• 6772 |
  • 1398/02/23 |
  • 10:17

درآمد دو برابری ایران از افزایش یک‌شبه بهای نفت!

شرفیابی ... مدتی درباره آخرین افزایش بهای نفت صحبت کردیم که درآمد ما را یک‌شبه دو برابر کرده و به میزان سرسام‌آوری بالا برده است...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

جمعه،‌ 20 مهر 1352

«شرفیابی ... مدتی درباره آخرین افزایش بهای نفت صحبت کردیم که درآمد ما را یک‌شبه دو برابر کرده و به میزان سرسام‌آوری بالا برده است...»1

 

محمدرضا پهلوی، جمشید آموزگار و دیگر اعضای هیئت ایرانی شرکت کننده در نشست سران کشورهای صادرکننده نفت (اَپک)

شماره آرشیو: 2240-11ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، صص 513ـ514.

چاپ خبر