• 6492 |
  • 1397/11/06 |
  • 15:35

معشوقه شاه یا تیمسار خاتمی؟!

شرفیابی. کوتاه... به گفته شاه،‌ اینک شهبانو متقاعد شده که دختری که شایع بود قرار است با او ازدواج کند، در واقع با ارتشبد خاتمی، فرمانده نیروی هوایی،‌ رابطه دارد. به عقیده شهبانو عادلانه نیست که او و شاه این شایعه‌ها را تحمل کنند،‌ صرفاً‌ به خاطر اینکه آبروی تیمسار حفظ شود...

شنبه 10 شهریور 1352

«شرفیابی. کوتاه... به گفته شاه،‌ اینک شهبانو متقاعد شده که دختری که شایع بود قرار است با او ازدواج کند، در واقع با ارتشبد خاتمی، فرمانده نیروی هوایی،‌ رابطه دارد. به عقیده شهبانو عادلانه نیست که او و شاه این شایعه‌ها را تحمل کنند،‌ صرفاً‌ به خاطر اینکه آبروی تیمسار حفظ شود. در واقع،‌ درست که شاه دختر مورد بحث را چند بار ملاقات کرده است،‌ اما بعداً‌ دیده شد که با اتومبیل‌ها و هلی‌کوپترهای دولت این‌سو و آن‌سو می‌رود، در حالی که در این مرحله معشوقه خاتمی بوده،‌ نه شاه. با وجود این مردم نتیجه گرفته‌اند که او و شاه نامزد شده‌اند. دختر بسیار زیبایی است،‌ اما از خودراضی و شدیداً‌ جاه‌طلب. این شایعات را به خودش گرفته،‌ و کاری برای جلوگیری از آنها نمی‌کند.»1

 

سرلشکر محمد خاتمی فرمانده نیروی هوایی

شماره آرشیو: 1-1621-4ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر‌اسدالله علم)، ج2، تهران، طرح نو،‌ چاپ اول، بهار 1371، ص494.

چاپ خبر