• 6692 |
  • 1398/01/24 |
  • 14:38

مصیبت مصدق حتی بدتر از جنگ!

شرفیابی. به مناسبت سی‌وسومین سالگرد جلوس شاه تبریک عرض کردم. شاه گفت:‌ "فکرش را بکنید که از آن موقع چه مصائبی را پشت سر گذاشته‌ایم." من تأیید کردم و خاطرنشان کردم که اوضاع در آخرین جنگ جهانی چقدر دشوار بود،‌ اما شاه این را تکذیب کرد. گفت: "سال‌های جنگ واقعا آن‌قدرها هم مشکل نبود؛ چون ما راهی جز تسلیم محض نداشتیم...

یکشنبه،‌ 25 شهریور 1352

«شرفیابی. به مناسبت سی‌وسومین سالگرد جلوس شاه تبریک عرض کردم. شاه گفت:‌ "فکرش را بکنید که از آن موقع چه مصائبی را پشت سر گذاشته‌ایم." من تأیید کردم و خاطرنشان کردم که اوضاع در آخرین جنگ جهانی چقدر دشوار بود،‌ اما شاه این را تکذیب کرد. گفت: "سال‌های جنگ واقعا آن‌قدرها هم مشکل نبود؛ چون ما راهی جز تسلیم محض نداشتیم. خیر، بدترین سال‌های سلطنت من وقتی بود که مصدق نخست‌وزیر شد. مصدق به هیچ چیز راضی نمی‌شد و هر روز صبح من با این احساس از خواب بیدار می‌شدم که امروز آخرین روز سلطنتم است. هر شب با تحمل بی‌شرمانه‌ترین اهانت‌ها نسبت به خودم در مطبوعات به رختخواب می‌رفتم."»1

 

محمد مصدق نخست‌وزیر

شماره آرشیو: 51-141ق

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 501.

چاپ خبر