• 6744 |
  • 1398/02/14 |
  • 11:52

14 اردیبهشت 1342

پیام آیت‌الله خمینی به علما و روحانیون نجف

پیام آیت‌الله خمینی به علما و روحانیون نجف

آیت‌الله خمینی در مورد تصمیم رژیم شاه بر تغییر احکام اسلام پیامی را خطاب به آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی و علما و روحانیون نجف صادر کردند.

در این پیام آمده است: ما امروز مواجه هستیم با دستگاه جباری که در نظر دارد احکام اسلام را یکی پس از‏ ‏دیگری تغییر دهد.

حضرات افاضل متذکر باشند که امروز تکلیف به همه طبقات متوجه است. مراجع عظام و علمای اسلام و فضلای محترم و سایر طبقات، همه مکلّف هستند به مقدار میسور‏ برای دفاع از اسلام و احکام مقدسه تشریک مساعی کنند. لازم است طبقه جوان و ‏فضلای محترم از صاحبان نفوذ استدعا کنند که توجه بیشتری به وضع ایران ــ تنها مرکز ‏تشیع ــ بفرمایند، و از بست و بند و زمزمه‌های ناموزونی که از طرف دستگاه جبار القا ‏می‌شود احتراز نمایند.‏

اینجانب با تمام مشکلات و تهدیدات و تضییقات و اهانت‌ها عازم هستم، به خواست ‏خداوند متعال، از پا ننشینم تا حصول مقصد نهایی و جلوگیری از تجاوز به حدود شرع مطاع یا تحصیل عذر در درگاه قادر متعال و رجای واثق دارم که توفیق حاصل خواهد‏ ‏شد.1

 

1. صحیفه امام، ج 1، صص 218-219.

چاپ خبر