• 8389 |
  • 1398/09/13 |
  • 15:33

15 آذر 1342

«تهران‌مصور»: برژنف درباره کارخانه ذوب آهن و استخراج نفت شمال در سفر ایران اشاراتی کرده است!
«تهران‌مصور»: برژنف درباره کارخانه ذوب آهن و استخراج نفت شمال در سفر ایران اشاراتی کرده است!

«تهران‌مصور» نوشت: اگرچه واقعه قتل کندی که مصادف با آخرین روز اقامت برژنف، رئیس‌جمهوری شوروی، در ایران بود همه مسائل را تحت‌الشعاع خویش قرار داد، ولی در محافل سیاسی هنوز راجع به اهمیت مسافرت برژنف بحث می‌کنند و معتقدند که سفر برژنف به ایران یکی از حوادث برجسته و بزرگ سال به‌شمار می‌رود.

یکی از نکاتی که در حاشیه مسافرت برژنف مورد بحث است این است که با آنکه شاهنشاه و دولت و ملت ایران استقبال گرم و صمیمانه‌ای از رئیس دولت شوروی به عمل آوردند، مع‌ذلک هنوز رادیوهای اقماری شوروی گفتارهای سابق خود را علیه ایران ترک نگفته‌اند.

مقامات ایرانی تردید ندارند که در شرایط کنونی هیچ گونه مانعی برای همکاری بیشتر ایران و شوروی وجود ندارد و این آمادگی تا زمانی که پیشنهادهای غیرقابل قبول داده نشود دنبال می‌شود.

به نظر مفسر سیاسی «خبرگزاری آلمان» محافل دیپلماتیک تهران معتقدند که سفر برژنف به ایران دارای اثرات خوبی بوده و به این جهت می‌توان دورنمای انعقاد پیمان‌های اقتصادی را توأم با اخذ اعتباراتی از شوروی با نظر مثبت قضاوت کرد.

گفته می‌شود برژنف درباره امکان عملی ساختن طرح کارخانه ذوب آهن، که مدت‌هاست مورد توجه دولت ایران می‌باشد، با کمک دولت شوروی و همچنین استخراج نفت شمال با همکاری کارشناسان فنی شوروی اشاره‌ای کرده است.1

1. تهران‌مصور، 15 آذر 1342، ص 11.

چاپ خبر