• 6427 |
  • 1397/10/12 |
  • 15:27

14 دی 1341

صفحات ویژه یک نشریه در گرامیداشت روز «کشف حجاب»!

صفحات ویژه یک نشریه در گرامیداشت روز «کشف حجاب»!

«تهران مصور» تعدادی از صفحات شماره امروز خود را به سالگرد کشف حجاب اختصاص داد و به گرامیداشت آن پرداخت!

دکتر موسی عمید رئیس دانشکده حقوق طی سخنانی که «تهران مصور» آن را منتشر کرده است گفت: به عقیده من روز 17 دی 1314 روز پرده برداری و کشف حجاب از چهره زن ایرانی به شمار نمی آید و مناسب تر این که به عنوان روز «کشف اوهام» خوانده شود!

پروین صوفی نائب رئیس اتحادیه زنان حقوق دان ایران نیز گفته است: امروز ما وارثین درخشان ترین تمدن های جهان با وضع مصیبت باری دست به گریبان هستیم و این وضع عبارت از محرومیتی است که بر خلاف تصریحات مذهب اسلام، قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر بیش از نیمی از ساکنین کشور ما یعنی زنان تحمیل شده است.

وی همچنین گفته است : ما روز 17 دی را از آن نظر که به هر تقدیر گامی در راه بیداری زنان برداشته شده محترم می شماریم و به خود حق می دهیم که آن را به عنوان عزیزترین خاطره تاریخ جنبش زنان ایران هرگز از یاد نبریم.

اباذر سردشتی دانشجوی سال دوم دانشکده حقوق نیز گفته است: خانم های ایرانی در 17 دی نقاب از چهره برداشتند ولی نقاب از روح خویش برنگرفتند. زن ایرانی از آن پس با چهره برملا شده در کوچه و بازار ظاهر شد و به دامان تمدن فرنگ افتاد ولی به دریافت ظواهر امر اکتفا کرد. نخواست یا نتوانست عمقا آزاد شود، از چادر و پیچه خارج شد به دامان رنگ و بو افتاد، از کنج تاریکی و سیاهی خارج گردید ولی به دامان نور دانش و فهم روی نیاورد.1

1. تهران مصور، 14 دی 1341 ، صفحه 4 ، در حالی که هیچ یک از مردم ایران در دوره پهلوی آزادی لازم برای حضور در اجتماع، اظهار عقیده و رشد مطلوب را نداشتند تمرکز حکومت بر روی اعطای آزادی به زنان جز اقدامی تبلیغی و تلاش برای زدودن اندیشه ها و ارزش های اسلامی از سطح جامعه نمی توانست معنایی داشته باشد ، «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» در یادداشت ها و گزارشات متعدد به موضوع «کشف حجاب» پرداخته است؛

چاپ خبر