• 5948 |
  • 1397/05/22 |
  • 08:47
درخواست بنی‌صدر از امام خمینی(ره) در سال 59

نامه بنی‌صدر به محضر امام خمینی(ره) در تاریخ 59/2/16

... نظر به اوضاع کشور و مقابله قاطع با توطئه‌ها و حوادث ضروردید بر اساس گفتگوهای مفصلی که حاج‌احمد آقا به عرض می‌رسانند خواهان سه امر زیر بشوم...

بسمه‌ تعالی

حضور مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران دامت ظلّه العالی

نظر به اوضاع کشور و مقابله قاطع با توطئه‌ها و حوادث ضروردید بر اساس گفتگوهای مفصلی که حاج‌احمد آقا به عرض می‌رسانند خواهان سه امر زیر بشوم:

1.      انتخاب نخست‌وزیر با تصویب امام.

2.      قوای انتظامی در اختیار و به دستور عمل کنند.

3.      دستگاه‌های تبلیغاتی باید برخلاف مصالح کشور و مخالف سیاست جمهوری اسلامی نباشد و آزادی آنان در حدود قوانین اسلامی باید مراعات شود. اطمینان می‌دهد که با وجود همه مشکلات در صورتی که وسائل کار در دسترس و به اختیار باشند،‌ هیچ‌گونه خطری متوجه انقلاب اسلامی و کشور عزیز نخواهد شد.

ابوالحسن بنی‌صدر

 

پاسخ امام خمینی(ره) در تاریخ 59/2/17

بسمه‌ تعالی

موافقت شد.

روح‌الله الموسوی الخمینی     

سال 1359، بیمارستان قلب تهران، مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بنی صدر با حضور امام خمینی

1. صحیفه نور،‌ مجموعه رهنمودهای امام خمینی، ج12،‌ تهران:‌ مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،‌ بهمن 61،‌ ص74.

چاپ خبر