• 4729 |
  • 1396/04/07 |
  • 13:43

مکانیزم فروش اسلحه در غرب

ناهار را با «جان دیویس» (کاندیدای وزارت خارجه از حزب محافظه‌کار) صرف کردم. و با او که قبلاً مدیر عامل یکی از شرکتهای نفتی بود ــ و به خاطر سفرهای متعددش به ایران با مسائل ایران آشنائی دارد ــ از هر دری سخن گفتم...

ناهار را با «جان دیویس» (کاندیدای وزارت خارجه از حزب محافظه‌کار) صرف کردم. و با او که قبلاً مدیر عامل یکی از شرکتهای نفتی بود ــ و به خاطر سفرهای متعددش به ایران با مسائل ایران آشنائی دارد ــ از هر دری سخن گفتم.

 

«دیویس» در مورد نتایج انتخابات فرانسه هیچ نگرانی نداشت و می‌گفت: چون علاقه فرانسویها به مالکیت و جمع‌‌آوری مال و منال خیلی شدید است، حتی اگر احزاب دست چپی هم در انتخابات برنده شوند، حکومتشان عمر چندانی نخواهد داشت. مسأله‌ای که «دیویس» را خیلی نگران می‌کرد این بود که: دنیای غرب نمی‌داند چگونه باید مطمئن شود که روسها و کوبائیها پس از رسیدن به مرزهای سومالی دیگر قصد پیشروی در شاخ آفریقا را نخواهند داشت. و معتقد بود: «به هر حال نباید برای جلوگیری از روسها اقدام به ارسال اسلحه و مهمات برای سومالی شود، چون حکومت سومالی فعلاً هنوز آنطور که شاید و باید به غرب وابسته نیست و صرفاً به این خاطر رو به سوی غرب آورده که منافع خود را در خطر دیده است.»1

 

19ژوئیه 1963،‌ فیدل کاسترو و ارنستو چه گوآرا همرزم وی در دوران انقلاب کوبا

شماره آرشیو: 4258-4ع

1. پرویز راجی ، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1364، صص161ـ162.

چاپ خبر