• 6659 |
  • 1398/01/08 |
  • 01:03

بیدهایی که با باد واشینگتن می‌لرزند!

... سر شام بحث درباره زندگی حرفه‌ای سیاستمداران مختلف ایرانی بود. من گفتم: "حقا باید بگویم‌ هر وقت امینی را می‌بینم او همیشه سراپا تحسین برای اعلیحضرت است. می‌گوید که همیشه شما را دعا می‌کند". شاه پاسخ داد: "چنین آدم‌هایی درست مثل بیدهایی هستند که با باد واشینگتن می‌لرزند...

7 دی 1353

«... سر شام بحث درباره زندگی حرفه‌ای سیاستمداران مختلف ایرانی بود. من گفتم: "حقا باید بگویم‌ هر وقت امینی را می‌بینم او همیشه سراپا تحسین برای اعلیحضرت است. می‌گوید که همیشه شما را دعا می‌کند". شاه پاسخ داد: "چنین آدم‌هایی درست مثل بیدهایی هستند که با باد واشینگتن می‌لرزند. هنگامی که زمانش برسد امینی و بسیاری دیگر مثل او، همانند کرم سر از خاک درمی‌آورند."»1

 

علی امینی و میهمانان آمریکایی (1956)

شماره آرشیو: 3-464-8445-الف

 

علی امینی در میانسالی

شماره آرشیو: 2389-11ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 646.

چاپ خبر