• 7911 |
  • 1398/04/12 |
  • 16:15
موضع آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در قبال جزایر ایرانی!

«تنب بزرگ و ابوموسی»

... با ویلیام راجرز، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، که اینک مشاور حقوقی بنیاد پهلوی در آمریکاست، ناهار خوردم. او داستان جالبی را در ارتباط با مذاکرات ما درباره جزایر تنب و ابوموسی با انگلیسی‌ها تعریف کرد. سرالک داگلاس ـ هیوم، وزیر خارجه محافظه‌کار، که ما فکر می‌کردیم دوست ایران است،‌ در فرصت‌های مختلف از آمریکایی‌ها خواسته بود که به ما فشار بیاورند دست از ادعای خود نسبت به جزایر برداریم...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

 

جمعه 2 اسفند 1353

«... با ویلیام راجرز، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، که اینک مشاور حقوقی بنیاد پهلوی در آمریکاست، ناهار خوردم. او داستان جالبی را در ارتباط با مذاکرات ما درباره جزایر تنب و ابوموسی با انگلیسی‌ها تعریف کرد. سرالک داگلاس ـ هیوم، وزیر خارجه محافظه‌کار، که ما فکر می‌کردیم دوست ایران است،‌ در فرصت‌های مختلف از آمریکایی‌ها خواسته بود که به ما فشار بیاورند دست از ادعای خود نسبت به جزایر برداریم. به همین ترتیب، آمریکایی‌ها هم که دوست ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی، هستند و بنابراین ظاهرا باید مخالف ادعای ما باشند، ‌از درگیر شدن در این موضوع خودداری کردند...

عالم دیپلماسی دوست و دشمن نمی‌شناسد...»1

 

ملاقات ویلیام راجرز وزیر خارجه وقت آمریکابا دکتر منوچهر اقبال رئیس هیات مدیره شرکت نفت

شماره آرشیو: 4665-7ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، ص 656.

چاپ خبر