• 5485 |
  • 1396/12/16 |
  • 15:56
نگاهی به نهضت مشروطه ایران از دریچه نگاه اسلام افضلی

کتاب «بازخوانی نهضت مشروطه ایران» رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از کتاب «بازخوانی نهضت مشروطه ایران» اثر اسلام افضلی برگزار می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، این موسسه بنا دارد در مراسمی از کتاب «بازخوانی نهضت مشروطه ایران» اثر اسلام افضلی رونمایی کند.

در این مراسم، موسی حقانی، رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، حضور خواهد داشت.

 

گفتنی است اسلام افضلی در کتاب «بازخوانی نهضت مشروطه ایران» به اهداف گروه‌های مختلفی که در جنبش مشروطه‌خواهی مشارکت داشتند از جمله روحانیان، بازاریان، روشنفکران و طبقات متوسط شهری توجه کرده و چهار هدف عمده مبارزه با استبداد، مبارزه با استعمار، ترویج شریعت، و رواج تجدد را که چه بسا مورد نظر این گروه‌ها بوده بررسی و نقد نموده است. هدف نویسنده در این کتاب مرور تاریخ چهارصد سال پیش ایران در سایه نظریه ابن خلدون است. در این کتاب 896 صفحه‌‌ای بسیاری از شخصیت‌ها و رجال موثر در نهضت مشروطه معرفی شده‌اند.

 

مراسم رونمایی از کتاب «بازخوانی نهضت مشروطه ایران» یکشنبه ۲۰ اسفندماه 1396، ساعت 14 تا 16 در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران برگزار خواهد شد.

چاپ خبر