• 6325 |
  • 1397/09/17 |
  • 13:40

فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 41 (بهار 1386)

فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال یازدهم٬ شماره چهل و یکم، بهار 1386

فهرست مطالب

 

 مقالات

پیامدهاى مستعمره شدن هند در خلیج فارس (قرن 19 میلادى) / غلامرضا زائرى···  40-5

مشکل نان و کمبود آن در قزوینِ پیش از مشروطه / رضا جهان‏محمدى···  54-41

زمانه و کارنامة محمد مسعود (2) (همراه با مصاحبه‏اى بسیار مهم و منتشر نشده از وى با آیت‏‌الله حاج شیخ حسین لنکرانى) / على ابوالحسنى (منذر)···  112-55

حکومت احتشام‏‌الدوله در کهگیلویه و بهبهان / کشواد سیاهپور···  138-113

رجال پهلوى / فاطمه معزى···  154-139

 

 اسناد

سلطان خاویار ایران / جلال فرهمند···  227-155

با هزاردستان در سفر (3) (فارس و بنادر جنوب) / جلال فرهمند···  267-229

 

 گزارش

تأملاتى در تاریخ شفاهى و مرورى بر نخستین همایش تاریخ شفاهى ایران /  مرتضى رسولى‏‌پور···  283-269

گزارش کامل «ششمین نشست بررسى مطبوعات از شهریور 1320 تا بهمن 1357» با حضور دکتر انور خامه‏اى و مرتضى کاشانى / مرتضى رسولى‌‏پور···  323-285

نامه وارده؛ نامه‌‏اى از مجید مهران···  333-325

توضیحى دربارة مقالة «آیت‌‏الله حاجى میرزا ابوتراب شهیدى قزوینى...···  338-335

چاپ خبر