24 اردیبهشت 1343

24 اردیبهشت 1343

قسمتی از خاک کوبا اشغال شد/محاکمه متهمین خوزستان پایان یافت/مشکل برق به مجلس رسید و پارلمان را تعطیل کرد!/ساخت دروازه کورش کبیر در تهران  برای جشن‌های 2500 ساله!/شهردار تهران: نرخ گوشت موقتی است!/وزیر آبادانی و مسکن: دردشت خرابه را به دردشت آباد تبدیل می‌کنیم!/درباره مشکل آب و برق!

قسمتی از خاک کوبا اشغال شد

روزنامه «اطلاعات» نوشت: سحرگاه گذشته با یک حمله ناگهانی از سواحل آمریکا قسمتی از خاک کوبا اشغال شد.

مهاجمان یک بندر را گرفتند و کارخانه شکر و عمارات دولتی را منهدم کردند.

کاسترو گفت: حمله به دستور آمریکا انجام شد و ما به شورای امنیت شکایت می‌کنیم.

حمله با تجهیزات کامل و کمک کشتی‌های جنگی، واحدهای نظامی مهندسی و گروه‌های مخابرات صورت گرفت.

حمله از خشکی و دریا انجام شد و مدافعین بندر در حلقه محاصره درآمدند.

 

محاکمه متهمین خوزستان پایان یافت

محاکمه متهمین خوزستان در دادگاه تجدید نظر ارتش خاتمه یافت و سه نفر محکوم به اعدام شدند.

محکومیت دو نفر دیگر به حبس ابد و چهار نفر پانزده سال زندان با اعمال شاقه تعیین شد.

محی، فرزند حمیدان، شهرت آل ناصر، محکوم به اعدام، دهراب، فرزند شمائیل، شهرت کعبی (ناصری)، محکوم به اعدام، عیسی، فرزند مذخور، شهرت حیاوی، محکوم به اعدام.

سیدکاظم، فرزند سیدموسی، شهرت قاری‌پور، محکوم به زندان ابد با اعمال شاقه، عبدالزهرا، فرزند بهار، شهرت بهشتی‌پور، محکوم به زندان ابد با اعمال شاقه.

چهار متهم دیگر نیز به پانزده سال زندان با اعمال شاقه محکوم شدند.

 

مشکل برق به مجلس رسید و پارلمان را تعطیل کرد!

امروز هنگام طرح لوایح دولت در مجلس شورای ملی، برق مجلس قطع شد و چون بلندگو و زنگ رئیس از کار افتاد جلسه به ناچار تعطیل گردید.

 

ساخت دروازه کورش کبیر در تهران  برای جشن‌های 2500 ساله!

شورای جشن‌های 2500ساله و سازمان‌های وابسته به آن سرگرم تهیه مقدمات برگزاری جشن‌های شاهنشاهی هستند.

بر اساس یکی از این برنامه‌ها دروازه کورش کبیر با اعتباری بالغ بر چهارمیلیون تومان در سه‌راه مهرآباد ساخته می‌شود.

 

شهردار تهران: نرخ گوشت موقتی است!

شهردار تهران امروز اعلام کرد نرخ گوشت موقتی است و قصاب‌ها گوشت را ارزان‌تر از نرخ شهرداری می‌فروشند!

دکتر شادمان، شهردار تهران، اعضای کمیسیون تعیین‌کننده نرخ گوشت را به دفتر کار خود احضار کرده و با حضور نمایندگان جراید که می‌گفتند نرخ تعیین‌شده بالاتر از نرخ رسمی در مغازه است با آنها گفت‌وگو کرد.

شهردار پس از بحث و بررسی مطالب اعضای کمیسیون اعلام کرد که نرخ اعلام‌شده یک نرخ موقتی است و هر لحظه احتمال تغییر آن داده می‌شود.

امروز نرخ گوشت در کشتارگاه پایین آمده و در مغازه‌ها گوشت را به قیمتی کمتر از نرخ تعیین‌شده و در قطعات تفکیکی از طرف شهرداری می‌فروختند.

شهردار تهران گفت: ممکن است شهرداری از این پس هر چند روز یک بار مبادرت به دادن نرخ گوشت بنماید و این کار صرفا برای آن است که نرخ شهرداری و قیمت بازار کاملا هم‌سطح یکدیگر باشند.

 

وزیر آبادانی و مسکن: دردشت خرابه را به دردشت آباد تبدیل می‌کنیم!

وزیر آبادانی و مسکن عصر دیروز به اتفاق مسئولین این وزارتخانه از خانه‌ها و اراضی «موقوفه دردشت خرابه» شرق نارمک بازدید کرد.

در این بازدید عده کثیری از اهالی محل حضور داشتند. ابتدا وزیر آبادانی و مسکن در باشگاه سپه حضور یافت.

نمایندگان اهالی در باشگاه سپه مشکلات ساکنین دردشت خرابه را به اطلاع وزیر رسانیدند.

کوی دردشت خرابه از املاک موقوفه خاص می‌باشد و هم‌اکنون در آن 300 خانه و 800 قطعه زمین در اختیار مردم قرار گرفته که ده‌ساله به اهالی اجاره داده شده است. بهای آن ماهانه از قرار متری یک تا دو ریال و هر قطعه سی‌هزار ریال سرقفلی داده شده است.

آقای دکتر نهاوندی، وزیر آبادانی و مسکن، در اجتماع اهالی دردشت خرابه شرق نارمک بیاناتی ایراد کرد و گفت: با کمک شما مردم به‌زودی دردشت خرابه را به دردشت آباد تبدیل می‌کنیم، منتها در این امور باید مردم هم با دولت همکاری نمایند.

وزارت آبادانی و مسکن مسئله مالکیت، آب، برق، وسیله نقلیه، آسفالت و سایر مسائل این کوی را بررسی می‌کند تا کمک‌های مقتضی در این مورد انجام شود.

سپس وزیر مسکن از هشت خانه این کوی بازدید کرد و از اینکه بعضی از خانه‌ها به جای شیشه از حلبی استفاده کرده‌اند متأثر شد و قول همه گونه مساعدت را به نمایندگان اهالی داد.

 

درباره مشکل آب و برق!

روزنامه «اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت: پریروز صبح اول وقت، یکی از خوانندگان ما تلفن کرد و با لحن عصبی گفت: دیشب پنجمین شبی بود که ظرف یکی دو ماه اخیر شمال شهر برق نداشت؛ یعنی بدون اخطار قبلی برق از ابتدای شب خاموش شد و تا نیمه‌شب روشن نشد. در این فاصله کار و کسب مردم یکسره فلج بود، خانواده‌هایی که میهمان داشتند عزا گرفته بودند. سایر مردم سروصدایشان بلند بود. حتى خارجی‌هایی که در اطراف منزل ما سکونت دارند با لباس منزل به کوچه آمده بودند و به زبان خودشان به این وضع اعتراض می‌کردند.

وی اضافه کرد که یکی از بستگان من در فلان خیابان بیمارستان خصوصی دارد و دیشب از فرط ناراحتی تمام شب را سیگار دود می‌کرد و می‌گفت: با این وضع چطور می‌توان یک بیمارستان را اداره کرد. یا به فرض اگر خدای نخواسته ما مریضی تحت عمل جراحی داشته باشیم و ابتدا به ساکن، برق خاموش شود، مسئول جان بیمار کیست؟ مگر اتفاق نیفتاد که در همین تهران خودمان بیماری روی تخت عمل بر اثر خاموشی ناگهانی برق از بین رفت؟!

به دنبال این تلفن، تلفن‌های مکرر دیگری به روزنامه شد و مردم اعتراض خود را با ما در میان گذاشتند. حتی یکی از آشنایان اظهار کرد که من به شهرداری مراجعه کرده‌ام و متأسفانه مقامات مسئول شهرداری از خودشان در قبال مسئله برق سلب مسئولیت می‌کنند و می‌گویند بنگاه برق با چسباندن کلمه «مستقل» به دنبال اسم خود، حسابش را از شهرداری جدا کرده و آستین سر خود شده است. وزارت آب و برق هم به طوری که در روزنامه خودتان منعکس بود متعذر می‌شود که هنوز امور بنگاه برق را تحویل نگرفته یا تحویلش نداده‌اند.

متعاقب این قضیه، ماجرای زدوخورد اهالی جنوب شهر بر سر آب پیش آمد که شرح آن را دیشب و پریشب در روزنامه خواندید. این مسائل در آستانه تأسیس وزارت آب و برق و آن هم در پایتخت مملکت به راستی تأسف‌آور است.

مردم ولایات و حتى حومه تهران که از دولت سر مرکز نه آب دارند، نه برق و آنجایی که آب هست به گفته ویندل ویلکی، سیاستمدار فقید آمریکایی، یا آبی است به لجن آلوده و یا لجنی به آب آلوده. آنجا هم که برق هست باید کبریت کشید تا چراغ برق را پیدا کرد. باقی می‌ماند تهران و این هم وضع آب و برق تهران است.

با این حساب گویا مقدر چنین است که مردم و مملکت ما تا قیامت دچار مسائل اولیه باشند؛ یک روز نان نباشد، یک روز گوشت، یک روز برق، یک روز آب و یک روز پیاز. و تا امر بر این دایر است لامحاله فکر و ذکر مردم هم متوجه همین مسائل ابتدایی است و در جهانی که بنی نوع آدم برای دست یافتن به کُره ماه تلاش می‌کند، آب و نان و برق و گوشت مسئله زندگی مردم ایران است؛ مردمی که باید در تحول اساسی مملکت شرکت کنند و با خاطر فارغ، راه دشواری را که به جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته در پیش دارند، ظرف مدتی کوتاه به آخر رسانند.1

 

روزنامه اطلاعات، 24 اردیبهشت 1343، صفحه 1

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.