• 5842 |
  • 1397/04/23 |
  • 09:58

مشکل اساسی کشور در روزهای شهریور 1320

مشکل اساسی کشور در روزهای شهریور 1320 تعیین تکلیف رژیم سیاسی ایران بود زیرا سیاست‌های روسیه شوروی و انگلستان با رضاشاه هماهنگی نداشت. به علاوه انگلیس‌ها که خود در کودتای اسفند 1299 رضاخان،‌ عامل اساسی کودتا را از بین چند نامزد دیگر انتخاب...

مشکل اساسی کشور در روزهای شهریور 1320 تعیین تکلیف رژیم سیاسی ایران بود زیرا سیاست‌های روسیه شوروی و انگلستان با رضاشاه هماهنگی نداشت. به علاوه انگلیس‌ها که خود در کودتای اسفند 1299 رضاخان،‌ عامل اساسی کودتا را از بین چند نامزد دیگر انتخاب نمودند،‌ از قبیل امیرموثّق و سردار همایون که پیشنهاد کودتا را رد کرده بودند و رضاخان آن را پذیرفت و کودتا نمود بعد هم مورد توجه کامل سیاست انگلستان واقع شد که منجر به خلع قاجاریه و ایجاد سلطنت او گردید، در جنگ دوم جهانگیر از او رنجیده شده بودند که چرا متوجه آلمان‌ها گردیده است. بنابراین روسیه شوروی که با مبارزه رضاشاه با کمونیزم در ایران و وضع قانون مجازات تبلیغات کمونیستی و تشکیل پرونده متهمین کمونیستی و محکومیتی 53 نفر در یک پرونده که در زندان به سر می‌بردند مخالفت بیشتری با رضاشاه داشته معتقد بود باید بساط سلطنت در ایران برچیده شده رژیم جمهوری مستقر گردد. از این جهت از سه شهریور تا 25 شهریور در پشت پرده سیاست در اطراف این امر گفت‌گوها و فعالیت‌های سیاسی در جریان بود.1

 

رضاخان و جمعی از افسران و فرماندهان روسی و ایرانی اتریاد همدان، قبل از کودتای 1299

شماره آرشیو: 130502-275م

1 . ابوالحسن عمیدی‌ نوری،‌ یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)،‌ به کوشش: مختار حدیدی ـ جلال فرهمند،‌ ج2،‌ تهران:‌ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ 1384، ص13.

چاپ خبر