• 6760 |
  • 1398/02/18 |
  • 15:44

نفوذ بهائیت در ارکان رژیم پهلوی!

شرفیابی... در جشن دربار به مناسبت ولادت حضرت ولی‌عصر(عج) شرکت کردم. معمولا از شرکت در چنین جشن‌های مذهبی خودداری می‌کنم... اما امروز رفتم تا حساب خودم را از بهائی‌هایی که گفته می‌شود نیمی از دولت فعلی1 از میان پیروان فرقه‌شان هستند جدا کنم...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

پنجشنبه،‌ 22 شهریور 1352

«شرفیابی... در جشن دربار به مناسبت ولادت حضرت ولی‌عصر(عج) شرکت کردم. معمولا از شرکت در چنین جشن‌های مذهبی خودداری می‌کنم... اما امروز رفتم تا حساب خودم را از بهائی‌هایی که گفته می‌شود نیمی از دولت فعلی1 از میان پیروان فرقه‌شان هستند جدا کنم. این دسته‌بندی‌ها و باندبازی‌ها فقط مردم را به‌ جان هم می‌اندازد؛ به‌عنوان مثال،‌ قابل تأسف است که پزشک شخصی شاه دکتر ایادی،‌ باید از اعضای شناخته‌شده این فرقه باشد. این کار وجهه شاه را نزد روحانیون پایین می‌آورد...»2

 

محمدرضا پهلوی و عبدالکریم ایادی

شماره آرشیو: 387-955-الف

1. منظور دولت امیرعباس هویدا است. وی از ۶ بهمن ۱۳۴۳ تا 1۶ مرداد ۱۳۵۶ به مدت دوازده سال و شش ماه و دوازده روز، سمت نخست‌وزیری رژیم پهلوی را به‌عهده داشت که در نوع خود طولانی‌ترین ریاست دولت در تاریخ ایران به‌شمار می‌آید.

2. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 500.

چاپ خبر