شماره ۳۶

شماره ۳۶

برگی از کارنامه سیاه حزب توده | حزب توده از ابتدا آلت دست روسها بود | کمونیسم منهای مسکو | فرمانده نظامی | آقای رئیس | انشعابی | نظریه پرداز تواب | عکاس‌باشی | کارنامه سیاه تجزیه طلبان | سیاست نفاق | عدالت سوسیالیستی!... 
برگی از کارنامه سیاه حزب توده
 
حزب توده از ابتدا آلت دست روسها بود
 
کمونیسم منهای مسکو
 
فرمانده نظامی
 
آقای رئیس
 
انشعابی
  نظریه پرداز تواب
  عکاس‌باشی
  کارنامه سیاه تجزیه طلبان
  سیاست نفاق
  عدالت سوسیالیستی!
  از پیشوای عالیقدر، استالین متابعت کنید
  خاطرات نورالدین کیانوری
  شهادت سید مجید شریف واقفی
  ترور سپهبد قرنی
  تاجگذاری دیکتاتور
  ماجرای پیپ استالین!
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.