• 6602 |
  • 1397/12/14 |
  • 15:12

15 اسفند 1341

ارسنجانی : بودن و نبودن من فرقی نمی‌کند!/معافیت های گمرکی مربوط به واردات دولتی مورد تجدید نظر قرار گیرد/هر کس اخلال کند خائن به شمار خواهد رفت!/افزایش تولید نفت ایران مورد موافقت قرار گرفت/حمله «روزنامه اطلاعات» به روحانیون و علما به خاطر مخالفت با اصلاحات شاه!/«روحانیون مخالف با رادیو سینما و تلویزیون هم مخالف هستند» !/«دین از سیاست جدا است»!

ارسنجانی : بودن و نبودن من فرقی نمی‌کند!

ارسنجانی وزیر کشاورزی دیروز به تهران بازگشت، وی طی سخنانی اظهار داشت: سازمان اصلاحات ارضی کار خود را به خوبی انجام می دهد و بودن و نبودن من تفاوتی ندارد.

ارسنجانی گفت: دلیل بیماری من کار مفرط و عصبانیت زیاد است.

وی امروز نیز استراحت کرد و به وزارتخانه نرفت!

 

معافیت های گمرکی مربوط به واردات دولتی مورد تجدید نظر قرار گیرد

در گزارش کمیسیون بازرگانی و صنایع کنفرانس اقتصادی اعلام شد معافیت های گمرکی مربوط به واردات دولتی و تعاونی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

بر اساس این گزارش عوارض دروازه ای نیز باید کاملا لغو و از تمرکز کارهای بازرگانی و ارزی در تهران جلوگیری شود.

در بند یک این گزارش آمده است: نظر به این که وضع سود بازرگانی بر مواد اولیه ای که از خارج وارد می‌شود با سیاست کلی توسعه و حمایت از صنایع مغایرت دارد بنا بر این توصیه می نماید که سود بازرگانی کلیه مواد اولیه و قطعات یدکی که مشابه آن ها در کشور تهیه نمی گردد و با توجه به نکات لازم الرعایه لغو شود.

 

هر کس اخلال کند خائن به شمار خواهد رفت!

جهانگیر تفضلی وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و رادیو دیروز درباره شش اصل پیشنهادی شاه اظهار داشت:

این شش اصل را اکنون همه طبقات مختلف مردم وطن ما قانون اساسی انقلاب مقدس خود می دانند از این رو هر کس در هر کار و از هر دسته و هر حزب و هر طبقه ای که در راه اجرای این مواد شش گانه یعنی در راه اجرای این قانون اساسی انقلاب مقدس ملت ما کارشکنی و اخلال کند اقدام او به هر صورتی که باشد در نظر ملت و دولت ایران جز خیانت به ملت ایران به شمار نخواهد رفت و نه تنها در نظر مردم سر فراز و قهرمان کشور ما خائن به ملت به شمار خواهد رفت بلکه مردم سراسر جهان نیز وی را خائن به ملت ایران خواهند شمرد.

 

افزایش تولید نفت ایران مورد موافقت قرار گرفت

افزایش تولید نفت ایران در مذاکرات تهران مورد موافقت قرار گرفته است، در سال 1963 درآمد ایران از نفت از 130 میلیون لیره تجاوز می کند.

خبر دیگر این که امروز در تهران پیرامون مسائل مربوط به اوپک مذاکراتی صورت می‌گیرد.

 

حمله «روزنامه اطلاعات» به روحانیون و علما به خاطر مخالفت با اصلاحات شاه!

«روزنامه اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود زیر عنوان « مذهب و مسائل روز» ضمن حمله به علما و روحانیون مخالف اصلاحات مد نظر شاه که به «انقلاب سفید» مشهور شده است نوشت: 

روحانیت نماینده شرع است و در ایران عملی که خلاف شرع مقدس اسلام باشد نشده است. روی هر کدام از مواد برنامه اصلاحی کنونی ایران را که اصطلاحا به «انقلاب سفید» معروف شده انگشت بگذارید می‌بینید پیش از ما سایر ممالک اسلامی کرده اند و ما مبتکر آن نبوده ایم.

 

«روحانیون مخالف با رادیو سینما و تلویزیون هم مخالف هستند» !

باقی می‌ماند بعضی روحانیون که ممکن است با چنین برنامه هایی مخالف باشند. همین روحانیون با رادیو سینما و تلویزیون هم مخالفند1 و البته عقیده آزاد است، کسی نمی‌گوید چون آنها با رادیو مخالفند باید دارشان زد ولی قاطی کردن شرع با این عقاید خصوصی خطر بزرگی دارد و آن خطر این است که نسل جدید تصور می‌کند اسلام عبارت است از یک مشت مقررات دمده و قدیمی و منافی با تجدد و تمدن و بنا بر این اسلام برای عهده شاه شهید مناسب بوده و مناسب عصر حاضر نیست.

 

«دین از سیاست جدا است»!

مذهب امری است جدا از سیاست سیاست سخن روز است و مذهب سخن ازلی و ابدی. سیاست امروز یک چیز می‌گوید فردا چیز دیگر، مذهب فردا و امروز و دیروز و همیشه یک چیز می‌گوید و سیاست مآثر و مظاهری دارد که با تغییر زمان تغییر می کند ولی مآثر و مظاهر مذهب لا یتغیر است برای این که مذهب محیط است بر زمان و سیاست محاط است در زمان.

امروز شما می‌بینید مردم اروپا و امریکا به رفیع ترین قلل تمدن رسیده اند کلیسا محترم ترین و عزیز ترین اماکن نزد این اقوام است، همان دانشمندی که یک هفته تمام در کارگاه اتمی سرگرم مطالعه و کار است صبح یکشنبه با خضوع تمام پشت یکی از نیمکت های کلیسا زانو می‌زند و در برابر صلیب مقدس سر تعظیم خم می‌کند و از خدای خود سبکباری و تزکیه نفس و تصفیه روح می‌طلبد.2

 

1. امام خمینی(ره) 12 بهمن 1357 در بهشت زهرای تهران به این اتهام پاسخ داده و فرمودند: این آدم به واسطۀ نوکری که داشته، مراکز فحشا درست کرده. تلویزیونش مرکز‏ ‏فحشاست، رادیوش ـ بسیاری اش ـ فحشاست. مراکزی که اجازه دادند برای اینکه باز‏ ‏باشد، مراکز فحشاست. اینها دست به دست هم دادند. در تهران مرکز مشروب فروشی‏ ‏بیشتر از کتاب فروشی است، مراکز فساد دیگر اِلی ماشاءالله است. برای چه؟ سینمای ما‏ ‏مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف‏ ‏نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت‏ ‏اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن‏ ‏مخالف هستیم. ما کیْ مخالفت کردیم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟ مظاهر تجدد وقتی که از‏ ‏اروپا پایش را در شرق گذاشت ـ خصوصاً در ایران ـ مرکز ‏‏[‏‏عظیمی‏‏]‏‏ که باید از آن‏ ‏استفادۀ تمدن بکنند ما را به توحش کشانده است. سینما یکی از مظاهر تمدن است که‏ ‏باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد؛ و شما می‌دانید که جوانهای‏ ‏ما را اینها به تباهی کشیده اند. و همین طور سایر این ‏‏[‏‏مراکز‏‏]‏‏. ما با اینها در این جهات‏ ‏مخالف هستیم. اینها به همۀ معنا خیانت کرده اند به مملکت ما.‏ صحیفه امام، جلد 6 ، صفحه 15

2. اطلاعات، 15 اسفند 1341 ، صفحه 2 ، امام خمینی(ره) در سخنرانی 21 فروردین 1343 بعد از آزادی از زندان، ضمن اشاره به سخنان «پاکروان» رئیس وقت ساواک اظهار داشتند: «در روزنامۀ ‏‏[‏‏مورّخ 13 مرداد 1342‏‏]‏‏ که مرا از زندان قیطریّه آوردند، نوشتند که‏ ‏مفهومش این بود که روحانیت در سیاست مداخله نخواهد کرد. من الآن حقیقت موضوع‏ ‏را برای شما بیان می کنم. آمد یک نفر از اشخاصی که میل ندارم اسمش را بیاورم، گفت‏ ‏آقا سیاست عبارت است از دروغ گفتن، خدعه، فریب، نیرنگ، خلاصه پدرسوختگی‏ ‏است! و آن را شما برای ما بگذارید! چون موقعْ مقتضی نبود نخواستم با او بحثی بکنم.‏ ‏گفتم: ما از اوّل وارد این سیاست که شما می گویید نبوده ایم. امروز چون موقع مقتضی‏ ‏است، می‌گویم.‏»

امام خمینی(ره) در ادامه این سخنرانی به شبهه «جدایی دین از سیاست» نیز پاسخ داده و فرمودند: اسلام این نیست. والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرّفی کرده اند.‏ ‏سیاست مُدُن از اسلام سرچشمه می گیرد. من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و‏ ‏تسبیح دست بگیرم؛ من پاپ نیستم که فقط روزهای یکشنبه مراسمی انجام دهم و بقیۀ‏ ‏اوقات برای خودم سلطانی باشم و به امور دیگر کاری نداشته باشم. پایگاه استقلال‏ ‏اسلامی اینجاست. باید این مملکت را از این گرفتاری ها نجات داد. نمی‌خواهند این‏ ‏مملکت اصلاح بشود؛ اجانب نمی‌خواهند مملکت آباد شود.» رک صحیفه امام، جلد 1 ، صفحه 270

چاپ خبر