• 8113 |
  • 1398/06/17 |
  • 13:55

روایت وزیر دربار شاهنشاهی از قتل بختیار!

بختیار سرانجام مرد، و در شرفیابی امروز توانستم گزارشی از تأثیر عمیقی که این خبر بر مردم داشت بدهم. بسیاری از مرگ چنین آدم سنگدل و بی‌رحمی شادمان‌اند،‌ ولی ...

 

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

دوشنبه 2 شهریور 1349

«بختیار سرانجام مرد، و در شرفیابی امروز توانستم گزارشی از تأثیر عمیقی که این خبر بر مردم داشت بدهم. بسیاری از مرگ چنین آدم سنگدل و بی‌رحمی شادمان‌اند،‌ ولی در عین حال از قدرت رعب‌انگیز نیروهای امنیتی شاه مبهوت‌اند. حتی شایع است دو جوانی که چند هفته پیش یک هواپیمای ایران ایر را بودند و به عراق بردند از مأموران مخفی ساواک بوده‌اند که برای کشتن بختیار رفته‌اند. شاه از این ماجرا خوشش آمد و گفت: "هر چند این حرف مطلقا ‌مزخرف است،‌ ولی بد نیست این شایعه را زنده نگاه داریم."»1

 

تیمور بختیار

تیمور بختیار در دفتر کار خود

شماره آرشیو: 2656-4ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 1، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، ص 258.  

چاپ خبر