7 تیر 1343

7 تیر 1343

«دسته‌بندی باید از ورزش رخت بربندد»!/مردم در همدان بذر و غذا ندارند!/اسم همدان در صفحه جغرافیاى عمران مملکت از قلم افتاده است!/بسیاری از مسمومیت‌های غذایی در ایران بر اثر فقر علمى افراد و کسبه رخ می‌دهد!/مصوبات مجلس بدون دقت انجام می‌شود!/اولین شماره روزنامه حزب «ایران نوین» منتشر شد!/چرا تا امروز حکومت اکثریت محقق نشده بود؟!/محاکمه سران عشایر فارس 17 تیر شروع می‌شود

«دسته‌بندی باید از ورزش رخت بربندد»!

تشکیل شعبات حزب ایران نوین در شهرستان‌ها و «استقبال مردم از حزب»، پیروزی بزرگ فوتبالیست‌های ایران در هند، گشایش تصفیه‌خانه جدید آب و مسمومیت‌های غذایی مسائلی بود که در جلسه امروز مجلس شورای ملی به عنوان پیش از دستور مورد بحث قرار گرفت.

مهندس اسمعیل معینی زندی، نماینده رزن، اظهار داشت: موضوع دیگرى که موجب خوشحالى و خوشوقتى است و حتم دارم تمام نمایندگان با بنده هم‌عقیده‌اند موفقیت و پیروزى جوانان قهرمان در آستانه المپیاد 1964 است. من نیز دیروز مانند هزاران نفر از مردم تهران در استقبال از قهرمانان فوتبال شرکت داشتم. شور و هیجان مردم قابل تقدیر و وصف‌ناشدنى بود. بى‌مناسبت نمى‌دانم که عرض کنم این پیروزی‌ها مقدمه پیروزی‌هاى بزرگ‌ترى خواهد بود به شرطى که رفرم اساسى متناسب با استعداد جوانان در دستگاه مدیریت تربیت بدنى به عمل آید. باید دسته‌بندى‌ها و پارتى‌بازی‌ها از محیط ورزش ایران براى همیشه از بین برود و سازمان تربیت بدنى با مدیریت و تشکیلات صحیح بتواند منویات شاهنشاه ورزش‌دوست ما را درک و از این همه شور و هیجان و استعداد به نفع ورزش ایران و تربیت جسم و روح جوانان بهره‌بردارى نماید.

 

مردم در همدان بذر و غذا ندارند!

اما مسئله اسفناکى که لازم است به عرض ساحت مجلس مقدس برسانم خشکسالى و از بین رفتن محصول غله در همدان بالاخص در حوزه انتخابى بنده است که وضع بسیار ناراحت‌کننده براى زارعین ایجاد کرده است. طبق گزارش رسمى بانک کشاورزى و اداره کشاورزى همدان متأسفانه 90 درصد محصول از بین رفته‏ [ریگى- در زاهدان هم از بین رفته] اول خوزستان و بعد همدان است و کشاورزان زحمتکش با نگرانى منتظر کمک و اقدامات عاجل دولت هستند.

هر روز چندین نامه و تلگراف به اینجانب و نمایندگان حوزه فرماندارى کل همدان می‌رسید و همه حاکى است که مردم بذر و غذا ندارند.

 

اسم همدان در صفحه جغرافیاى عمران مملکت از قلم افتاده است!

بدبختانه وضع طورى است که اگر کمک فورى از نظر بذر به زارعین همدان نشود، سطح کشت به میزان زیادى در آن منطقه پایین خواهد رفت؛ ضمنا گله‌اى که در اینجا لازم است بنمایم این است که در دولت‌هاى گذشته در برنامه اول و دوم و حتى در برنامه سوم به همدان توجهى نشده است و متأسفم که عرض کنم اسم همدان در صفحه جغرافیاى عمران مملکت از قلم افتاده است.

وعده دولت‌ها در مورد ایجاد دبیرستان‌هاى حرفه‌ای و کشاورزى و تأسیس بهدارى و شهرسازى و ساختن خانه‌هاى سازمانى و جاده‌سازى و سایر برنامه‌هاى عمرانى عملى نشده است. با نهایت تأثر عرض می‌کنم که بیش از 60 درصد مسلولینى که اینک در آسایشگاه‌هاى تهران بسترى هستند همدانى می‌باشند و هنوز پس از سال‌ها وعده ایجاد آسایشگاه مسلولین در همدان عملى نشده است.

 

بسیاری از مسمومیت‌های غذایی در ایران بر اثر فقر علمى افراد و کسبه رخ می‌دهد!

در ادامه خانم شوکت ملک جهانبانى، نماینده تهران، در نطق پیش از دستور خود گفت: تا آنجایی که شخصا مطالعه کردم و از افراد متخصص سؤال کردم در کلیه کشورهاى آمریکا، فرانسه، سوئیس، آلمان، بلژیک، و غیره در مورد مواد غذایى کنترل شدید می‌شود؛ جرایم بسیار سنگینى براى متخلفین در نظر می‌گیرند. بررسى و کنترل این مواد غذایى باید متکى به آیین‌نامه‌ها و مقررات مخصوص باشد. جا دارد به صورت سمینارهاى سالانه این مطلب علمى مربوط به غذا را در معرض شور متخصصین قرار داد.

مقدار زیادى از مسمومیت‌هاى فعلى در کشور ما در اثر عدم دانایى و فقر علمى افراد و کسبه ما می‌باشد. کاسبى که با شیر، بستنى و سایر لبنیات سروکار دارد، تهیه‌کنندگان و یا فروشندگان گوشت کالباس و غیره بدون شک مفهوم واقعى فساد و آلودگى میکروبى را نمی‌دانند؛ بنابراین چه بسا اتفاق مى‌افتد فروشندگان بدون توجه باعث مسمومیت صدها نفر می‌شوند؛ پس این وظیفه‏ مقامات دولتى است که با تنظیم کلاس‌هاى شبانه و سخنرانی‌هایى توسط متخصصین کسبه و مسئولین امر را روشن سازند.

 

مصوبات مجلس بدون دقت انجام می‌شود!

در ادامه غلامرضا مبین، نماینده خواف، در نطق پیش از دستور خود گفت: مطلبی که می‌خواستم عرض کنم راجع به تصویب‌نامه‌اى است که تاریخ صدورش 20 مهر 1342 است، اما تاریخى که هیئت وزیران تصمیم گرفته 13 مهر این سال است؛ یعنى در شبى که فردا صبح مجلسین افتتاح می‌شده هیئت وزیران نشسته است و تصویب کرده است و خودش را مکلف کرده که روز بعد برود از مجلسین مجوز بگیرد و اجراى این تصویب‌نامه را بنده نمى‌دانم چه می‌فرمایید و به چه شکل آقایان تصویب فرمودید؟!

در تصویب لوایح حتما می‌بایست دقت بیشترى بشود. ما می‌بایست وظیفه نمایندگى را به نحو احسن انجام بدهیم. قانون اساسى داریم. می‌بایست به قوانین خیلى توجه بشود و اگر می‌بایست که قوانین قبلى در بعضى جاها فسخ بشود با دقت بیشترى این کار بشود. از همه مهم‌تر وظیفه‌اى که ما داریم به‌خصوص فراکسیون پارلمانى اکثریت، یعنى حزب ایران نوین، وظیفه‌اى است که ما در مقابل شاهنشاه بزرگ داریم و آن پاسدارى انقلاب است که به عهده ما گذاشته شده. پاسدارى انقلاب یعنى چه؟ یعنى تماشا کردن؟ پاسدارى انقلاب یعنى دقت کردن؛ یعنى این‌که ما دقت کافى بکنیم و بنده نمى‌دانم که شما وظیفه خودتان را چه جورى مى‌توانید انجام بدهید؟!1

 

اولین شماره روزنامه حزب «ایران نوین» منتشر شد!

امروز اولین شماره روزنامه «ندای ایران نوین» ارگان حزب ایران نوین در هشت صفحه در تهران انتشار یافت.

نخستین شماره این روزنامه که به مدیریت محمدعلی رشتی، نماینده یزد، در مجلس شورای ملی انتشار می‌یابد حاوی پیامی از حسنعلی منصور، نخست‌وزیر، به مناسبت انتشار روزنامه ارگان حزب است.

در این پیام آمده است: 58 سال از عمر مشروطیت ایران می‌گذرد و در این فاصله تاریخ پرافتخار ما مواجه با نشیب و فراز فراوان گردیده است. سیر تکاملی تاریخ ملل با حوادث گوناگون روبه‌رو می‌شود و افکار و عقاید مردان بزرگ در آن اثر فراوان می‌گذارد. زمانی پیشرفت جامعه را سریع و لحظاتی کند می‌سازد. دوران مشروطیت ما هم از این تحولات مصون نبوده و در راه نیل به هدف دموکراسی و حکومت اکثریت حوادث بی‌شمار دیده است.

 

چرا تا امروز حکومت اکثریت محقق نشده بود؟!

اگر سالیان دراز ایران نتوانست توفیق حاصل کند که فلسفه مشروطیت و حکومت اکثریت را آن طور که شایسته یک ملت کهنسال و یک دوران مترقی و متمدن باشد به مرحله اجرا درآورد به علت آن بوده که اساس اجتماع ما با وجود انقلاب مشروطیت بر روی اصول صحیح و مبنای حفظ منافع ملی و تأمین حقوق اکثریت پایه‌ریزی نشده بود و فعالیت‌های پراکنده سیاسی و افکار و عقاید گوناگون اجتماعی و اقتصادی دیری نمی‌پایید که با ناکامی و عدم موفقیت روبه‌رو می‌شد.

مشروطیت واقعی یعنی حکومت اکثریت و این حکومت باید بر روی پایه‌های سالم اجتماعی تکیه زده و به نفع طبقات زحمتکش و مولد کشور تجهیز گردد و افراد روشنفکر و مترقی در اداره آن سهیم و شریک باشند.2

 

محاکمه سران عشایر فارس 17 تیر شروع می‌شود

روزنامه «اطلاعات» نوشت: جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده سران عشایر فارس روز چهارشنبه هفته آینده 17 تیر ماه جاری به ریاست سرهنگ عبدالله ناصر و به دادستانی سرهنگ محمود همایون تشکیل می‌شود و طی مدت یک هفته به اتمام می‌رسد.

از طرف دادگاه به وکلای مدافع متهمین که در تهران می‌باشند اطلاع داده شده است که به شیراز بیایند.3

 

روزنامه اطلاعات، 7 تیر 1343، صفحه 1

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.