• 8499 |
  • 1398/10/18 |
  • 14:58

مبارزه با قوام‌السلطنه، اولین گام ورود محمدرضا به جنجال‌های سیاسی!

اولین قدمی که محمدرضاشاه در دوره سلطنت خود برای ورود در جنجال‌های سیاسی برداشت موضوع مبارزه با قوام‌السلطنه بود

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

«... اولین قدمی که محمدرضاشاه در دوره سلطنت خود برای ورود در جنجال‌های سیاسی برداشت موضوع مبارزه با قوام‌السلطنه بود که قدرت‌طلبی قوام‌السلطنه باعث آن گردید. البته قوام‌السلطنه در برداشتن این قدم قدرت به خرج داد و لازمه حکومت مشروطه نیز جز این نبود، ولی او هم هیچ‌وقت نخست‌وزیر حکومت مشروطه نبود؛‌ زیرا با آزادی مطبوعات و گردش واقعی مشروطیت نیز موافق نبود، بلکه می‌خواست قدرت شاه و مشروطه در خودش متمرکز باشد. شاه در این مبارزه با اینکه به وادی خطرناکی از طرف اطرافیانش کشیده شده بود،‌ پیروز گردید و نشان داد رضاشاه جوانی است.»1

 

محمدرضا پهلوی به اتفاق نخست‌وزیر، احمد قوام

محمدرضا پهلوی به اتفاق نخست‌وزیر، احمد قوام

شماره آرشیو: 1088-4ع

1. ابوالحسن عمیدی‌ نوری،‌ یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)،‌ به کوشش: مختار حدیدی ـ جلال فرهمند،‌ ج 2،‌ تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ 1384، ص 197.

چاپ خبر