• 6404 |
  • 1397/10/03 |
  • 16:20

4 دی 1341

«هیچ خطری کشور را تهدید نمی کند»!

«هیچ خطری کشور را تهدید نمی کند»!

شاه در مراسم سلام عید مبعث گفت: هیچ خطری کشور را تهدید نمی کند، کشور ما از لحاظ داخلی و خارجی به صورت صخره ای استوار در این منطقه از جهان است.

باید برای استادان دانشگاه خانه ساخته شود و قانون تمام وقت اجرا گردد.

گناهکاران در هر مقامی هستند باید به کیفر برسند.

وسائل رفاه و آسایش کارگران فراهم می شود و کارگران باید خود را برای صنعتی شدن مملکت آماده کنند.

دانشگاه شیراز به زودی رقیب علمی بزرگی برای دانشگاه تهران خواهد شد.

نخست وزیر نیز گفت: ما به پیروی از نیات شاهنشاه می دانیم که باید در اشاعه واقعیت اسلام کوشا باشیم!1

 

1. اطلاعات، 5 دی 1341 ، صفحه 5 و 15 ، به دنبال شکست توطئه «انجمن های ایالتی و ولایتی» و در حالی که «پهلوی» به دنبال رفراندوم موسوم به انقلاب سفید بود و مخالفت علما از جمله امام خمینی(ره) را با این مسئله قطعی می دانست شاه و نخست وزیر در سخنان خود از «اسلام واقعی» سخن می گفتند و تلاش داشتند که این اسلام را جدای از آن چیزی که روحانیت شیعه می گوید بدانند و قلمداد کنند. این سخنان که جسته و گریخته از سوی مسئولین نظام شاهنشاهی از جمله شخص شاه و نخست وزیر مطرح می شد از رویدادهای آینده خبر می داد، رویدادهایی که تقابل امام با رژیم را علنی تر می ساخت.

چاپ خبر