• 5867 |
  • 1397/04/30 |
  • 11:49

یکزمانی، وضعیت آرد و نان تهران

شریدان آمریکایی مستشار خوار و بار ایران اعلام کرد مردم تهران مواد چرکین و کثیفی را به نام نان که نانواهای بی‌رحم می‌پزند می‌خورند. نانواها آرد دولتی را به قیمت گزاف به طور قاچاق می‌فروشند دولت...

پنجم مهرماه سال 1322

   شریدان آمریکایی مستشار خوار و بار ایران اعلام کرد مردم تهران مواد چرکین و کثیفی را به نام نان که نانواهای بی‌رحم می‌پزند می‌خورند. نانواها آرد دولتی را به قیمت گزاف به طور قاچاق می‌فروشند دولت ناچار است نانواخانه مرکزی دائر کند و نان سیلو به مردم بدهد.

هفتم مهرماه سال 1322

   خبازان تهران در پاسخ شریدان اعلام نمودند که آرد دولتی آنقدر مخلوط دارد که جای قبول هیچ ماده خارجی حتی خاک رس را هم ندارد.1

نانوایی های قدیم تهران

شماره آرشیو: 4506-7ع

1. باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران/ از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ج1، نشر گفتار، تهران، 1372، ص358.

چاپ خبر