• 9660 |
  • 1398/12/07 |
  • 16:15
گزارش‌هایی از ساواک درباره فعالیت حزب اقلیت مردم (2)

شخصیت علم و نسبت آن با اعضای حزب مردم!

یکی از اعضای مؤثر عضو حزب مردم از جمله علل بی‌توجهی اشخاص به حزب مردم در ایران و به‌ویژه شهرهای خراسان را در شخصیت امیراسدالله علم، رهبر آن حزب، می‌جوید و دراین‌باره معتقد است چند نفری هم که در آن حزب دیده می‌شوند، عموما کسانی هستند که قبلا پی به روحیه علم نبرده‌اند...

تهیه و تنظیم: مظفر شاهدی

 

«یکی از اعضای مؤثر عضو حزب مردم می‌گفت: یکی از علل عدم توجه اشخاص به حزب مردم این است که آقای علم، رهبر آن حزب، برای خود مقام "آقایی" قائل است و افراد حزبی را مجبور می‌سازند که ایشان را به نام "آقا" صدا بزنند و بخوانند و اگر چند نفری هم در آن حزب دیده می‌شوند، عموما کسانی هستند که قبلا پی به روحیه  آقای علم نبرده‌اند و امروز ناچارا در آن حزب باقی مانده‌اند و با اینکه این نقطه ضعف بارها توسط دوستان آقای علم به ایشان گوشزد و تذکر داده شده که نباید در فعالیت‌های حزبی فقط متکی به شاهنشاه باشد و بلکه باید خود ایشان هم از طریق خدمت مردم و جلب رضایت آنان اقدام نمایند و اگر در روش اجتماعی هم جنبه "آقایی" داشته باشد جز اینکه مردم را نسبت به خود بدبین و متنفر سازند، فایده دیگری ندارد؛ مع‌هذا آقای علم به این مطالب توجهی نکرده‌‌اند و در شهرهای خراسان نیز که آقای علم را خوب می‌شناسند نتوانسته‌اند تشکیلات حزبی قابل توجهی دایر نمایند.»1

 

اسدالله علم، موسس و دبیرکل حزب مردم، در حال سخنرانی در یکی از جلسات این حزب

اسدالله علم، موسس و دبیرکل حزب مردم، در حال سخنرانی در یکی از جلسات این حزب

1. به نقل از: مظفر شاهدی، سه حزب (مردم، ملیون، ایران نوین)، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1387، پرونده حزب مردم (سال 1338).

چاپ خبر