• 4537 |
  • 1396/02/09 |
  • 11:13

10 اردیبهشت ماه 1340

مقاله ساده ای که باعث عذرخواهی مسعودی شد/تشکیل فرماندهی مشترک سنتو/معاون وزارت خارجه آمریکا تشریح کرد ؛ به کدام کشور ها کمک می کنیم ؟!/گزارش عملکرد شیر و خورشید به شمس پهلوی !/سناتور متین دفتری گزارش داد ؛ شکل جدید استعمار !/دردهایمان را به که بگوئیم ؟!

مقاله ساده ای که باعث عذرخواهی مسعودی شد

مقاله مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات در صفحه 2 روزنامه اطلاعات 9 اردیبهشت باعث عذرخواهی و توجیحات عجیب وی در شماره امروز شد .

 

وی نوشت : خیلی ها از مقاله دیشب ما رنجیده خاطر شده اند و من خدا را گواه می گیرم که هرگز قصد و نظر خصوصی و شخصی از آن چه نوشته ام و آن چه انعکاس داده ام ندارم.

 

وی افزوده است : من به تمام کسانی که برای اداره امور سرپرستی ها انتخاب شده اند احترام می گذارم ، مردمان شریف و عزیزی هستند ، همه صلاحیت کارهای مهم دارند و حتی بعضی غبطه می خورند که چرا از وجود آن ها در خود مملکت و در مشاغل فعلی و بالاتر استفاده نمی شود .

 

وی به نقل از دو دانشجویی که مقاله دیروز را به نقل از آن ها نوشته بود افزود : این دو دانشجو عدم لزوم ادارات سرپرستی را متذکر می شوند ، مامورین سازمان امنیت را در خارجه غیر ضرور می دانند ، مخارج بیهوده ای که در این راه ها می شود همچنین پول هایی که به عنوان کمک خرج تحصیلی به کسانی که استحقاق ندارند پرداخت می گردد آن ها را آزرده خاطر می سازد .

 

تشکیل فرماندهی مشترک سنتو

دیشب و امروز در پایتخت های عضو سنتو اعلامیه نهایی کنفرانس آنکارا مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 

رادیو آنکارا طی تفسیری اظهار داشت : به طوری که از اعلامیه شورای وزیران سازمان پیمان مرکزی استنباط می شود کشورهای عضو بمنظور تامین امنیت منطقه و پیشرفت امور با یکدیگر و با دو دولت بزرگ بطور متساوی و با توافق متقابل یگانگی و همکاری های نزدیک خود را ادامه خواهند داد .

 

رادیو آنکارا ادامه داد : مهم ترین تصمیمی که در نهمین دوره اجلاسیه شورای وزیران اتخاذ شده تشکیل فرماندهی ستاد نظامی است که در خصوص آن توافق کاملی بدست آمد و امور دفاعی کشورهای عضو سازمان و همچنین تامین و تقویت امور دفاعی بفرماندهی کل محول می گردد .

 

گفتنی است وزیران خارجه آمریکا و انگلیس از نتیجه مذاکرات آنکارا اظهار رضایت کرده اند .

 

روزنامه لوموند نیز در تحلیلی نوشت : سنتو مظهر هماهنگی روش ها و تمایلات دول عضو آن برای مقاومت و مبارزه در برابر فشار کمونیزم به شمار می رود .

 

معاون وزارت خارجه آمریکا تشریح کرد ؛ به کدام کشور ها کمک می کنیم ؟!

چستر بولز معاون وزارت امور خارجه آمریکا ضمن یک مباحثه مطبوعاتی برنامه کمک خارجی آمریکا را تشریح کرد و گفت : دولت آمریکا در حال حاضر در فکر آن است که کمک های اقتصادی اش به کشورهای دیگر هر قدر ممکن است بیشتر موثر باشد و برای این منظور به کشور های دریافت کننده کمک این فرصت را می دهد که برنامه عمرانی خود را به میل خود انتخاب کنند .

 

وی ادامه داد : آمریکا بیشتر به آن کشورهایی کمک می کند که حقیقتا بخواهند در راه عمران مملکت خود مجاهدت کنند. دولت کنونی آمریکا در نظر دارد که یک برنامه طویل المدت بموقع اجرا بگذارد و در این برنامه بیشتر توجه معطوف احتیاجات واقعی کشور و آن چه که مردم آن می خواهند خواهد بود .

 

گزارش عملکرد شیر و خورشید به شمس پهلوی !

عصر دیروز در جلسه مجمع عمومی جمعیت شیر و خورشید سرخ که با حضور شمس پهلوی ریاست عالیه جمعیت تشکیل گردید عباس نفیسی دبیر کل جمعیت شیر و خورشید سرخ گزارش مشروحی از عملکرد دو ساله جمعیت به عرض شمس پهلوی رساند .

 

شاه نیز در پیامی تاکید کرد : به طور یقین آن چه بیشتر موجبات پیشرفت شیر و خورشید سرخ ایران را فراهم ساخته و اعتماد مردم را به جانب این موسسه خیریه جلب نموده است حسن خدمت اعضای صدیق این جمعیت است که اینک در نقاط دور و نزدیک افتخارا و بدون هیچ گونه پاداش مادی و فقط برای ارضای وجدان و تحصیل رضای خالق متعال در راه رفاه حال آسیب دیدگان و محتاجان و دردمندان می کوشند.

 

سناتور متین دفتری گزارش داد ؛ شکل جدید استعمار !

در جلسه دیروز مجلس سنا سناتور متین دفتری گزارشی پیرامون کنفرانس اخیر  بین المجالس ارائه داد .

 

وی در بخشی از گزارش خود گفت : امسال سازمان ملل قطعنامه ای به تصویب رسانید که در حقیقت مرگ استعمار بود به این معنی که خواسته بود به رژیم استعماری در دنیا خاتمه داده شود. در این جا این بحث پیش می آید که استعمار جدیدی که به واسطه تفوق اقتصادی کشورهای بزرگ صنعتی در کشورهای عقب افتاده جانشین استعمار کهن شده است و کشورهای بزرگ که قدرت اقتصادی زیادی دارند از طرق اقتصادی در کشورهای عقب افتاده و کم رشد مداخلاتی می کنند که این خود نوع تازه ای از استعمار است باید روابط اقتصادی دولت ها طوری باشد که حربه اقتصادی موجب بروز شکل جدید استعمار نشود.

 

در قطعنامه تصریح شده است که تمام پارلمان ها باید به دولت های متبوع خود فشار بیاورند که دادن هرگونه امتیاز اقتصادی موقوف شود. کشورهای صنعتی و نیرومند جهان باید بدون هیچ گونه قید و شرطی به کشورهای ضعیف کمک اقتصادی نمایند و برای اجرای بهتر این روش کمک ها باید از طریق سازمان ملل متحد انجام پذیرد .

 

دردهایمان را به که بگوئیم ؟!

نماینده انجمن محلی جنوب شهر در شورای عالی انجمن های محلی درباره گرانی ارزاق عمومی بحث کرد.

وی گفت : نان و گوشت و خوار و بار و تره بار گران است .

 

ناطق ضمن بحثی اظهار داشت یک کیلو پیاز کشور ما از یک کیلو شکری که از خارج و هزاران کیلومتر راه به این کشور می آید گران تر است و در پایان از شورا پرسید که ما مطالب و دردهای خود را با چه کسی باید در میان بگذاریم؟

چاپ خبر