• 5965 |
  • 1397/05/27 |
  • 10:58

28 مرداد 1341

شاه : برای آن که امکان خدمت به همه داده شود گذشته را می توان فراموش کرد!/هدف من رسانیدن ایران به پایه یک اجتماع دمکراتیک مترقی، پیشرفته و سعادتمند است!/در عرض یک نسل به پایه جوامع فعلی پیشرفته اروپایی خواهیم رسید!/قبل از هر چیز باید متکی به خودمان باشیم ولی وام خارجی هم خوب است!/رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران : ملت ایران رمز بقای خود را در رژیم سلطنت تشخیص داده است!/رئیس شهربانی کل کشور به درجه سپهبدی ارتقا یافت

شاه : برای آن که امکان خدمت به همه داده شود گذشته را می توان فراموش کرد!

ساعت چهار بعداز ظهر امروز به مناسبت سالگرد کودتای 28 مردادد 1332 شاه طی پیامی اظهار داشت  :

از نظر شخص خودم باید بی پرده بگویم که انجام وظائف سنگین سلطنت برای من به جز رنج و کوشش دائم چیزی در بر نداشته و مستلزم هیچ گونه آسایش و تفریحی نیست و اگر هدف های عالی و مقدس میهنی و ایمان به لزوم این رنج و تلاش در راه حفظ مصالح این مملکت و ملت نبود و اگر درجه علاقه و محبت شما را نسبت به پادشاه خودتان که تا سر حد جانبازی می رسد نمی دانستم هیچ مشوق دیگری در این راه برای من وجود نداشت. همه شما می دانید که من در مدت سلطنت خود بارها جان خویش را در راه انجام وظیفه به خطر انداختم و از این پس نیز در راه سعادت کشور و ملت خودم همواره آماده جانبازی هستم.

 

هدف من رسانیدن ایران به پایه یک اجتماع دمکراتیک مترقی، پیشرفته و سعادتمند است!

بنا براین چنانکه گفتم من از نظر شخصی در مدت سلطنت خودم هیچ نفعی نداشته ام، تنها انگیزه من در تحمل این مسئولیت خطیر عشق به این مملکت و انجام وظیفه وجدانی خودم در برابر شما مردم فداکار شرافتمند و میهن پرست است و با همین احساس، من در این راه وظیفه وجدانی خویش را به اتکاء به ۲۲ سال تجربه و آشنایی با رموز کارها و با آن چه در این مدت بحرانها و حوادث گوناگون به من آموخته است انجام می دهم و هم ناراحتی را در این مورد با طیب خاطر تحمل می کنم. زیرا برای من یک هدف بیشتر وجود ندارد و آن رسانیدن ملت ایران به پایه یک اجتماع دموکراتیک مترقی و پیشرفته و سعادتمند در جامعه ملل جهان امروز است.

هم وظیفه وجدانی من و هم علاقه شخصی من حکم می کند که بیش از هر چیز منافع این اکثریت عظیم را در نظر بگیرم و در راه تامین سعادت و آینده ایشان کوشش کنم در این راه همه آنهایی که شایسته نام ایرانی هستند همین مسئولیت را به عهده دارند و باید عموم ایشان یقین داشته باشند که هر فرد ایرانی تا هنگامی که خدای نخواسته از راه خدمت به وطن انحراف نجسته باشد مورد تایید خواهد بود و نباید از این بابت بیمی به خویش راه دهد. حتی در این مورد می توان گذشته ها را نیز فراموش کرد تا امکان خدمتگزاری بیشتری در آینده به همه داده شود ولی چنان چه در آتیه افراد و عناصری بخواهند به نحوی از انحاء چه آشکارا و چه در پشت پرده در راه این جهاد ملی کار شکنی کنند و به خاطر منافع و اغراض شخصی کوشش عظیمی را که به منظور تجدید حیات و رستاخیز معنوی و مادی این کشور و تامین منافع میلیون ها نفر مردم زحمتکش و شریف این آب و خاک صورت می گیرد فلج سازند این افراد به هیچ وجه مورد ارفاق قرار نخواهند گرفت و چون به خوبی شناخته شده هستند به هنگام لزوم با تمام خصوصیات خود و با همه ارتباط هایی که دارند به جامعه معرفی خواهند شد و با ترتیبی که لازمه چنین طرز کاری است با ایشان معامله خواهد گشت .

 

در عرض یک نسل به پایه جوامع فعلی پیشرفته اروپایی خواهیم رسید!

خوشبختانه خداوند متعال که همواره عنایات و برکات او شامل حال ما بوده این مملکت را از ثروت های فراوان زیرزمینی و روی زمینی برخوردار فرموده است و منابع طبیعی ما به قدری است که پس از آنکه با قدری پایداری و با تحمل یک دوران الزامی کوشش و استقامت به معرض استفاده کامل در آید به خوبی جوابگوی همه احتیاجات ملی ما خواهد بود و به ما امکان آن خواهد داد که خود را در عرض یک نسل به پایه جوامع فعلی پیشرفته اروپایی برسانیl.

 

قبل از هر چیز باید متکی به خودمان باشیم ولی وام خارجی هم خوب است!

در این راه البته ما باید قبل از هر چیز متکی به خودمان باشیم وحل هر مشکلی را از خویش بخواهیم ولی برای سرعت در پیشرفت طبعا تحصیل وام های مناسب خارجی برای ما مفید خواهد بود تا از این راه هم امکانات بیشتری برای کار در دست داشته باشیم و هم تمام فشار منحصرا به نسل حاضر وارد نیاید. مادر این راه بخصوص علاقمند سرمایه گذاری خارجی هستیم و از چنین امری استقبال می کنیم .

 

رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران : ملت ایران رمز بقای خود را در رژیم سلطنت تشخیص داده است!

تیمسار ارتشبد حجازی رئیس ستاد بزرک ارتشتاران به مناسبت سالگرد بیست و هشتم مرداد پیامی به این شرح از رادیو ایران ایراد کرد:

در روز بیست و هشتم مرداد سال ۱۳۳۲ تجلیات روح ایرانی با عالی ترین وجهی به منصه بروز و ظهور رسید و احساسات شرافتمندانه مردم وطن پرست وقیام دلیرانه ملت و ارتش در راه حفظ تاج و تخت سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران چون خاری در چشم دشمنان کشور فرو رفته و دنیا را در مقابل این همه جوانمردی و فداکاری به حیرت واداشته است و یک بار دیگر به دشمنان ایران ثابت گردید که زادگاه کوروش بزرگ در طول سالیان دراز با نثار خون خود رژیم سلطنت و استقلالش را حفظ نموده و قلوب ایرانیان آکنده از مهر شاه و میهن بوده و می باشد. ایرانی از هزاران سال پیش رمز بقای خود را در رژیم سلطنت تشخیص داده و تا ایران و ایرانی باقی است ضامن تاج و تخت سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران خون بهای فرزندان رشید این کشور می باشد. 

 

رئیس شهربانی کل کشور به درجه سپهبدی ارتقا یافت

تیمسار سر لشکر نصیری رئیس کل شهربانی به پاس خدمات خود در دوره ریاست شهربانی امروز از طرف شاه به دریافت درجه سپهبدی مفتخر گردید .

 

چاپ خبر