• 5462 |
  • 1396/12/09 |
  • 15:55

11 اسفند 1340

تصورات و توهمات جراید درباره انتخابات!/«مردم ایران باید از آمریکایی ها سرمشق گیرند»!/فرهاد به تهران باز نمی گردد/چه کسی به ریاست دانشگاه انتخاب خواهد شد؟/کشورهای آسیایی و آفریقایی از طریق قرضه و وام استعمار می شوند!

تصورات و توهمات جراید درباره انتخابات!

«تهران مصور» در شماره امروز خود نوشت: یکی از نزدیکان امینی معتقد است که وی پس از مراجعت به تهران مقدمات آغاز انتخابات را فراهم سازد. بدین معنی که گفته می شود انتخابات مجلس سنا در اواخر فروردین شروع خواهد نمود و پس از آن انتخابات مجلس شورای ملی انجام خواهد گرفت ولی با تمام تعجیلی که در این باره از طرف امینی به عمل آید تصور نمی رود زودتر از مهرماه آینده مجلسین افتتاح گردند.

ولی با توجه به اظهارات ارسنجانی که گفته است انتخابات باید پس از خاتمه کار تقسیم اراضی در سراسر کشور انجام یابد سرنوشت انتخابات معلوم نیست.

 

«مردم ایران باید از آمریکایی ها سرمشق گیرند»!

«تهران مصور» نوشت: نطق دکتر سید حسن علوی، جراح و چشم پزشک معروف که اخیرا در انجمن ایران و آمریکا به زبان انگلیسی ایراد شد و تاکنون در مطبوعات فارسی منتشر نشده، در محافل سیاسی تهران با اهمیت فراوان تلقی گردید.

علوی در نطق خود به مجاهدت های مردم آمریکا در حفظ قانون اساسی خود اشاره کرده و خاطرنشان ساخت که مردم ایران نیز باید از روش آمریکایی ها سرمشق بگیرند.

 

فرهاد به تهران باز نمی گردد

«تهران مصور» نوشت: شنیده می شود که دکتر فرهاد به این زودی به تهران بازنخواهد گشت، ولی چون پس از وقایع دانشگاه استعفای او و روسای دانشکده ها به نخست وزیر مورد قبول واقع نشد، تاکنون امور ریاست دانشگاه را بر عهده دارد و تا به حال شورای دانشگاه تهران هم تصمیمی درباره این استعفا اتخاذ نکرده است؛ زیرا این استعفا باید به شورای دانشگاه داده شود تا شورا به جای وی شخص دیگری را به این مقام انتخاب نماید.

فرهاد اکنون در سوئیس به سر می برد؛ زیرا همسرش در بیمارستان برن جراحی کرده و دوره نقاهت خود را می گذراند. گفته می شود دکتر فرهاد به تهران احضار گردیده است تا تکلیف خود را روشن سازد.

 

چه کسی به ریاست دانشگاه انتخاب خواهد شد؟

«تهران مصور» در گزارشی دیگر نوشته است: در هفته گذشته شایعاتی بر سر زبان ها بود که احتمال دارد یکی از اساتید خارجی دانشگاه به ریاست دانشگاه تهران برگزیده شود؛ در این مورد هیچ گونه خبر رسمی انتشار نیافته است، ولی از گوشه کنار نام یک نظامی استاد دانشگاه نیز برده می شود.

برخی محافل از دکتر جهانشاه صالح، وزیر سابق فرهنگ، نیز به عنوان یکی از نامزدهای ریاست دانشگاه نام می برند. محافل مطلع می گویند که شانس دکتر سیاسی برای ریاست دانشگاه از همه بیشتر است.

گفته می شود که از این پس رئیس دانشگاه تهران دارای سه معاون مسئول خواهد بود: یک معاون علمی، یک معاون انتظامی و یک معاون اداری و امور مربوط به ریاست دانشگاه تهران تحت نظر این سه معاون، که تقریبا دائمی خواهند بود، اداره می گردد.

 

کشورهای آسیایی و آفریقایی از طریق قرضه و وام استعمار می شوند!

«تهران مصور» در گزارشی نوشت: اخیرا یک کنفرانس اقتصادی از کشورهای آسیائی و آفریقایی در دهلی نو تشکیل گردید که از ایران نیز دکتر اعتبار، وزیر اسبق بازرگانی و پست و تلگراف، در آن شرکت داشت. از آنجایی که در این کنفرانس مطالب مهمی مورد بحث قرار گرفته و تصمیمات جالبی درباره استعمار و استثمار ملل آسیایی و آفریقایی اتخاذ گردیده، لذا خبرنگار تهران مصور درباره این کنفرانس با دکتر اعتبار مصاحبه ای انجام داد.

«اعتبار» گفت: وضع ممالک آفریقایی و آسیایی که همه در حال توسعه هستند کم و بیش به یکدیگر شباهت دارد. تمام این ممالک فروشنده مواد خام هستند و واردکننده کالاهای ساخته شده، و تقریبا تمام با این مشکل روبرو هستند که ممالک صنعتی شرق و غرب محصولات صنعتی خودشان را به حداکثر قیمت به آن ها بفروشند و مواد خام آنها را از محصولات کشاورزی و معدنی به حداقل قیمت بخرند و چون همین ممالک صنعتی اجبار دارند برای بالا نگاه داشتن و بالابردن مستمر سطح زندگی مردم خودشان به میزان تولید و صادرات خود بیفزایند، به محض اینکه احساس کردند که قدرت خرید ممالک در حال توسعه که ممکن است یک روز کم شود و یا به کلی از بین برود، موضوع قرضه را پیش کشیدند؛ یعنی قرض دادند که کالا بفروشند و بدین دلیل در اغلب ممالک قرض گیرنده به استثنای چند مملکت انگشت شمار که هم از کمک خارجی حد کمال استفاده می کنند و هم استقلال خود را در برابر وام نمی فروشند بقیه ممالک متاسفانه منابع اقتصادی خود و قرضه ها را اغلب به مصرف خرید اجناس خارجی و یا استخدام مهندسین مشاور رساندند و میزان کار تولیدی انجام شده نسبت به سرمایه مصرف شده بسیار ناچیز گردید و همین ممالک صنعتی صادرکننده طبق یک برنامه دقیقی که یکی از عوامل آن تجارت آزاد بوده هزینه زندگی و دستمزد را در شمال در حال توسعه به تدریج افزایش دادند و برای این که آن ها را همیشه محتاج نگاه دارند سلامتی اقتصاد آن ها را از بین بردند؛ از طرف دیگر این قرضه ها اغلب با شرایط سیاسی بود. خلاصه به زبان دیگر استعمار و استثمار فرمول جدیدی پیدا کرد. دولت های ممالک در حال توسعه که به این بلایا گرفتار شده اند، چون اغلب دست نشانده و مورد حمایت قدرت های خارجی هستند، قادر نیستند به وضع مردم خود سر و صورتی بدهند؛ بنابراین مردم این کشورها طرق دیگری برای زنده ماندن و کمک به یکدیگر جستجو کرده اند.

دستگاه های موجود مثل بانک جهانی و یا بانک صادرات و واردات و یا بانک توسعه و ترمیم و موسسات مشابه آنها که اخیرا در اروپا شروع به فعالیت کرده اند کم و بیش ممکن است وسائلی برای اسارت اقتصادی و سیاسی باشند و به علاوه موسساتی هستند که مخصوصا به دولت ها قرض می دهند در صورتی که سلامتی اقتصادی یک کشور آن روزی تأمین خواهد شد که مردم و واحدهای اقتصادی متشکل از خود مردم امکان فعالیت اقتصادی داشته باشند و بتوانند برای توسعه فعالیت خود کمک مادی و فنی با شرایط عادی به دست آورند.

چاپ خبر