2561 - 11ع
حرم امام رضا(ع). اشرف، عبدالرضا انصاری و غلامحسین جهانشاهی حضور دارند