• 6688 |
  • 1398/01/22 |
  • 16:30
اسلام‌ستیزی با نام اصلاحات اجتماعی‌!

«واکنش آیت‌الله خوانساری»

گزارش دادم که آیت‌الله خوانساری خیلی از دستور اخیر وزیر آموزش پرورش،‌ که پوشیدن چادر را برای دختران در دبیرستان‌های به اصطلاح اسلامی ممنوع کرده بود، عصبانی است و اشاره کردم که به عنوان شخصیت برجسته‌ای در جامعه علمای شیعه،‌ حق دارد که ناراحت باشد...

دوشنبه،‌ 2 مهر 1352

«گزارش دادم که آیت‌الله خوانساری خیلی از دستور اخیر وزیر آموزش پرورش،‌ که پوشیدن چادر را برای دختران در دبیرستان‌های به اصطلاح اسلامی ممنوع کرده بود، عصبانی است و اشاره کردم که به عنوان شخصیت برجسته‌ای در جامعه علمای شیعه،‌ حق دارد که ناراحت باشد. شاه پاسخ داد: "درست می‌گویید، اما بدون چنین اقداماتی،‌ تبلیغاتچی‌های چپ بوق و کرنا را به‌دست می‌گیرند. ما این دستور را لغو نمی‌کنیم، حتی اگر منجر به تعطیل شدن مدارس شود. این اولین‌بار نیست که آخوندها از اصلاحات اجتماعی ما انتقاد کرده‌اند."»1

 

آیت‌الله سید احمد خوانساری (1270ـ1363)، از مراجع تقلید شیعه

شماره آرشیو: 1086-2ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج2، تهران، طرح نو،‌ چاپ اول، بهار 1371، ص506.

چاپ خبر