• 5563 |
  • 1397/01/27 |
  • 14:59

۲۸ فروردین ۱۳۴۱

شهردار نیویورک : ایران تحت رهبری شاه در راه اجرای تحولات اجتماعی و اقتصادی است/برای بهبود وضع مردم ایران احتیاج به کمک خارجی داریم!/رفورم های اجتماعی که از 20 سال پیش به اجرا گذاشته شده را مردم قبول کرده اند!/با فقر ، بی سوادی ، کمونیسم و امپریالیسم مبارزه می کنیم!/خوشوقتیم که از کمک شما برای بهبود سطح زندگی دهقانان ایرانی بهره بردیم!/طبق برنامه جدید رشد اقتصادی ما دو برابر سرعت رشد اقتصادی آمریکا خواهد بود/ نباید اکثریت مردم ایران کار زراعتی کنند!/تا زمانی که به دنبال شما هستیم می توانید به ما کمک کنید!/سرنوشت خود را با غرب گره زده ایم!/متهمین نظامی حق ندارند از حوزه قضائی تهران خارج شوند

شهردار نیویورک : ایران تحت رهبری شاه در راه اجرای تحولات اجتماعی و اقتصادی است

رابرت واگنر شهردار نیویورک خطاب به شاهنشاه اظهار داشت ایران تحت رهبری و با گرفتن الهام از شاهنشاه در راه اجرای تحولات اجتماعی و اقتصادی خویش است. این نمونه ای است که می تواند سرمشق کشور های دیگر قرار گیرد .

پس از آنکه اعلیحضرتین چند دقیقه در تالار شهر توقف کردند با اتومبیل به هتل والدورف آستوریا رفتند تا در ضیافت ناهاری که به افتخار ایشان تشکیل شده بود شرکت نمایند.

در ضیافت هتل والدورف آستوریا که از طرف شهر نیویورک به افتخار اعلیحضرتین ترتیب داده شد بیش از ۲ هزار نفر از معاریف و محترمین شهر و میهمانان خارجی شرکت کردند.

 

برای بهبود وضع مردم ایران احتیاج به کمک خارجی داریم!

شاه ایران دیروز در ضیافتی که از طرف گروپ مطبوعات خارجی در هتل والدورف آستوریا به افتخار ایشان داده شد گفتند: ایران برای بهبود وضع قسمتی از مردم کشور خویش احتیاج به سرمایه و کمک فنی خارجی دارد، ما همواره با مردم و دولت امریکا علاقه و حسن تفاهم داشته ایم.

شاهنشاه خاطرنشان ساختند که ایشان و پرزیدنت کندی در مورد اهمیت عدالت اجتماعی نظر مشتر کی دارند .

ما میخواهیم در دنیای کنونی و بخصوص در دنیای آینده یعنی دنیایی که عدالت اجتماعی تفوق خواهد داشت، زندگی کنیم و مسائل مربوط به آینده ما را ناگزیر می سازد که به زمان های بعد بیندیشیم و در باره دنیایی که طی ۲۰ سال آینده وجود خواهد داشت و شرایط آن به تفکر بپردازیم. شاهنشاه برنامه اقتصادی و اجتماعی بلند پروازانه ای برای کشور خود مطرح ساختند و گفتند که این برنامه طی دوران سلطنت ایشان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. شاهنشاه گفتند: علاوه بر منابع معدنی غنی ما از نیروی انسانی مقتدری در کشور خود بهره مند هستیم.

 

رفورم های اجتماعی که از 20 سال پیش به اجرا گذاشته شده را مردم قبول کرده اند!

 شاهنشاه گفتند یک سلسله رفورم های اجتماعی از ۲۰ سال پیش در ایران به موقع اجرا گذاشته شده و از طرف مردم مورد قبول قرار گرفته زیرا به نفع اکثریت مردم بوده است.

شاهنشاه بار دیگر تاکید کردند برای اجرای برنامه های خویش به پول کافی نیازمندیم.

 

با فقر ، بی سوادی ، کمونیسم و امپریالیسم مبارزه می کنیم!

شاهنشاه ایران در ضیافت شامی که از طرف بنیاد خاور نزدیک به افتخار وی داده شد اظهار داشت ایران با فقر ، جهل و بی سوادی، کمونیسم و امپریالیسم به هر شکل و نوعی که ظهور کند مخالفت خواهد کرد و در برابر آن خواهد ایستاد .

شاهنشاه در اجتماعی که مستمعین وی غالبا رهبران بازرگانی، صنعت و کشاورزی ایران و آمریکا بودند گفت ما با کمونیسم و امپریالیسم مخالفیم چه هر یک از آنها به نحوی آزادی و استقلال مارا تهدید می کنند .

 

خوشوقتیم که از کمک شما برای بهبود سطح زندگی دهقانان ایرانی بهره بردیم!

شاهنشاه خطاب به لیل هایدن مدیر هیئت اجرائیه و کلولند دوج رئیس هیئت مدیره بنگاه خاور نزدیک گفت : ما خوشوقتیم که از کمک شما برای بهبود شرایط زندگی کشاورزی و بالا بردن سطح زندگی دهقانان خویش بهره مند شدیم. برنامه هفت ساله سوم ایران با تاکید بیشتر بر روی احتیاجات کشاورزی به زودی آغاز خواهد شد. برنامه قبلی مربوط به تحولات صنعتی ، اقتصادی و کشاورزی بوده و برنامه دوم هم اکنون پایان یافته است و در سومین برنامه کمک بنیاد خاور نزدیک از لحاظ استفاده ما از منابع طبیعی و انسانی خویش ارزش فراوان خواهد داشت.

ایران اکنون با وظیفه عظیم تبدیل به یک اجتما ع مدرن و امروزی مواجه است و اجرای این امر حداقل به ۲۰سال وقت نیازمند است.

 

طبق برنامه جدید رشد اقتصادی ما دو برابر سرعت رشد اقتصادی آمریکا خواهد بود/ نباید اکثریت مردم ایران کار زراعتی کنند!

ما احتیاج به سرمایه، کارگران ورزیده و مدارس جدید داریم ، رشد اقتصادی ایران طبق برنامه جدید در حدود 6 درصد در سال خواهد بود که معادل صنعتی ترین کشورهای اروپای غربی می باشد و سرعت آن تقریبا دو برابر سرعت رشد اقتصادی آمریکا است .

اکنون 75 درصد از مردم ایران در کشاورزی و 25 درصد در صنایع به کار اشتغال دارند. طی ۲۰ سال آینده این نسبت باید معکوس شود و بیشتر از 25 درصد از اهالی کشور در کار های زراعتی مشغول نباشند.

طبق برنامه عمرانی پنج ساله آینده در آمد سرانه افراد بایستی بالا رفته وسطح زندگی آنها همپایه سطح زندگی کشور های اروپائی شود. وظیفه ما آن است که در صدد توسعه و ترقی کشور برآئیم، ثروت های ملی را استخراج کنیم و از آنها بر اساس عدالت اجتماعی بین همگان توزیع نمائیم.

 

تا زمانی که به دنبال شما هستیم می توانید به ما کمک کنید!

شاهنشاه یک بار دیگر تصمیم ایران را مبنی بر همکاری با غرب مورد تاکید قرار داد و گفت تصمیم ما آن است که روش های مترقی غرب را اخذ کنیم و از قافله تمدن عقب نمانیم و تا زمانی که چنین سیاستی را داریم شما می توانید بما کمک کنید.

 

سرنوشت خود را با غرب گره زده ایم!

به سبب چنین تجاربی در مبارزه میان شرق و غرب تصمیم گرفتیم به طور رسمی و آشکار سرنوشت خود را با سرنوشت ملل غربی گره بزنیم و با آنها متحد شویم، مللی که در آینده و در کنار آنها برای بهره مند شدن از سرنوشت بهتری گام برخواهیم داشت. تاکید می کنم که همگامی ما با ملل غربی آینده هیچ وقت یک آینده بدتر نخواهد داشت، چون هدف اتحاد کنونی ملل غرب تنها تحصیل کامیابی های بزرگتر و باز هم بزرگتری است.

 

متهمین نظامی حق ندارند از حوزه قضائی تهران خارج شوند

امروز تیمسار سرلشکر خسروانی رئیس اداره دادرسی ارتش اظهار داشت غیر از متهمینی که تاکنون باز داشت شده و اسامی آنها اعلام شده است کسی بازداشت نشده است.

در مورد عدم خروج متهمین نظامی از حوزه قضایی تهران رئیس اداره دادرسی ارتش گفت به کلیه متهمینی که به بازپرسی احضار شده اند اخطار شده است از حوزه قضائی تهران خارج نشوند.

گزارش فوق اضافه می کند که بازپرسان نظامی سرگرم تکمیل تحقیقات خود هستند و به احتمال قوی ضمن تکمیل پرونده ها عده ای دیگر از امرای ارتش به عنوان مطلع و متهم به بازپرسی احضار خواهند شد.

چاپ خبر