبدالله / قشقائی

24. آقا سیدکاظم / یزد

25. آقا سید میرزاعلی / ساری

26. آقا شیخ فرج‌الله / جیرفت

27. آقا شیخ‌آقا استرآبادی / استرآباد

28. آقا شیخ‌جعفر / بارفروش

29. آقا شیخ‌علی / همدان

30. آقا علی زارع / شیراز

31. آقا میرزاجواد / بوشهر

32. آقا میرزاعباس مجتهد / زنجان

33. آقا میرزاعلی‌اصغر صدرالمعالی / تبریز

34. آقا میرزاعلی‌نقی‌خان بیگلری / جیرفت

35. آقا میرسید احمد مهذب / فسا

36. اکبر مسعود / اصفهان

37. آلکساندرخان طومانیانس / ارامنه مناطق جنوب

38. امامی / تبریز

39. آمهدی رئیس بلدیه / کرمان

40. آموزگار / شیراز

41. امیرحشمت / محلات

42. آمیرزا عبدالحسین مجتهد / کرمان

43. آناجان آخوند / تراکمه

44. آیت‌الله‌زاده ‌شیرازی / تهران

45. ایرج ‌میرزا / مشهد

46. باقر ‌آقا / خوی

47. تبریزی / تبریز

48. تجدد / لار

49. توتونچی / تبریز

50. تیمورتاش / نیشابور

51. جهاد اکبر / اصفهان

52. حاج‌ آقا احمد اهری / قراچه‌داغ

53. حاج‌ آقا جمال / اصفهان

54. حاج ‌بقراط / سبزوار

55. حاج ‌بیان / سیرجان

56. حاج ‌سیدمحمد مجتهد / خمسه

57. حاج ‌شیخ ‌علی خمسه / مشهد

58. حاج ‌محمدعلی بادامچی / تبریز

59. حاج ‌میرزا اسدالله‌خان / کردستان

60. حاج ‌میرزا سیدکاظم / تبریز

61. حاج ‌میرزا علی‌نقی کاشانچی / کاشان

62. حاج ‌میرزامحمدخان مشایخی / سراب

63. حاج ‌میرزامحمدرضا مجتهد / کرمان

64. حاجی ‌اسدآقای زوار / تربت حیدریه

65. حاجی ‌آقااسماعیل / عراق

66. حاجی ‌آقاجواد / بروجرد

67. حاجی ‌آقارضا رفیع / گرگانرود

68. حاجی ‌امام‌جمعه خوئی / خوی

69. حاجی ‌حسن‌آقا ملک / تون

70. حاجی ‌حسین‌آقا امین‌الضرب / تهران

71. حاجی ‌رجب آخوند / گمش‌تپه

72. حاجی ‌رحیم‌آقا  قزوینی / تهران

73. حاجی ‌سیدمهدی علوی / شوشتر

74. حاجی ‌سیدموسی / قزوین

75. حاجی ‌سیف / تبریز

76. حاجی ‌شیخ ‌محمدجواد بهبهانی / بنی‌طرف

77. حاجی ‌شیخ ‌محمدحسن / گروس

78. حاجی ‌شیخ ‌محمدحسین شریعتمدار / نیشابور

79. حاجی ‌علی‌اصغر گرمه / بجنورد

80. حاجی ‌غلامحسین ملک / شیراز

81. حاجی ‌مجتهد (اعتمادالاسلام) / بهبهان

82. حاجی ‌محمد ابریشم‌کار / شوشتر

83. حاجی ‌محمد اسلامبولچی / تهران

84. حاجی ‌محمدتقی بنکدار / تهران

85. حاجی ‌محمدتقی ملک‌التجار / قوچان

86. حاجی ‌میرزا ابوالقاسم / خوی

87. حاجی ‌میرزا احمدخان لاری / شیراز

88. حاجی ‌میرزا آقا فامیلی / سمنان

89. حاجی‌ میرزا حبیب‌الله امینی / اصفهان

90. حاجی ‌میرزا حسین‌خان فاطمی / قمشه

91. حاجی ‌میرزاعلی صراف / غار

92. حاجی ‌میرزا علی قیصریه / ساوجبلاغ

93. حاجی ‌میرزا علی‌اکبر / اصفهان

94. حاجی ‌میرزاعلیرضا / قم

95. حاجی ‌میرزا محمدعلی رضوی / مشهد

96. حاجی ‌میرزامحمود / عراق

97. حاجی ‌میرزا مهدی مجتهد / زنجان

98. حاج ‌یوسف آملی / بارفروش

99. حائری‌زاده / یزد

100. حسن‌خان فرمند / همدان

101. حسنعلی‌خان فرمند / همدان

102. حسین آقایان / شاهرود

103. حسین‌خان منشور / شاهسون

104. حسینقلی‌خان گودرزی / بروجرد

105. حیدرعلی‌ خان / بلوچ سیستان

106. حیدرقلی‌ میرزا / محلات

107. خرازی / تبریز

108. خطیبی / گروس

109. دست‌غیب / عباسی

110. دکتر آقایان / ارامنه مناطق جنوب

111. دکتر امیرخان اعلم / درجز

112. دکتر حسین‌خان بهرامی / اردبیل

113. دکتر ضیائی / تربت

114. دکتر هدایت‌الله ‌خان / کردستان

115. دکتر مهدی‌خان ملک‌زاده / تهران

116.  دیبا / شاهسون

117. دیوان‌بیگی / بم

118. ذبیح‌الله ‌خان علی‌آبادی / ساری

119. ذکاءالملک / قوچان

120. رهنما / تبریز

121. رئیس‌التجار ترشیزی / ترشیز

122. سردارعلی‌خان / بلوچ سیستان

123. سلطان محمدخان عامری / نائین

124. سلطان ‌احمدخان راد / تهران

125. سلیمان محسن / تهران

126. سلیمان‌خان اعظمی / کرمانشاهان

127. سهراب‌خان ساکنیان / ارامنه آذربایجان

128. سهراب‌زاده / مراغه

129. سیدابراهیم ضیاء / قشقایی

130. سید ابوالفتوح علوی / اردبیل

131. سیداسماعیل / ملایر

132. سیدالعراقین / کرمان

133. سیدعبدالحسین صدر / سبزوار

134. سیدعبدالرحیم کاشانی / تهران

135. سید عبدالوهاب / رشت

136. سید علی‌اصغر / قم

137. سیدمحمد تدین / بیرجند

138. سیدمحمدعلی شوشتری / استرآباد

138. سیدمرتضی وثوق / قزوین

140. سید یعقوب / ایلات خمسه

141. شاه‌جهان ‌خان / بلوچ دزداب

142. شریعت‌زاده / بارفروش

143. شریعتمدار دامغانی / شاهرود

144. شیخ ‌اسدالله ممقانی / تبریز

145. شیخ ‌اسماعیل / رشت

146. شیخ‌آقا استرآبادی / استرآباد

147. شیخ‌الاسلام / اصفهان

148. شیخ‌ بهاءالدین / رشت

149. شیخ ‌جلال / ملایر

150. شیخ ‌جلال‌الدین / شیراز

151. شیخ ‌خزعل‌خان / محمره

152. شیخ ‌عبدالرحمن / خرم‌آباد لرستان

153. شیخ ‌علی / بارفروش

154. شیخ‌ محمدحسین یزدی / تهران

155. شیخ ‌محمدعلی امام ‌جمعه / شیراز

156. شیخ ‌محمدعلی ثابت / قزوین

157. شیخ ‌محمدعلی طهرانی / تهران

158. شیخ ‌مرتضی / شاهرود

159. شیخ ‌هادی / یزد

160. شیروانی / قمشه

161. صدرالاسلام آقاسید عبدالحسین / شیراز

162. صدرالدین ظهیرالاسلام‌زاده / دزفول

163. صدرائی / دماوند و فیروزکوه

164. ضیاءالدین نایب‌الصدر / زنجان

165. ضیاءالدین نوری / تهران

166. ضیاءالواعظین / قشقائی

167. طباطبائی ‌وکیلی / ساوجبلاغ مکری

168. طوسی / قوچان

169. عبدالحمیدخان سنندجی / کردستان

170. عدل (قائم‌مقام) / تبریز

171. عزت‌الله‌خان / عراق

172. عطاءالله‌خان روحی / بم

173. علی‌خان اعظمی / کرمانشاهان

174. علی‌خان صدری / ساوجبلاغ

175. علی‌خان نظام‌السلطنه / خرم‌آباد لرستان

176. غلامحسین‌خان / بختیاری

177. غلامحسین ‌میرزا / نجف‌آباد

178. غلامرضاخان صدری / سیرجان

179. غلامعلی ‌میرزا دولتشاهی ‌/ کرمانشاهان

180. فیض‌الله‌خان اعظمی / کرمانشاهان

181. کازرونی / قشقائی

182. کی ‌استوان / پهلوی

183. لطف‌الله‌ خان / تبریز

184. لطفعلی‌خان / ساری

185. محمدآقا تبریزیان / بجنورد

186. محمدباقر شاهرو دی / قزوین

187. محمدتقی‌خان اسعد / ساوه

188. محمدحسین مدنی / ارومیه

189. محمدعلی‌خان نظام / حسن‌آباد لرستان

190. محمدعلی ‌میرزا دولتشاهی / کرمانشاهان

191. محمدهاشم‌ میرزا افسر / سبزوار

192. محمدولی‌خان اسدی / سیستان

193. محمودرضا مدیر طلوع / لاهیجان

194. مدیر گلستان / شیراز

195. مرتضی‌خان کشوری / ساوه

196. مرتضی‌قلی‌خان بیات / عراق

197. مستشارالدوله / قراچه‌داغ

198. مسیو هایم / کلیمیان

199. ملک‌محمدخان / بلوچ دزداب

200. میرزا احمدخان اعتبار / بروجرد

201. میرزا ابراهیم‌خان قوام / شیراز

202. میرزا ابوطالب اسلامیه / تهران

203. میرزا احمدخان انبارلوئی / بهبهان

204. میرزا اسماعیل‌خان نجومی / آباده

205. میرزا آقاخان دیوان‌بیگی / تبریز

206. میرزا آقاخان عصر انقلاب / اردبیل

207. میرزا باقرخان عظیمی / بیرجند

208. میرزا بهاءالدین / محلات

209. میرزا جوادخان / تهران

210. میرزا جوادخان / خوی

211. میرزا حبیب‌الله آقازاده / تبریز

212. میرزا حبیب‌الله‌خان / حسن‌آباد لرستان

213. میرزا حسن اعتماد / ساری

214. میرزا حسن‌ آقازاده‌ سبزواری / سبزوار

215. میرزا حسن آیت‌الله‌زاده / مشهد

216. میرزا حسین هدایتی مدیر وقت / گرگانرود

217. میرزا حسین‌خان جلائی / نجف‌آباد

218. میرزا حسین‌خان دادگر / بارفروش

219. میرزا حسین‌خان سمیعی / تهران

220. میرزا حسین‌خان موقر / محمره

221. میرزا حسین‌علی گلشن / بوشهر

222. میرزا رضا فرشی / تبریز

223. میرزا رضاخان افشار / ارومیه

224. میرزا رضاخان حکمت / آباده

225. میرزا رضاقلی‌خان هدایت / تهران

226. میرزا سلیم‌خان ایزدی / سیستان

227. میرزا سیدحسن / کاشان

228. میرزا سیدحسین‌خان / مشهد

229. میرزا سیدمجیدخان ارجمند / مشهد

230. میرزا شهاب / رفسنجان

231. میرزا صادق‌خان صادق / اهر

232. میرزا طاهر متولی / سبزوار

233. میرزا عبدالباقی / بارفروش

234. میرزا عبدالحسین چینی‌فروش / تهران

235. میرزا عبدالعزیز مفتی / سقز

236. میرزا عبدالله‌خان معتمد / درجز

237. میرزا عبدالوهاب / یزد

238. میرزا علی بزرگ‌نیا / ترشیز

239. میرزا علی‌اصغرخان حکمت / جهرم

240. میرزا علی‌اصغرخان / ایوانکی

241. میرزا علی‌آقا چایچی / رشت

242. میرزا علی‌اکبر تاجر نهاوندی / لاهیجان

243. میرزا علی‌اکبرخان داور / تهران

244. میرزا علی‌خان قوامی / ایلات خمسه

245. میرزا علی‌رضا / یزد

246. میرزا علی‌محمد محلوجی / کاشان

247. میرزا عیسی‌خان / سقز

248. میرزا فتح‌الله ‌خان فزونی / کرمانشاهان

249. میرزا فتح‌الله ‌خان / یزد

250. میرزا فرج‌الله آصف / کردستان

251. میرزا فرج‌الله ‌خان بهرامی / تبریز

252. میرزا مجیدخان / دماوند و فیروزکوه

253. میرزامحسن‌خان نجم‌آبادی / گلپایگان

254. میرزا محمد انشائی / فومن

255. میرزا محمد دانش / مشهد

256. میرزا محمدتقی ذوالقدر / فسا

257. میرزا محمدخان ساعدالوزاء / مراغه

258. میرزا محمدخان معظمی / گلپایگان

259. میرزا محمدخان وکیل / کردستان

260. میرزا محمدعلی‌خان دهقان / لار

261. میرزا محمدعلی‌خان فاطمی / نائین

262. میرزا محمدعلی‌خان منتصر / بوشهر

263. میرزا محمدعلی‌خان وکیلی / اردبیل

264. میرزا محمود امام‌ جمعه / خمسه

265. میرزا محمودخان وحیدسعد / تبریز

266. میرزا مهدی‌خان زاهدی / غار

267. میرزا موسی‌خان فتوحی / مراغه

268. میرزا نصرالله‌خان علی‌آبادی / عباسی

269. میرزاهاشم آشتیانی / تهران

270. میرزا یدالله‌خان/ ساوجبلاغ

271. میرزا یوسف‌خان مشار / بروجرد

272. میرمحمدحسین حسابی / خرم‌آباد لرستان

273. ناصر ندامانی / فومن

274. ناظم‌الملک / خمسه

275. ناظمی / اصفهان

276. نجفقلی‌خان / بختیاری

277. نصرت‌الله ‌خان / همدان

278. نظام‌الدین‌خان حکمت / تهران

279. نظام‌خان / دزفول

280. نقیب‌زاده / تهران

281. هاشم‌آقا /  ملایر

282. هدایت‌الله ‌خان هالیزی / کرمانشاهان

283. هرمزی / سراب

284. وارتان اوخانسیان / ارامنه آذربایجان

285. وکیل‌الرعایا / ایوانکی

286. یاسائی / سمنان

287. یحیی‌خان اعظمی / کرمانشاهان

288. یمن‌الملک کمالوند / خرم‌آباد لرستان

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 1
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.