• 6669 |
  • 1398/01/15 |
  • 01:29

16 فروردین 1342

تقدیر آیت‌الله خمینی از مردم به جهت همراهی با  اعتصاب عمومی/ما اکنون در محاصره همه‌جانبه به‌سر می‌بریم

تقدیر آیت‌الله خمینی از مردم به جهت همراهی با  اعتصاب عمومی

‏‏آیت‌الله خمینی با صدور پیامی، از مردم ایران به دلیل اعتصاب و تعطیل عمومی در اعتراض به فاجعه حمله به فیضیه‏ قدردانی کردند.

‏‏در این پیام آمده است: لازم است از ابراز احساسات ملت محترم ایران، خصوصا اهالی معظم تهران‏ ــ أیدَهم الله ُ تعالی ــ که مستلزم زحمات و خسارات فراوان بود، تشکر کنم.‏ تعطیل عمومی بازارها و خیابان‌ها، با این محیط ارعاب و خفقان و اختناق و با وضع ‏اقتصاد عصر حاضر، ابراز انزجار و تنفر عمومی از دستگاه جباره بود. کرارا تذکر داده شد ‏که روحانیون نظری جز اصلاح حال ملت و بقای استقلال مملکت ندارند و حفظ قوانین‏ ‏اسلام و قانون اساسی، به آن جهت که ضامن حفظ مذهب جعفری و قوانین اسلام است،‏ ‏سرلوحه مرام آنهاست و هر کس قصد تجاوز به حریم اسلام و قوانین مقدسه آن داشته‏ ‏باشد، در هر لباس و مقام که باشد، روحانیت به پشتیبانی از شما برادران ایمانی و ملت ‏بزرگ اسلام در نصیحت یا مقابله با او کوشش خواهد کرد.‏

این پیام می‌افزاید: شما ملت بزرگ ایران با تعطیل کارهای خود و تحمل ضرر و زحمت، به پشتیبانی از‏ ‏روحانیت و اسلام، ثابت کردید که به احکام خدای تعالی و به مقام مقدس روحانیت‏ ‏وفادار هستید؛ و از کسانی که برخلاف قوانین اسلام می‌خواهند قدم‌هایی بردارند، تا‏ ‏سرحد امکان اظهار تنفر می‌کنید...‏خداوند تعالی‏ ‏به شما توفیق و جزای خیر عنایت فرماید.‏

 

ما اکنون در محاصره همه‌جانبه به‌سر می‌بریم

در بخش دیگری از این پیام آمده است: ما اکنون در محاصره همه‌جانبه به‌سر می‌بریم. بسیاری از تلگرافات ما به مقصد‏ نمی‌رسد. تلگرافاتی که به ما شده است غالبا نمی‌رسد. مطبوعات کشور آزادانه یا به‏‏اجبار به هَتْک و اهانت ما قلم‌فرسایی می‌کنند. گویندگان با اشاعه اکاذیب به هتک و‏ ‏تضعیف روحانیت، یگانه پشتوانه مملکت، کوشا هستند و از هیچ تهمت و افترایی‏ ‏خودداری نمی‌کنند. این پشتوانه باید شکسته شود تا اجانبْ آزادانه به مقاصد شوم خود‏ ‏برسند. روحانیت باید زجر ببیند، هتک شود؛ این لباس در خور سوختن است!

آیت‌الله خمینی افزوده است: در بیست‏ ‏و چند سال قبل به دست عمال انگلیس، دشمن سابقه‌دار اسلام و شرق، چه اهانت‌ها و‏ ‏زجرها و شکنجه‌ها که دیدند‏‎‎‏. جوان‌ها از سالخورده‌ها بپرسند. امروز به دست عمال‏ ‏دیگران باید اهانت شوند و شکنجه ببینند. خداوند قهار کافی است.‏ بار دیگر از ملت بزرگ ایران تشکر نموده از خداوند تعالی عظمت اسلام و قرآن، و‏ ‏استقلال ممالک اسلامی، و شوکت و بزرگی پیروان قرآن کریم را خواستارم.1

1. صحیفه امام، ج 1، صص 180-181.

چاپ خبر