4 آبان 1343

4 آبان 1343

پیام امام خمینی به روحانیون و ملت ایران در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون: آیا ملت ایران می‌داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟!/ ننگین‌ترین و موهن‌ترین تصویب‌نامه.../ تنها دولتی که این طرح مفتضح را به تصویب رسانید...!/ آیا ملت ایران می‌داند که سوگند به قرآن مجید در ارتش چگونه تغییر کرده است؟!/ من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین مخالف اسلام و قرآن بوده، قانونیت ندارد/ بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند/ امروز اقتصاد ایران به دست‏ آمریکا و اسرائیل است/ سخنرانی تاریخی آیت‌الله خمینی در جمع مردم؛ مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون و اعلام عزای عمومی!/ عید ایران را عزا کردند‏/ تشریح قانون «کاپیتولاسیون»‏/ ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند!/
پیام امام خمینی به روحانیون و ملت ایران در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون: آیا ملت ایران می‌داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟!

آیت‌الله خمینی امروز طی پیام بسیار مهمی خطاب به روحانیون و ملت ایران که با آیه «‏‏لَنْ یَجْعَلَ الله ُ لِلکافِرینَ عَلی المُؤمِنینَ سَبیلا‏» [نسا، 141] شروع شده است در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون تصریح کردند: آیا ملت ایران می‌داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟

در ادامه این پیام ضمن تشریح پیامدهای تصویب کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی آمده است: [آیا ملت ایران] می‌داند بدون اطلاع‏ ‏ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می‌داند مجلس، به پیشنهاد دولت، سند‏ ‏بردگی ملت ایران را امضا کرد، اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن ملت‏ ‏مسلمان را به آمریکا داد؟ قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما؟ قلم سرخ کشید‏ ‏بر تمام لاف و گزاف‌های چندین ساله سران قوم؟ ایران را از عقب‌افتاده‌ترین ممالک دنیا‏ ‏پست‌تر کرد؟ اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب‌منصبان و درجه‌داران نمود؟ حیثیت‏ ‏دادگاه‌های ایران را پایمال کرد؟ به ننگین‌ترین تصویب‌نامه دولت سابق، با پیشنهاد دولت‏ ‏حاضر، بدون اطلاع ملت، با چند ساعت صحبت‌های سرّی، رأی مثبت داد؟ ملت ایران را‏ ‏در تحت اسارت آمریکایی‌ها قرار داد؟

آیت‌الله خمینی در ادامه این پیام تصریح کردند: اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا با‏ ‏جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند، هر خیانتی بکنند؛ پلیس ایران‏ ‏حق بازداشت آنها را ندارد. دادگاه‌های ایران حق رسیدگی ندارند. چرا؟ برای آنکه‏ ‏آمریکا مملکت دلار است، و دولت ایران محتاج به دلار!‏ به حسب این رأی ننگین، اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار آمریکایی‏ ‏به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی از صاحب‌منصبان‏ ‏عالی‌رتبه ایران، هر جسارتی بکند، هر خیانتی بنماید، پلیس حق بازداشت او را ندارد؛‏ محاکم ایران حق رسیدگی ندارد. ولی اگر به یک سگ آنها تعرضی بشود، پلیس باید‏ ‏دخالت کند؛ دادگاه باید رسیدگی نماید!‏

‏‏
ننگین‌ترین و موهن‌ترین تصویب‌نامه...

این پیام می‌افزاید: امروز که دولت‌های مستعمره یکی پس از دیگری با شهامت و شجاعت، خود را از‏ ‏تحت فشار استعمار خارج می‌کنند و زنجیرهای اسارت را پاره می‌کنند، مجلس مترقی‏ ‏ایران با ادعای سابقه تمدن 2500 ساله، با لاف هم‌ردیف بودن با ممالک مترقیه، به‏ ‏ننگین‌ترین و موهن‌ترین تصویب‌نامه غلط دولت‌های بی‌حیثیت رأی می‌دهد، و ملت شریف‏ ‏ایران را پست‌ترین و عقب‌افتاده‌ترین ملل به عالَم معرفی می‌کند؛ و با سرافرازی هر چه‏ ‏تمام‌تر دولت از تصویب‌نامه غلط دفاع می‌کند و مجلس رأی می‌دهد.

 
تنها دولتی که این طرح مفتضح را به تصویب رسانید...!

از بعض منابع مطلع به‏ ‏من اطلاع دادند که این طرح مفتضح را به دولت پاکستان، اندونزی، ترکیه، آلمان غربی‏ ‏پیشنهاد کرده‌اند، و هیچ کدام زیر بار این اسارت نرفته‌اند. تنها دولت ایران است که این‌قدر‏ ‏با حیثیت ملت و اسلامیت ما بازی می‌کند و آن را به باد فنا می‌دهد.‏

 
آیا ملت ایران می‌داند که سوگند به قرآن مجید در ارتش چگونه تغییر کرده است؟!

آیا ملت ایران می‌داند که افسران ارتش به جای سوگند به قرآن مجید، «سوگند به‏ ‏کتاب آسمانی که به آن اعتقاد دارم» یاد کرده‌اند؟ این همان خطری است که کرارا تذکر‏ ‏داده‌ام: خطر برای قرآن مجید؛ برای اسلام عزیز؛ خطر برای مملکت اسلام؛ خطر برای‏ ‏استقلال کشور.‏

من نمی‌دانم دستگاه جبار از قرآن کریم چه بدی دیده است، از پناه به اسلام و قرآن‏ ‏چه ضرری برده است که این‌قدر پافشاری برای محو اسم آن می‌کند. اگر پناه به قرآن و‏ ‏اسلام بیاورید، اجنبی به خود اجازه نمی‌دهد که از شما سند بردگی بگیرد؛ اجازه‏ ‏نمی‌دهد که مفاخر ملی و اسلامی شما پایمال شود. جدا بودن ملت از هیئت حاکمه،‏ ‏برخوردار نبودن آنها از پشتیبانی ملت، این مصیبت‌ها را پیش می‌آورد.‏

 
من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین مخالف اسلام و قرآن بوده، قانونیت ندارد

اکنون من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است و‏ ‏قانونیت ندارد؛ مخالف رأی ملت مسلمان است. وکلای مجلسین وکیل ملت نیستند؛‏ ‏وکلای سرنیزه هستند! رأی آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی ندارد و اگر‏ ‏اجنبی‌ها بخواهند از این رأی کثیف سوء استفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد.‏

 
بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند

‏‏بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند. بر ارتش ایران است که اجازه ندهند‏ ‏چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود. از بالاترها، به هر وسیله هست، بخواهند این‏ ‏سند استعمار را پاره کنند؛ این دولت را ساقط کنند؛ وکلایی که به این امر مفتضح رأی‏ ‏دادند از مجلس بیرون کنند. بر ملت است که از علمای خود بخواهند در این امر ساکت‏ ‏ننشینند. بر علمای اعلام است که از مراجع اسلام بخواهند این امر را ندیده نگیرند. بر‏ ‏فضلا و مدرسین حوزه‌های علمیه است که از علمای اعلام بخواهند که سکوت را‏ ‏بشکنند. بر طلاب علوم است که از مدرسین بخواهند که غافل از این امر نباشند. بر ملت‏ ‏مسلمان است که از وعاظ و خطبا بخواهند که آنان را که آگاه از این مصیبت بزرگ نیستند‏ ‏آگاه کنند.

آیت‌الله خمینی در ادامه این پیام مهم تصریح کرده‌اند: و بر جمیع طبقات ملت است که از مناقشات جزئی موسمی خود صرف نظر‏ ‏کرده، و در راه هدف مقدس استقلال و بیرون رفتن از قید اسارت کوشش کنند. بر رجال‏ ‏شریف سیاسی است که ما را از مطالب زیر پرده که در مجلس گفته شده آگاه نمایند. بر‏ ‏احزاب سیاسی است در این امر مشترک با یکدیگر توافق کنند.‏

 
امروز اقتصاد ایران به دست‏ آمریکا و اسرائیل است

امروز اقتصاد ایران به دست‏ آمریکا و اسرائیل است؛ و بازار ایران از دست ایرانی و مسْلم خارج شده است، و غبار‏ ‏ورشکستگی و فقر به رخسار بازرگان و زارع نشسته است؛ و اصلاحات آقایان، بازار سیاه‏ ‏برای آمریکا و اسرائیل درست کرده است؛ و کسی نیست که به داد ملت فقیر برسد.‏

من از فکر زمستان امسال رنج می‌برم. من شدت گرسنگی و خدای نخواسته هلاکت‏ ‏بسیاری از فقرا و مستمندان را پیش‌بینی می‌کنم. لازم است خود ملت به فکر فقرا باشند.‏ ‏لازم است از حالا برای زمستان آنها تهیه‌ای شود که فجایع سال سابق تکرار نشود. لازم‏ ‏است علمای اعلام بلاد، مردم را دعوت به این امر ضروری بفرمایند.1

 
سخنرانی تاریخی آیت‌الله خمینی در جمع مردم؛ مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون و اعلام عزای عمومی!

آیت‌الله خمینی امروز همچنین طی سخنرانی تاریخی و بسیار مهم در جمع روحانیون، طلاب، بازاریان، دانشگاهیان، اهالی قم و سایر شهرستان‌ها ضمن قیام علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون و اعلام عزای عمومی‏، نمایندگان مجلسین که این لایحه را تصویب کرده‌اند را از این مقام برکنار ساختند.

‏‏
عید ایران را عزا کردند‏

آیت‌الله خمینی در این سخنرانی که با آیه استرجاع «‏‏انا لله و انا الیه راجعون‏» شروع شد تصریح کردند: من تأثرات قلبی خودم را نمی‌توانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی‏ ‏که مسائل اخیر ایران را شنیده‌ام خوابم کم شده است‏‏. ناراحت هستم؛ قلبم در فشار است؛ با تأثرات قلبی روزشماری می‌کنم که چه‏ ‏وقت مرگ پیش بیاید‏‏. ایران دیگر عید2 ندارد‏‏. عید‏ ‏ایران را عزا کرده‌اند‏‏؛ عزا کردند و چراغانی کردند‏؛ عزا‏ ‏کردند و دسته‌جمعی رقصیدند‏‏. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند، و‏ ‏باز هم چراغانی کردند؛ پایکوبی کردند. اگر من به جای اینها بودم این چراغانی‌ها را منع‏ ‏می‌کردم؛ می‌گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند‏‏؛ بالای سر خانه‌ها‏ ‏بزنند؛ چادر سیاه بالا ببرند. عزت ما پایکوب شد؛ عظمت ایران از بین رفت؛ عظمت‏ ‏ارتش ایران را پایکوب کردند.‏

 
تشریح قانون «کاپیتولاسیون»‏

آیت‌الله خمینی در ادامه سخنرانی خود به تشریح مصوبه کاپیتولاسیون پرداخته و فرمودند: قانونی در مجلس بردند؛ در آن قانونْ اولا ما را ملحق کردند به پیمان وین؛ و ثانیا‏ ‏الحاق کردند به پیمان وین‏‏ [‏‏تا‏‏]‏‏ مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی آمریکا با‏ ‏خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان، با هر کس‏که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند! اگر یک خادم‏ ‏آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا‏ ‏منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاه‌های ایران حق ندارند‏ ‏محاکمه کنند، بازپرسی کنند، باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا ارباب‌ها تکلیف را معین‏ ‏کنند!‏

دولت سابق3 این تصویب را کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر4 این‏ ‏تصویب‌نامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس و در چند وقت پیش از این به سنا‏ ‏بردند و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کردند، و باز نفسشان درنیامد.‏

 
ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند!

در این چند روز، این تصویب‌نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت‌هایی‏ ‏کردند، مخالفت‌هایی شد، بعضی از وکلای آنجا هم مخالفت‌هایی کردند، صحبت‌هایی کردند‏ ‏لکن مطلب را گذراندند؛ با کمال وقاحت گذراندند! دولت با کمال وقاحت از این امر‏ ‏ننگین طرفداری کرد! ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. اگر چنانچه کسی‏ ‏سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می‌کنند، لکن اگر شاه ایران یک سگ‏ ‏آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می‌کنند؛ و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران‏ ‏را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌تر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض‏ ‏ندارد! چرا؟ برای اینکه می‌خواستند وام بگیرند از آمریکا! آمریکا گفت این کار باید بشود‏ ‏ــ لابد این جور است ــ بعد از سه، چهار روز، یک وام دویست‌میلیون، دویست‌میلیون‏ ‏دلاری تقاضا کردند.

 

امام خمینی (سال 1343)

 

اگر نفوذ روحانیون باشد اجازه نمی‌دهد ایران اسیر آمریکا و انگلیس باشد

در یکی از کتاب‌های تاریخی که امسال به طبع رسیده است و به بچه‌های ما تعلیم‏ ‏می‌شود این است که بعد از اینکه یک مسائل دروغی را نوشته است، آخرش نوشته‏ ‏است که معلوم شد که قطع نفوذ روحانیت، قطع نفوذ روحانیون، در رفاه حال این ملت‏ ‏مفید است! رفاه حال ملت به این است که روحانیون را از بین ببرند! همین طور است. اگر‏ ‏نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد این ملت اسیر انگلیس یک وقت باشد؛ اسیر آمریکا‏ ‏یک وقت باشد.

اگر نفوذ روحانیین باشد نمی‌گذارد که اسرائیل قبضه کند اقتصاد ایران را!‏ ‏نمی‌گذارد که کالاهای اسرائیل در ایران بدون گمرک فروخته بشود! اگر نفوذ روحانیین‏ ‏باشد نمی‌گذارد که اینها سر خود یک همچو قرضه بزرگی را به گردن ملت بگذارند. اگر‏ ‏نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد این هرج و مرجی که در بیت‌المال هست بشود. اگر نفوذ‏ ‏روحانیین باشد نمی‌گذارد که هر دولتی هر کاری می‌خواهد انجام بدهد ولو صددرصد بر‏ ‏ضد ملت باشد. اگر نفوذ روحانیین باشد نمی‌گذارد که مجلس به این صورت مبتذل‏ درآید. اگر نفوذ روحانیین باشد نمی‌گذارد که مجلس با سرنیزه درست بشود تا این‏ ‏فضاحت از آن پیدا بشود. اگر نفوذ روحانیین باشد نمی‌گذارد که دختر و پسر با هم در‏ ‏آغوش هم کشتی بگیرند ـ چنان‌که در شیراز شده است! اگر نفوذ روحانیون باشد‏ ‏نمی‌گذارد که دخترهای معصوم مردم زیر دست جوان‌ها در مدارس باشند. اگر نفوذ‏ ‏روحانیون باشد نمی‌گذارد که زن‌ها را در مدرسه مردها ببرند، مردها را در مدرسه زن‌ها‏ ‏ببرند و فساد راه بیندازند. اگر نفوذ روحانیون باشد توی دهن این دولت می‌زنند! توی‏ ‏دهن این مجلس می‌زنند، و وکلا را از مجلس بیرون می‌کنند. اگر نفوذ روحانیون باشد‏ ‏تحمیل نمی‌تواند بشود، یک عده از وکلا بر سرنوشت یک مملکتی حکومت کنند. اگر‏ ‏نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارند یک دست‌نشانده آمریکایی این غلط‌ها را بکند؛‏ ‏بیرونش می‌کنند از ایران.

 
‏‏من اعلام خطر می‌کنم!

ایشان در ادامه ضمن اعلام خطر شدید تصریح کردند: آقا، من اعلام خطر می‌کنم! ای ارتش ایران، من اعلام خطر می‌کنم! ای سیاسیون‏ ‏ایران، من اعلام خطر می‌کنم! ای بازرگانان ایران، من اعلام خطر می‌کنم! ای علمای‏ ‏ایران، ای مراجع اسلام، من اعلام خطر می‌کنم! ای فضلا، ای طلاب، ای مراجع، ای‏ ‏آقایان، ای نجف، ای قم، ای مشهد، ای تهران، ای شیراز، من اعلام خطر می‌کنم!‏

اگر این مملکت اشغال آمریکاست، پس چرا این‌قدر عربده می‌کشید و دم از ترقی می‌زنید؟!

نظامی‌های آمریکا و مستشارهای نظامی آمریکایی به شما چه نفعی دارند؟ آقا! اگر این‏ ‏مملکت اشغال آمریکاست، پس چرا این‌قدر عربده می‌کشید؟! پس چرا این‌قدر دم از‏ ‏«ترقی» می‌زنید؟! اگر این مستشارها نوکر شما هستند، پس چرا از ارباب‌ها بالاترشان‏ ‏می‌کنید؟! پس چرا از شاه بالاترشان می‌کنید؟! اگر نوکرند، مثل سایر نوکرها با آنها عمل‏ ‏کنید. اگر کارمند شما هستند، مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل می‌کنند، شما هم عمل‏ ‏کنید. اگر مملکت ما اشغال آمریکایی است پس بگویید! پس ما را بردارید بریزید بیرون از‏ ‏این مملکت! چه می‌خواهند با ما بکنند؟

 

والله گناهکار است کسی که داد نزند!

آقا فکری بکنید برای این مملکت؛ فکری بکنید برای این ملت. هی قرض روی قرض بیاورید؟! هی نوکر بشوید! البته دلار نوکری هم هست! دلارها را شما می‌خواهید‏ ‏استفاده کنید، نوکری‌اش را ما بکنیم! اگر ما زیر اتومبیل رفتیم، کسی حق ندارد به‏ آمریکایی‌ها بگوید بالای چشمت ابرو! لکن شماها استفاده‌اش را بکنید؛ مطلب این‌طور‏ ‏است. نباید گفت اینها را؟ آن آقایانی که می‌گویند که باید خفه شد، اینجا هم باید خفه‏ ‏شد؟ اینجا هم خفه بشویم؟ ما را بفروشند و خفه بشویم؟! قرآن ما را بفروشند و خفه‏ ‏بشویم؟ والله، گناهکار است کسی که داد نزند؛ والله، مرتکب کبیره است کسی که فریاد‏ ‏نکند‏‏.‏

 
‏‏به داد اسلام برسید!‏

ای سران اسلام، به داد اسلام برسید. ای علمای نجف، به داد اسلام‏ ‏برسید‏‏. ای علمای قم، به داد اسلام برسید؛ رفت اسلام‏‏. ای ملل اسلام، ای سران ملل اسلام، ای رؤسای جمهور ملل اسلامی، ای‏ ‏سلاطین ملل اسلامی، ای شاه ایران، به داد خودت برس. به داد همه ما برسید. ما زیر‏ ‏چکمه آمریکا برویم، چون ملت ضعیفی هستیم؟! چون دلار نداریم؟!

 
رئیس‌جمهور آمریکا بداند منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما!

آمریکا از انگلیس‏ ‏بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر. همه از هم بدتر؛ همه از هم پلیدتر.‏ ‏اما امروز سروکار ما با این خبیث‌هاست! با آمریکاست. رئیس‌جمهور آمریکا بداند ــ بداند‏ ‏این معنا را ــ که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما. امروز منفورترین افراد بشر است‏ ‏پیش ملت ما. یک همچو ظلمی به دولت اسلامی کرده است، امروز قرآن با او خصم‏ ‏است؛ ملت ایران با او خصم است. دولت آمریکا بداند این مطلب را. ضایعش کردند در‏ ‏ایران؛ خراب کردند او را در ایران.‏

‏‏
تمام گرفتاری ما از آمریکاست‏

آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکاست! تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است! اسرائیل‏ ‏هم از آمریکاست. این وکلا هم از آمریکا هستند! این وزرا هم از آمریکا هستند! همه تعیین‏ ‏آنهاست. اگر نیستند چرا نمی‌ایستند در مقابلش داد بزنند؟‏

 
من اینها را از وکالت عزل کردم!

خدایا، اینها خیانت کردند به مملکت ما. خدایا، دولت به مملکت ما خیانت کرد؛ به‏ ‏اسلام خیانت کرد؛ به قرآن خیانت کرد. وکلای مجلسین خیانت کردند، آنهایی که‏ ‏موافقت کردند با این امر. وکلای مجلس سنا خیانت کردند. این پیرمردها؛ وکلای مجلس‏ ‏شورا، آنهایی که رأی دادند، خیانت کردند به این مملکت. اینها وکیل نیستند. دنیا بداند‏ ‏اینها وکیل ایران نیستند! اگر هم بودند من عزلشان کردم. از وکالت معزول‌اند.‏

‏‏
غیر قانونی بودن مصوبات مجلس‏

آیت‌الله خمینی در ادامه ضمن اشاره به غیرقانونی بودن مصوبات مجلس تصریح کردند: تمام تصویب‌نامه‌هایی که تا حالا نوشته‌اند، تمامش غلط است! از اول مشروطه تا حالا‏ ‏به حَسَب نص قانون، به حسب نص قانون، قانون را که قبول دارند، به حسب نص، به‏ ‏حسب نص قانون، به حسب اصل دوم متمم قانون اساسی تا مجتهدین نظارت نکنند در‏ ‏مجلس، قانون هیچی نیست. کدام مجتهد نظارت می‌کند حالا؟ باید قطع کرد دست‏ ‏روحانیین را! اگر پنج تا ملاّ تو این مجلس بود، اگر یک ملاّ تو این مجلس بود، تو دهن‏ ‏اینها می‌زد! نمی‌گذاشت این کار بشود.‏

 
ای نماینده‌ای که مخالف کاپیتولاسیون بودی، چرا خاک به سرت نریختی؟!

من به آنهایی که مخالفت کردند، این حرف را دارم، به آنها، که چرا خاک به سرت‏ ‏نریختی؟! چرا پا نشدی یقه این مردکه را بگیری؟ همین، من مخالفم! و هی تعارف و‏ ‏این همه تملق؟! مخالفت این است؟! باید هیاهو کنید؛ باید بریزید وسط مجلس؛ به صرف اینکه من مخالفم درست می‌شود؟! خوب، می‌بینید‏ ‏که می‌گذرد! باید نگذارید یک همچو مجلسی وجود پیدا کند؛ از مجلس ببریدشان‏ ‏بیرون.‏

ما این قانونی که گذراندند ــ به اصطلاح خودشان ــ قانون نمی‌دانیم. ما این مجلس را‏ ‏مجلس نمی‌دانیم. ما این دولت را دولت نمی‌دانیم. اینها خائن‌اند به مملکت ایران! خائن‌اند!‏‏5

 
آمریکا پنجاه‌میلیون دلار به ایران کمک می‌کند!

روزنامه «کیهان» نوشت: دویست‌میلیون دلار (یک میلیارد و 600 میلیون تومان) اعتبار و وام بانک‌های آمریکا برای تقویت نیروی دفاعی ایران ظرف پنج سال در اختیار دولت ایران قرار داده خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود که لایحه قانونی دریافت وام و اعتبار مزبور که دیروز از طرف دولت تقدیم مجلس شد تا هفته آینده به تصویب نهایی برسد و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

مقامات آمریکایی خاطرنشان ساختند که علاوه بر وام و اعتبار مزبور و ادامه کمک‌های نظامی سابق آمریکا کمک دیگری در حدود پنجاه‌میلیون دلار معادل چهارصدمیلیون تومان به ایران خواهد داشت.6

 
رئیس مجلس از آمریکا برگشت!

مهندس عبدالله ریاضی، رئیس مجلس شورای ملی، ساعت 10 دیشب از مسافرت هفده‌روزه خود به اروپا و آمریکا به تهران بازگشت.

مهندس ریاضی در این سفر ابتدا وسایل معالجه آقای متولی‌باشی، نماینده مجلس، را در پاریس فراهم ساخت و خود برای معاینه طبی به آمریکا رفت!

 
شاه به دو سناتور نشان داد!

دیروز دو نفر از سناتورها از طرف شاه به دریافت نشان مفتخر شدند: سناتور دکتر شمس‌الملوک مصاحب به مناسبت خدمات فرهنگی به اخذ یک قطعه نشان درجه سوم همایون و سناتور علی وکیلی به علت خدمات دانشگاهی به دریافت یک قطعه نشان درجه سوم تاج مفتخر گردیدند.

 
قالی نفیس ایرانی تقدیم پادشاه کامبوج شد!

شاهزاده سیهانوک، رئیس دولت کامبوج، در سفر گذشته خود به ایران از قالی‌های نفیس ایرانی تمجید کرده بود؛ به این خاطر، به مناسبت تولد رئیس دولت کامبوج دیشب یک تخته قالی نفیس ایرانی توسط شرکت ارفرنس به کامبوج حمل شد که فردا طی تشریفات خاصی به شاهزاده سیهانوک تقدیم شود.

 
مهندس آلمانی در ایران محکوم شد!

دیروز یک دادگاه جنحه تهران، یک مهندس آلمانی را به پنج‌هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

این مهندس بدون جلب موافقت وزارت کار ایران، در تهران به استخدام یک مؤسسه خصوصی درآمده بود و حقوق دریافت می‌داشت.7

 

روزنامه اطلاعات، 4 آبان 1343، صفحه 1

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.