• 6793 |
  • 1398/02/29 |
  • 14:23

تحریم‌های نفتی سعودی!

شرفیابی... در خصوص موارد دیگر ادامه داد، "دور و بر خود را نگاه کنید. آمریکا،‌ ژاپن، اروپا، رهبرانشان به وحشت افتاده‌اند. یک به یکشان" ... در اشاره به تحریم‌های نفتی سعودی، گفت: "آدم هیچ‌وقت نمی‌داند، شاید هم آمریکایی‌ها آنها را تحریک کرده‌اند. نفت آنها کلا متعلق به شرکت‌های آمریکایی است که کوچک‌ترین ضرری از هیچ‌گونه تحریمی نمی‌برند...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

یکشنبه،‌ 18 آذر 1352

«شرفیابی... در خصوص موارد دیگر ادامه داد، "دور و بر خود را نگاه کنید. آمریکا،‌ ژاپن، اروپا، رهبرانشان به وحشت افتاده‌اند. یک به یکشان" ... در اشاره به تحریم‌های نفتی سعودی، گفت: "آدم هیچ‌وقت نمی‌داند، شاید هم آمریکایی‌ها آنها را تحریک کرده‌اند. نفت آنها کلا متعلق به شرکت‌های آمریکایی است که کوچک‌ترین ضرری از هیچ‌گونه تحریمی نمی‌برند." در مقابل،‌ رقبای آمریکا در ژاپن و اروپای غربی شدیدا صدمه می‌خورند. هزینه‌هایشان بالا می‌رود و آمریکا را یکه‌تاز میدان باقی می‌گذارد."»1

 

ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی (۱۹۶۴-۱۹۷۵)

شماره آرشیو: 52-4226ف

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 541.

چاپ خبر