• 5739 |
  • 1397/03/21 |
  • 12:10

23 خرداد 1341

محاکمه سه دانشجوی ایرانی در آلمان غربی آغاز شد /عزاداری عاشورا در کاخ گلستان!

محاکمه سه دانشجوی ایرانی در آلمان غربی آغاز شد

از روز چهارشنبه 23 خرداد محاکمه سه دانشجوی جوان ایرانی که متهم به توطئه علیه امنیت دولت آلمان غربی می باشند در کولونی آغاز شد.

«رویتر» در این زمینه گزارش داده است : در ادعانامه دادستان علیه سه نفر دانشجوی مورد بحث گفته شده که آن ها با کمونیست های ایرانی مقیم آلمان شرقی همکاری داشته و در دانشگاه کولونی مبادرت به ایجاد گروه های کمونیستی در میان دانشجویان نموده اند.

این سه دانشجو که در ماه اکتبر گذشته بازداشت شده اند بین 30 تا 32 سال دارند و فرزندان چند مالک و کارمند ایرانی می باشند.

یکی از این دانشجویان اعتراف کرده است که دارای افکار کمونیستی است و در راه برقراری عدالت اجتماعی در کشورش مبارزه می کرده است.

 

عزاداری عاشورا در کاخ گلستان!

ساعت شش و نیم بعد از ظهر امروز چهارشنبه مصادف با عاشورای حسینی شاه در مجلس عزاداری دربار شاهنشاهی در کاخ گلستان شرکت کرد.

در این مجلس عزاداری آقایان دکتر امینی نخست وزیر، جمعی از وزرا ، علمای اعلام، رجال و شخصیت های مختلف کشوری و هزاران نفر از طبقات مختلف مردم شرکت داشتند.

شاه قریب یک ساعت در مجلس عزاداری حضور داشت.1

1. اطلاعات، 26 خرداد 1341 ، صفحه 24.

چاپ خبر