• 6729 |
  • 1398/02/07 |
  • 15:17

آمارهای ساختگی اقتصادی و دلال‌های محبت دربار!

شرفیابی... بحث درباره اروپای غربی، تورم فزاینده و رکود اقتصادی بود... شاه اظهار داشت که در عوض، ما به یک رشد 30 درصدی دست یافته‌ایم که در هیچ کجا سابقه ندارد. پاسخ دادم که درباره رقم دقیق شک دارم، اما حتی اگر فقط 15 درصد باشد، باز هم خارق‌العاده است. شاه در ادامه ادعا کرد که کنترل قیمت‌ها تضمین می‌کند که تورم زیر 5 درصد باقی بماند. باز هم درباره این ارقام ابراز تردید کردم...

شنبه، 28 تیر 1354

«شرفیابی... بحث درباره اروپای غربی، تورم فزاینده و رکود اقتصادی بود... شاه اظهار داشت که در عوض، ما به یک رشد 30 درصدی دست یافته‌ایم که در هیچ کجا سابقه ندارد. پاسخ دادم که درباره رقم دقیق شک دارم، اما حتی اگر فقط 15 درصد باشد، باز هم خارق‌العاده است. شاه در ادامه ادعا کرد که کنترل قیمت‌ها تضمین می‌کند که تورم زیر 5 درصد باقی بماند. باز هم درباره این ارقام ابراز تردید کردم... اظهار داشتم که شاه هر کاری می‌خواهد بکند، اما نمی‌تواند منکر قوانین بنیادی اقتصاد شود. در صورت لزوم، جسارت به خرج داده، به او خواهم گفت چه ارقام گمراه‌کننده‌ای تحویلش داده‌اند...

وقتی احساس کردم که شاه داشت خسته می‌شد، موضوع زنان را پیش کشیدم و واقعه‌ای را که بالاخره فیصله یافته بود گزارش دادم. شاه از این موضوع دلخور شد، اما وقتی پرونده‌ای را که روی این موضوع آماده کرده بودم نشانش دادم، آرام گرفت.1»2

 

هوشنگ انصاری (وزیر اقتصاد و دارایی از ۲۸ تیر ۱۳۴۸ – ۵ شهریور ۱۳۵۷)

شماره آرشیو: 14-8858-الف

1. چندین روزنامه انگلیسی و آلمانی عکس‌هایی از دخترانی چاپ کرده بودند که به‌وسیله آقای ق... نامی به ژنو دعوت شده  از آنجا با وعده دستمزدهای کلان به تهران فرستاده می‌شدند. آقای ق... در مصاحبه با پلیس ژنو تکذیب کرد که از طرف شاه ایران یا کسی در دربار او کار می‌کند و ادعا کرد که دخترها صرفا برای سرگرمی خودش استخدام شده بودند؛ توضیحی که پلیس را ظاهرا راضی کرد.

2. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 685.

چاپ خبر