• 8413 |
  • 1398/09/20 |
  • 15:50

تجارت نفت در برابر اسلحه در زمان شاه!

سر شام به اطلاع شاه رساندم که توانسته‌ایم با شرکت نفت اکسیدنتال به توافقی برسیم که در ازای دویست‌هزار بشکه نفت در روز، وسایل نظامی تحویل بگیریم ...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

شنبه 22 تیر 1349

«...شرفیابی کوتاه... سر شام به اطلاع شاه رساندم که توانسته‌ایم با شرکت نفت اکسیدنتال به توافقی برسیم که در ازای دویست‌هزار بشکه نفت در روز، وسایل نظامی تحویل بگیریم. علاوه بر آن، نورتروپ پیج، گروه صنعتی آمریکایی،‌ تقاضا داده در قبال اجناس آمریکایی سالانه سه‌میلیون تن نفت دریافت کند. شاه از شادی در پوست نمی‌گنجید.»1

 

افسران اعزامی ارتش ایران به لندن برای خرید اسلحه به اتفاق شاپور جی

افسران اعزامی ارتش ایران به لندن برای خرید اسلحه به اتفاق شاپور جی

شماره آرشیو: 31-129-الف

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیراسدالله علم)، ج 1، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، ص 255.

چاپ خبر