• 6356 |
  • 1397/09/19 |
  • 09:48

فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 75 و 76 (پاییز و زمستان 1394)

فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال نوزدهم٬ هفتاد و پنجم و هفتاد و ششم، پاییز و زمستان 1394

فهرست

 

مقالات

حمله روسیه به بیله‌سوار به اتکای قرارداد 1907 / آزیتا لقایی .......................................... 5

نفوذ و سیطره آمریکا بر سبک زندگی در زمامداری پهلوی اول ‌‌‌/ سیروس سعدوندیان.......... 35

اداره تأمینات در عصر قاجار ‌/ حمید ذنوریان...................................................................... 51

بر عرشة ‌‌رزمناو؛ (ترجمة‌کتابچة گزارش دیدار ناصرالدین‌شاه قاجار از ناوگانهای جنگی روسیه، مستقر در دریای خزر / محمدرضا بهزادی....89

پیامدهای بروز یک آفت دامی در ایران (1297-1307ش) / محمدحسن پورقنبر....111

 

گفت‌وگو و خاطرات

محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) از زبان دخترش؛ گفت‌وگو با فرشته فروغی / مرتضی رسولیپور.....143

 

اسناد

واقعات سردار اقدس؛ (پژوهشی پیرامون تاریخ بنی‌کعب و اسناد نویافته از شیخ خزعل‌خان معزّالسلطنه سردار اقدس السبیعی الکعبی العامری) (بخش دوم)‌‌ ‌/  محمدرضا بهزادی، محمد میرزاخانی ....... 181

از غزه تا سعادت‌آباد ‌‌/ جلال فرهمند ..................................................................................... 243

 

گزارش

پاسخ به مدعی؛ (نقد مقاله مسعود مژدهی با عنوان دشمنی آشکار و بی‌پرده با ایران و ایرانی)‌‌/ ائلدار محمدزاده صدیق ..... 311

 

 

چاپ خبر