• 8104 |
  • 1398/06/15 |
  • 16:20

15 شهریور 1342

صادرات برنج ایران به آلمان
صادرات برنج ایران به آلمان

«تهران‌مصور» نوشت: صدور برنج ایران به آلمان از جمله مسائلی بود که در مذاکرات دکتر برتولد مارتین، نماینده مجلس آلمان، با مقامات ایرانی مطرح شد.

دکتر برتولد مارتین، که هفته گذشته به ایران آمده بود، به حضور شاهنشاه شرفیاب شد و با نخست‌وزیر [: امیراسدالله علم] و وزیر امور خارجه [: غلامعباس آرام] ملاقات و گفت‌وگو نمود. وی ضمن چند روز اقامت خود در ایران و مطالعه پرونده‌های مناسبات سیاسی و بازرگانی ایران و آلمان به این نتیجه رسید که صدور خیلی از محصولات ایران از جمله برنج به آلمان به صرفه می‌باشد و در نتیجه همین مطالعات بود که اظهار داشت بلافاصله پس از بازگشت به آلمان گزارشی در مورد معامله برنج با ایران به دولت آلمان خواهد داد.1

1. تهران‌مصور، 15 شهریور 1342، ص 3.

چاپ خبر