• 4538 |
  • 1396/02/09 |
  • 11:21

11 اردیبهشت ماه 1340

شاه ایران به دفاع از استقلال کشورش مصمم هست/وزیران بهداری و دادگستری استعفا کردند/دوشیزگان ورزشکار به حضور شاهپور غلامرضا معرفی شدند !

شاه ایران به دفاع از استقلال کشورش مصمم هست

مجله اخبار آمریکا و گزارش های جهان مصاحبه خبرنگار خود را با ژنرال ایوب خان منتشر کرد .

 

ایوب خان در این مصاحبه گفت : ترکیه ، پاکستان ، ژاپن و ایران از دولت های مصمم به حفظ استقلال خود هستند .

 

وی درباره ایران گفت : تا شاه ایران قدرت را در دست دارد ایران جزو کشورهایی است که به دفاع از استقلال خویش مصمم هست .

 

وزیران بهداری و دادگستری استعفا کردند

بر اثر جریاناتی که در جلسه علنی گذشته مجلس شورای ملی روی داد وزرای بهداری و دادگستری از مقام خود استعفا کردند.

 

آقایان ممتاز وزیر دادگستری و آشتیانی وزیر بهداری استعفای خود را به نخست وزیر تسلیم داشته و امروز در وزارت خانه های مربوط حضور نیافته اند .

 

دکتر آشتیانی وزیر مستعفی بهداری پیش از ظهر امروز به حضور شاه رسیده و گفته می شود در شرفیابی بعد از ظهر امروز مهندس شریف امامی نخست وزیر موضوع استعفای وزرای بهداری و دادگستری به اطلاع شاه خواهد رسید .

 

در جلسه علنی فوق العاده روز شنبه هنگام طرح لایحه بودجه کل کشور سر یک پیشنهاد بین وزیر بهداری و نخست وزیر اختلاف روی می دهد که وزیر بهداری به نشانه اعتراض جلسه را ترک و اقدام به استعفا می کند.

 

دوشیزگان ورزشکار به حضور شاهپور غلامرضا معرفی شدند !

هفته گذشته مراسم معرفی دوشیزگان عضو باشگاه تهران جوان بحضور شاهپور غلامرضا پهلوی ریاست عالیه کمیته المپیک ایران در کاخ اختصاصی وی بعمل آمد .

 

در این مراسم ابتدا حسین فکری رئیس باشگاه تهران جوان دوشیزگان ورزشکار باشگاه را معرفی کرد و سپس دوشیزه شعبان زاده بنمایندگی از طرف زنان و دوشیزگان باشگاه ضمن عرض تشکر از مراحم والاحضرت گزارش فعالیت های ورزشی سازمان ورزشی بانوان باشگاه را به عرض وی رسانید .

چاپ خبر