• 4661 |
  • 1396/03/17 |
  • 14:01

عملکرد بی‌بی‌سی در راستای کدام هدف؟

امروز بعدازظهر امیرعباس هویدا از تهران تلفن کرد و نتایج گفتگویی را که امروز با «آنتونی پارسونز» (سفیر انگلیس در تهران) داشته به اطلاع من رساند: 1) پارسونز که اخیراً به تهران مراجعت کرده، در لندن با مقامات عالیرتبه دولت و مدیران وزارت خارجه تماس گرفته و ضمن طرح مسئله بی‌بی‌سی، یادداشت ما را به آنها تسلیم کرده است...

پنجشنبه 16 فوریه 1978 [27 بهمن 1356]

امروز بعدازظهر امیرعباس هویدا از تهران تلفن کرد و نتایج گفتگویی را که امروز با «آنتونی پارسونز» (سفیر انگلیس در تهران) داشته به اطلاع من رساند: 1) پارسونز که اخیراً به تهران مراجعت کرده، در لندن با مقامات عالیرتبه دولت و مدیران وزارت خارجه تماس گرفته و ضمن طرح مسئله بی‌بی‌سی، یادداشت ما را به آنها تسلیم کرده است. 2) وزیر جنگ انگلیس قرار است در ماه مارس به ایران بیاید تا در ملاقات با شاهنشاه راجع به مسائل دو کشور مذاکره کند. 3) دولت انگلیس مشغول بررسی است تا بخاطر حفظ منافع ملی خویش و حمایت از فروشهای نظامی و بازرگانی خود به ایران لحن برنامه فارسی بی‌بی‌سی را ملایمتر کند. 4) نخست‌وزیر انگلیس بنا دارد نطقی به پشتیبانی از ایران در مجلس عوام ایراد کند...».1

 

مصاحبه اعضای هیئت اتاق بازرگانی ایران به ریاست علی‌اکبر محلوجی با رادیو بی بی سی در لندن

شماره آرشیو: 1-5466-4ع

1. پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1364، ص152.

چاپ خبر