• 8082 |
  • 1398/06/09 |
  • 15:30

الواطی شاه و وزیر و نفرت فرح از علم!

ملکه فرح هرچند از من خوشش نمی‌آید، ولی نمی‌شود از این بابت او را سرزنش کرد؛ مرا خوب نمی‌شناسد

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

 

شنبه 12 دی 1349

«[ملکه فرح] هرچند از من خوشش نمی‌آید، ولی نمی‌شود از این بابت او را سرزنش کرد؛ مرا خوب نمی‌شناسد و عملا برای یک همسر غیر ممکن است ــ فکر همسر خودم را می‌کنم ــ که با نزدیک‌ترین دوستان شوهرش روابط حسنه‌ای داشته باشد. شهبانو معتقد است که من و شوهرش با هم به الواطی می‌رویم، و در این مورد از واقعیت چندان دور نیست.»1

 

فرح پهلوی هنگام ملاقات با سه تن از مقامات در فرودگاه مهرآباد پس از بازگشت از یزد

شماره آرشیو: 3734-4ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 1، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، ص 291.

چاپ خبر