• 8150 |
  • 1398/06/27 |
  • 12:24

29 شهریور 1342

روابط بازرگانی ایران و ژاپن بحرانی‌ترین روزها را سپری می‌کند!
روابط بازرگانی ایران و ژاپن بحرانی‌ترین روزها را سپری می‌کند!

«تهران‌مصور» نوشت: به دنبال اقامت 24 ساعته اوهیرا، وزیر امور خارجه ژاپن، در تهران یک هیئت پارلمانی مرکب از چهار نفر از سناتورهای ژاپنی برای دو روز اقامت و مطالعه درباره علت بحران روابط اقتصادی دو کشور به تهران وارد شد.

ریاست این هیئت را یکی از متنفذترین سناتورها و شخصیت‌های سیاسی ژاپن به نام ایشی بر عهده داشت.

این گزارش می‌افزاید: روابط بازرگانی ژاپن و ایران اکنون بحرانی‌ترین ایام خود را طی می‌کند و تا زمانی که دولت ژاپن محدودیت‌های ورود کالاهای ایرانی را برطرف نکند، دولت ایران متقابلا از ورود کالاهای ژاپنی جلوگیری خوهد کرد.

دولت ژاپن معتقد است که نفت هم جزء صادرات ایران محسوب می‌شود، لکن دولت ایران این نظریه را رد کرده و می‌گوید نفت را یک کنسرسیوم بین‌المللی استخراج و صادر می‌کند و ارتباطی به ارقام کالاهای صادراتی ندارد.1

1. تهران‌مصور، 29 شهریور 1342، ص 4.

چاپ خبر