• 6539 |
  • 1397/11/23 |
  • 10:13

22 بهمن 1341

ایران حکومت جدید عراق را به رسمیت شناخت

ایران حکومت جدید عراق را به رسمیت شناخت

روزنامه «اطلاعات» نوشت: ساعت یازده و نیم قبل از ظهر امروز وزیر امور خارجه در دفتر کار خود با خبرنگاران گفت‌وگو کرد.

عباس آرام در این مصاحبه چنین گفت: به طوری که آقایان استحضار دارند ایران همواره با عراق روابط دوستی قدیم و علائق ناگسستنی تاریخی و مذهبی داشته و پیوسته خواستار رفاه و سعادت ملت کشور همسایه خود عراق بوده و از دیرباز روابط حسن جوار و خویشاوندی بین دو کشور موجود بوده است.

بنابراین طبیعی است که دولت شاهنشاهی پیوسته آرزومند استقلال و آرامش در عراق و خواستار بهترین مناسبات با آن کشور بوده است و حسن نیّت خود را نیز چه قبل از انقلاب گذشته و چه در دولت سابق همواره ثابت نموده و در راه تحکیم روابط از هیچ گونه کوششی فروگذار نکرده است.

اکنون نظر به اینکه حکومت جدید عراق رسما وفاداری خود را به اصول منشور ملل متحد و کلیه تعهدات بین‌المللی تصریح و علاقه‌مندی خود را به توسعه روابط خود با دولتهای دوست و مسلمان ابراز نموده است دولت شاهنشاهی با مسرت تصمیم به شناسایی حکومت جدید عراق گرفت و امروز این مراتب به دولت عراق ابلاغ شد.

دولت شاهنشاهی آرزومند است روابط دو کشور دوست و همسایه همواره بر اساس حسن تفاهم و احترام و اعتماد متقابل برقرار باشد.

آرام، وزیر امور خارجه، افزود: در این ساعت کاردار سفارت کبرای شاهنشاهی ایران یادداشتی در این زمینه به وزارت امور خارجه عراق تسلیم خواهد داشت و قبل از تشکیل جلسه مصاحبه نیز کاردار سفارت کبرای عراق در ایران در وزارت امور خارجه حضور یافت و یادداشت شناسایی دولت ایران به ایشان تسلیم شد.

 

چاپ خبر